Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hội thảo công tác thể chế và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

PV - 16:46, 08/08/2019

Ngày 08/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW tổ chức Hội thảo “Công tác thể chế và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Đồng chủ trì Hội thảo có đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW; Hà Ngọc Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Điểu K’Ré - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hoàng Thị Hạnh – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương thuộc Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) qua các thời kỳ; Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam; lãnh đạo UBND và Ban Dân tộc các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Duyên hải Miền trung.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội thảo Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được Đảng ta xác định có vị trí chiến lược quan trọng, dành nhiều nguồn lực đáng kể, đầu tư phát triển toàn diện cho vùng DTTS&MN đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đời sống đồng bào các dân tộc được nâng lên rõ rệt, khối đại đoàn kết các dân tộc được chăm lo vững chắc. Tuy nhiên, hiện nay vùng DTTS&MN vẫn đang là vùng khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo cao (63,36% tổng số hộ nghèo cả nước)... Những vấn đề đó đang là nỗi trăn trở, day dứt của nhiều cấp Lãnh đạo, nhất là những người trực tiếp tham mưu về công tác dân tộc.

Hội thảo lần này cần tìm ra những vấn đề cấp bách của vùng DTTS&MN và luận giải vấn đề đó bằng các căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm trả lời thấu đáo một số vấn đề: Vì sao Đảng ta đề ra rất nhiều chủ trương, đường lối đúng đắn; Quốc hội, Chính phủ thể chế hóa rất nhiều chương trình, đề án, chính sách mà những bức xúc của đồng bào chưa được giải quyết thấu đáo?. Một số nhận định cho rằng, khoảng cách về mức sống của đồng bào DTTS so với vùng phát triển ngày càng gia tăng; chính sách nhiều nhưng do nhiều đầu mối quản lý, không rõ trách nhiệm nên hiệu quả thấp; chính sách nhiều nhưng thiếu nguồn lực thực hiện... Những điều đó có đúng thực tế không? Chúng ta cần đề xuất với Đảng, Nhà nước những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như thế nào trong thời gian tới?.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội thảo Bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hộ thảo, đại biểu đến từ các địa phương đã tham gia nhiều ý kiến tham luận nhằm đánh giá, làm rõ hơn về công tác thể chế Nghị quyết 24-NQ/TW vào thực tiễn, như: Tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho vùng DTTS&MN và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK, kết quả thực hiện các chính sách đối với đồng bào DTTS; chính sách giảm nghèo, ổn định dân cư gắn với công tác bảo vệ an ninh quốc phòng; việc thực hiện chính sách người có uy tín vùng đồng bào DTTS; việc quản lý, sử dụng đất, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; chính sách đào tạo nghề cho thanh niên người DTTS.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương như: Cần xác định quan điểm của chính sách dân tộc thời gian tới là đầu tư, không hỗ trợ, cho không như một số chính sách trước đây; phải rà soát lại các chính sách và đánh giá thực chất, qua đó báo cáo với Bộ Chính trị để có những điểm đột phá; việc phân cấp trong thực hiện chính sách cần rõ ràng, rành mạch. Ở cấp Trung ương chỉ nên xây dựng khung chương trình chính sách, còn xây dựng, triển khai cụ thể nên giao cho địa phương để có thể đầu tư trọng tâm, phù hợp với đặc thù của địa phương và của từng dân tộc.

Đại biểu đến từ tỉnh Điện Biên, Đắk Lắk kiến nghị, trong phương hướng nhiệm vụ, phải có chính sách để bà con sống được bằng trồng rừng, gắn cuộc sống với rừng; cần bố trí nguồn lực cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; cần có các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người DTTS...

Bên cạnh việc nhấn mạnh tới mục tiêu của chính sách dân tộc, ông K’son Phước - nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho rằng chúng ta hiện có quá nhiều chính sách, cần phải tích hợp các chính sách để thực hiện hiệu quả hơn, trong đó cần phải chú trọng đầu tư quy hoạch cơ sở hạ tầng thiết yếu trong vùng DTTS; ưu tiên hỗ trợ giúp đỡ xây dựng hoàn thiện các trung tâm cụm xã; cương quyết đưa các hộ dân ra khỏi nơi có nguy cơ bị thiên tai; giải quyết tốt vấn đề di cư tự do, vấn đề về rừng... Ông cho rằng, để giúp các DTTS cần có sự chung tay của Nhà nước và doanh nghiệp, ngay từ bây giờ phải có các chính sách cụ thể, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất, kinh doanh; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết vấn đề việc làm...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW nhấn mạnh: Việc ban hành, thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW cho thấy Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm và tập trung nguồn lực rất lớn cho chính sách dân tộc, tuy nhiên qua quá trình thực hiện, nhìn nhận lại, cho thấy kết quả thực hiện chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Còn nhiều vấn đền cần sự quan tâm, cần có giải pháp tích cực hơn, phải tiếp tục nhận diện một cách đầy đủ, sâu sắc hơn các vấn đề đặt ra trong tình hình mới đối với công tác dân tộc chính sách dân tộc, phải có những giải pháp khả thi hơn, có cách tiếp cận phù hợp hơn.

Với những yêu cầu về giải pháp, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh tới một số vấn đề đặt ra, cần quan tâm đó là: Cuộc sống của đồng bào DTTS sẽ là trung tâm cao nhất, là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và cả hệ thống chính trị, trong mối quan tâm đó cần giải quyết được các vấn đề về đói nghèo, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm khoảng cách giàu nghèo, hướng tới phát triển bền vững; hệ thống các chính sách liên quan đến cuộc sống đồng bào DTTS phải được sắp xếp lại, được lồng ghép, nâng cao hiệu quả và được thực hiện trong một cơ chế điều hành hợp lý hơn; phải có chính sách thúc đẩy đặc thù để giải quyết nhanh hơn các mục tiêu mong muốn; các chính sách phải gắn với điều kiện sinh sống, với văn hóa, tập quán tốt đẹp và phát huy được tiềm năng, yếu tố tích cực của cộng đồng.

Toàn cảnh Hội thảo Toàn cảnh Hội thảo.

Bà Trương Thị Mai cũng cho rằng, trong quá trình phát triển vùng đồng bào DTTS, cần xem trọng các vấn đề liên quan đến cuộc sống của đồng bào đó là: cần phải tạo cơ hội để bình đẳng; đảm bảo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng; khắc phục tình trạng du canh du cư; tăng cường chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ người có uy tín làm cốt cán, nòng cốt trong vùng DTTS...

Tổng kết Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến cho biết, thông qua hệ thống báo cáo, truyền thông, ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học thời gian vừa qua và qua Hội thảo ngày hôm nay, đã thống nhất được mốt số điểm chính sau: Xác định quan điểm đầu tư cho miền núi là đầu tư cho phát triển, trong đó nguồn lực của nhà nước là quan trọng, quyết định huy động các nguồn lực khác. Về phân cấp, trung ương thì xây dựng chính sách khung và có tính chất khung, còn cụ thể do cấp tỉnh quyết định; thực hiện tăng cho vay, giảm cho không và hỗ trợ có điều kiện; các đại biểu cũng tán thành việc báo cáo với Bộ Chính trị chỉ đạo Chính phủ trình Quốc hội Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể đầu từ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, theo đó ban hành Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất trách nhiệm, tâm huyết, xác đáng và đề xuất có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Các ý kiến giúp bổ sung thêm căn cứ, đủ lý lẽ để luận giải những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, có thêm sự đồng thuận để Ban Chỉ đạo báo cáo với Bộ Chính trị và các Bộ, ngành báo cáo với Chính phủ và Quốc hội.

(cema.gov.vn)

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực cho các tỉnh miền Trung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực cho các tỉnh miền Trung

“Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi các mô thức sản xuất, ảnh hưởng đến kinh tế và sinh kế của hàng triệu người dân ở miền Trung cũng như Việt Nam cũng như tương lai con cháu chúng ta, song xét cho cùng nó không nghiêm trọng bằng sự dao động của ý chí, bản lĩnh và niềm tin của chúng ta trước các thử thách của tự nhiên và tạo hóa”.
Tin nổi bật trang chủ
Ngổn ngang… sau lũ

Ngổn ngang… sau lũ

Giáo dục - Thanh Nguyễn - 19:22, 24/10/2020
Ngổn ngang rác, bùn đất, cây cối ngả nghiêng một màu bạc thếch; sách vở, bàn ghế chỏng chơ giữa nền nhão nhoét bùn lầy… tất cả bấy nhiêu chưa thể nói hết mức độ, hậu quả do mưa lũ để lại. Những đứa trẻ chưa biết bao giờ trở lại trường lớp, công tác giảng dạy ở các trường vùng lũ ở miền Trung chắc sẽ phải gián đoạn rất lâu…
Tập đoàn Novaland chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

Tập đoàn Novaland chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

Nhịp cầu nhân ái - PV - 17:45, 24/10/2020
Cùng hướng đến đồng bào miền Trung đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai, Tập đoàn Novaland đã ủng hộ hơn 15 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Số tiền ủng hộ từ sự đóng góp của nhân viên cùng các đối tác của Tập đoàn.
TP. Long Khánh (Đồng Nai): Gìn giữ các lễ hội truyền thống

TP. Long Khánh (Đồng Nai): Gìn giữ các lễ hội truyền thống

Sắc màu 54 - Đinh Hiển - 16:07, 24/10/2020
Những năm qua, TP. Long Khánh (Đồng Nai) luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các DTTS là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế -văn hóa - xã hội tại địa phương.
52 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

52 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - PV - 15:55, 24/10/2020
Sáng 24/10/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.
Thu hồi đất để chủ đầu tư phân lô bán nền ở Thái Nguyên: Dân “kêu cứu”!

Thu hồi đất để chủ đầu tư phân lô bán nền ở Thái Nguyên: Dân “kêu cứu”!

Pháp luật - Trọng Thủy - Lê Liên - 15:53, 24/10/2020
Chính quyền thông báo đến người dân về việc thu hồi đất để xây dựng đoạn đường Thống Nhất dài 900m và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư (KDC) phường Thắng Lợi, TP. Sông Công (Thái Nguyên). Nhưng thực chất, theo người dân phản ánh là chủ đầu tư cưỡng chế đất để phân lô, bán nền?
Phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái

Phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái

Tin tức - Văn Hoa - 18:48, 23/10/2020
Từ ngày 18 đến 23/10, tại huyện Tuần Giáo (Điện Biên), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên”.
PC Hà Tĩnh: Nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con nhân dân sau mưa lũ

PC Hà Tĩnh: Nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con nhân dân sau mưa lũ

Tin tức - PV - 18:03, 23/10/2020
Ngay từ sáng 20/10/2020, sau khi lượng mưa giảm, nước có chiều hướng rút, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã khẩn trương, huy động toàn bộ lực lượng CBCNV, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, áo phao, phao cứu sinh, xuồng… tiến hành kiểm tra các TBA, đường dây, sa thải các phụ tải đang ngập nước đồng thời xử lý, khắc phục các tồn tại trước khi đóng điện đưa vào vận hành nhằm đảm bảo an toàn điện trong nhân dân sau khi nước rút.
Dạy bù cho học sinh ảnh hưởng bão lũ: Không để học sinh và giáo viên quá tải

Dạy bù cho học sinh ảnh hưởng bão lũ: Không để học sinh và giáo viên quá tải

Giáo dục - PV - 17:33, 23/10/2020
Do ảnh hưởng của bão, lũ, một số địa phương của Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, HS phải nghỉ học từ 1 - 2 tuần. Các trường học đã linh hoạt trong tổ chức phương án dạy bù với phương châm không để GV và HS quá tải.
Vì đâu nên nỗi?

Vì đâu nên nỗi?

Cùng trao đổi - Việt Thắng - 15:41, 23/10/2020
Thế là không có phép màu nào cho các anh, 13 cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3. Không thể nói nên lời trước những đau thương, mất mát quá lớn này. Các anh đã anh dũng hy sinh!
Nhiều trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt hỗ trợ sinh viên vùng lũ.

Nhiều trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt hỗ trợ sinh viên vùng lũ.

Tin tức - Lê Vũ - 14:42, 23/10/2020
Bên cạnh việc kêu gọi đóng góp, chung tay chia sẻ về tinh thần và vật chất ủng hộ đồng bào miền Trung, nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện cũng đang có những chính sách hỗ trợ cho các sinh viên đang theo học tại trường là con em đến từ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa bão, lũ lụt.