Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác cơ quan UBDT năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Hoàng Quý - 18:56, 27/12/2022

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết công tác cơ quan UBDT năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh; Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr; Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông; Chủ tịch Công đoàn UBDT, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc Nguyễn Quang Hải đồng chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo UBDT và Chủ tịch Công đoàn UBDT chủ trì Hội nghị
Lãnh đạo UBDT và Chủ tịch Công đoàn UBDT chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban của Đảng; lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; cùng đại biểu viên chức, người lao động tiêu biểu từ các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nhiệm vụ công tác của UBDT đã thu được nhiều kết quả; Lãnh đạo UBDT đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu, từ đó đã xác định những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm để chỉ đạo quyết liệt. Công tác chỉ đạo điều hành bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, có kế hoạch, tập thể cơ quan ổn định, giữ vững đoàn kết thống nhất; đời sống vật chất và tinh thần đối với công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBDT được quan tâm chăm lo.

Lãnh đạo UBDT đã đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành hướng đến thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Công tác chỉ đạo điều hành đã ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, sử dụng văn bản điện tử, hệ điều hành tác nghiệp nhằm cải tiến cách thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý… qua đó đã nâng cao được nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong chuyển đổi số của UBDT. Mỗi cán bộ của UBDT đã nhìn nhận chuyển đổi số là động lực, công cụ để nâng cao hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân, tổ chức trong toàn bộ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, truyền thông và giám sát, đánh giá; coi chuyển đổi số là bắt buộc, mang tính mặc định.

Các vụ, đơn vị đã chủ động và tích cực trong việc xây dựng, trình các đề án và các văn bản, các nhiệm vụ được giao; chất lượng thực hiện kế hoạch công tác ngày càng được nâng cao,  có những nhiệm vụ các vụ, đơn vị đã tham mưu hoàn thành vượt tiến độ  trong năm 2022. Cùng với đó, các vụ, đơn vị đã bám sát các chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban để tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT và thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi được triển khai bảo đảm kế hoạch, chất lượng và tiến độ…

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, Công đoàn UBDT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo UBDT và của Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự quan tâm, phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan UBDT. Lực lượng đoàn viên công đoàn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm công tác, có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức và kỷ luật cao trong thực hiện nhiệm vụ; hăng hái, nhiệt tình trong hoạt động đoàn thể, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023 UBDT tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; thực hiện các đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023 bảo đảm tiến độ và chất lượng; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình MTQG; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi; tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập để nâng cao chất lượng, bồi dưỡng hệ Dự bị Đại học và phát huy bản sắc dân tộc có tính định hướng, hướng nghiệp cho học sinh - sinh viên…

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu bày tỏ tán thành với Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBDT và kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo Tổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề về giải ngân kinh phí năm 2022; các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; hoạt động của các trường chuyên biệt mới được chuyển về UBDT…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu bế mạc Hội nghị
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các vụ, đơn vị trong năm 2022; các ý kiến phát biểu, đề xuất của các đại biểu tham dự Hội nghị. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến, đóng góp để hoàn thiện báo cáo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị nghiên cứu kỹ những hạn chế đó để khắc phục, sửa chữa trong năm 2023.

Về nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Chủ nhiệm nhấn mạnh từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão, đề nghị Văn phòng Ủy ban xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; triển khai thăm và chúc Tết theo đúng kế hoạch; ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán tổ chức Hội nghị gặp mặt đầu Xuân…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 bao gồm: Tập trung vào việc cải cách hành chính, trong đó là cải cách về thể chế, cải cách chế độ quản lý tài sản, tổ chức bộ máy; xây dựng, rà soát lại hệ thống quy chế trong cơ quan UBDT để sửa đổi, bổ sung theo hướng phân cấp mạnh mẽ, rõ ràng, rõ chức năng nhiệm vụ, rõ người chủ trì, rõ người phối hợp và trách nhiệm của từng thành viên; nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các bộ, ngành và địa phương; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Mưa lớn tiếp diễn gây ngập nặng tại nhiều địa phương

Mưa lớn tiếp diễn gây ngập nặng tại nhiều địa phương

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương trên cả nước đã có mưa to đến rất to, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất, một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân tại nhiều địa phương.
Nghề gõ sầu riêng ở Tây Nguyên

Nghề gõ sầu riêng ở Tây Nguyên

Phóng sự - Lê Hường - 22:42, 28/09/2023
Người thợ leo trèo vắt vẻo trên những cây sầu riêng sai trĩu quả, một tay đỡ quả, tay kia cầm con dao nhỏ gõ cán dao vào lớp da gai góc. Chỉ bằng những động tác đơn giản như vậy, người thợ gõ sầu có thể đoán được tuổi và chất lượng của quả sầu riêng. Mùa sầu riêng Đắk Lắk năm nay được mùa, được giá, thợ gõ sầu cũng có nguồn thu nhập khá.
“5 phút vàng” hồi sinh bệnh nhân vỡ tim, 2 lần chết lâm sàng

“5 phút vàng” hồi sinh bệnh nhân vỡ tim, 2 lần chết lâm sàng

Sức khỏe - PV - 22:36, 28/09/2023
Nữ bệnh nhân 62 tuổi đột ngột bị vỡ tim và 2 lần ngừng tuần hoàn vừa được các bác sĩ Vinmec cứu sống kỳ diệu. Chìa khóa thành công là quy trình báo động khẩn Code Blue chuẩn Mỹ, cùng sự tham gia của ekip phẫu thuật tim chuyên môn cao.
Ngân hàng TMCP Bắc Á chính thức phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Bắc Á chính thức phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Kinh tế - PV - 22:35, 28/09/2023
Thấu hiểu nhu cầu đầu tư của Khách hàng, trên cơ sở củng cố lợi ích song phương, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán sản phẩm Trái phiếu phát hành ra công chúng 2022 Đợt 3,từ ngày 25/09/2023 đến 9h sáng ngày 16/10/2023, với tổng giá trị chào bán hơn 3.000 tỷ đồng.
Văn Lãng (Lạng Sơn): Nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ người tiêu dùng yếu thế năm 2023

Văn Lãng (Lạng Sơn): Nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ người tiêu dùng yếu thế năm 2023

Tin tức - Văn Hoa - 22:32, 28/09/2023
Ngày 25/9/2023, UBND huyện Văn Lãng phối hợp với Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ người tiêu dùng yếu thế năm 2023 cho 40 đại biểu là người khuyết tật tại thị trấn Na Sầm.
Đồn Biên phòng Đảo Trần cứu hộ thành công 3 ngư dân bị đắm tàu

Đồn Biên phòng Đảo Trần cứu hộ thành công 3 ngư dân bị đắm tàu

Trang địa phương - Mỹ Dung - 22:27, 28/09/2023
Đồn biên phòng Đảo Trần (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vừa cứu nạn thành công 3 ngư dân bị đắm tàu trên biển.
Cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng tại Yên Bái

Cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng tại Yên Bái

Cầu Giới Phiên mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Yên Bái nói chung, Tp. Yên Bái nói riêng. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, bảo đảm kết nối hai bên bờ sông Hồng tạo thành trục kết nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Quốc lộ 32C, Quốc lộ 70 với đường Âu Cơ và kết nối với trung tâm Tp. Yên Bái.
Ủy ban Dân tộc gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La

Ủy ban Dân tộc gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La

Tin tức - Hoàng Quý - 22:19, 28/09/2023
Ngày 28/9, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), bà Phạm Thị Thúy Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số đã chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La. Cùng tiếp đoàn còn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.
Các huyện miền núi Nghệ An thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Các huyện miền núi Nghệ An thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Tin tức - Nguyễn Thanh - 21:45, 28/09/2023
Hơn 1.600 nhà bị ngập, 139 người phải sơ tán, 706 người bị cô lập, 830 nhà bị cô lập… chưa kể hàng ngàn ha hoa màu và cây trồng bị đổ rạp, hư hại… là những con số sơ bộ về đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An những ngày vừa qua. Nhưng, có hay không sự xả lũ đồng loạt của nhiều nhà máy thủy điện đã cộng hưởng cùng với lượng mưa lớn để làm nên những thiệt hại nặng nề này?
An Giang: Bắt đối tượng làm giả nhiều chứng chỉ ngoại ngữ

An Giang: Bắt đối tượng làm giả nhiều chứng chỉ ngoại ngữ

Pháp luật - Lê Vũ - Tiến Tầm - 20:44, 28/09/2023
Sáng 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Bùi Ngô Minh Khôi (sinh năm 2000, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đắk Lắk: Gần 700 suất quà Trung thu tặng các cháu thiếu nhi khu vực biên giới

Đắk Lắk: Gần 700 suất quà Trung thu tặng các cháu thiếu nhi khu vực biên giới

Xã hội - Lê Hường - Ngọc Lân - 20:33, 28/09/2023
Trong hai ngày 27 và 28/9, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động Tết Trung thu vui tươi, rộn ràng, ấm áp, với mong muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn 4 xã biên giới của tỉnh.
“Chạm vào yêu thương” - Lan tỏa giá trị của hạnh phúc gia đình

“Chạm vào yêu thương” - Lan tỏa giá trị của hạnh phúc gia đình

Xã hội - Văn Hoa - Hải Đăng - 20:21, 28/09/2023
Ngày 28/9, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức diễn đàn Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc chủ đề “Chạm vào yêu thương”.