Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hoàn chỉnh dự thảo Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi

Khánh Thư - 22:05, 24/09/2019

Trong các ngày từ 23-27/9, tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị cho chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV. Một trong những nội dung trọng tâm của Phiên họp toàn thể lần thứ 9 là HĐDT và các đại biểu cho ý kiến thẩm tra Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi (gọi tắt là Đề án).

Hoàn chỉnh dự thảo Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến chủ trì Phiên họp.

Bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Đề án tổng thể

Trong sáng 24/9, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và phiên họp thẩm tra sơ bộ của HĐDT của Quốc hội về Đề án. Đề án đã được UBTVQH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 37, ngày 18/9/2019. Trước đó, ngày 4/9/2019, Thường trực HĐDT cũng đã tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ Đề án.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến cho biết, trong hai cuộc họp trên, cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, thiết thực, xác đáng và thuyết phục. Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu tối đa các ý kiến đề cập trong báo cáo thẩm tra sơ bộ của HĐDT và ý kiến của UBTVQH, UBDT đã khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu để bổ sung dự thảo Đề án.

Cụ thể, về tên gọi và căn cứ xây dựng Đề án, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết, Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 13/8/2013 của Chính phủ đề nghị điều chỉnh tên gọi của Đề án là “Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Tiếp thu ý kiến của UBTVQH, tên gọi của Đề án dự kiến bổ sung cụm từ “vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn” để đúng với Khoản 8, Nghị quyết số 74/2018/QH14; nhưng phạm vi thực hiện Đề án sẽ không bao gồm các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Theo các quyết định hiện hành, địa bàn ĐBKK (xã khu vực 3) thuộc vùng DTTS và miền núi có 1.935 xã; địa bàn ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có 292 xã.

“Về căn cứ xây dựng Đề án, cơ quan soạn thảo đã bổ sung căn cứ vào các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, ban hành tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến cho biết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến báo cáo tại Phiên họp.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến báo cáo tại Phiên họp.

Không có sự chồng chéo, trùng lắp

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến, sau khi Đề án được Quốc hội thông qua và phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng CTMTQG, thành lập Hội đồng thẩm định quốc gia để thẩm định mục tiêu, chỉ tiêu, tổng mức đầu tư (phân chia giai đoạn, nguồn vốn…). Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định CTMTQG vào tháng 10/2020 và quyết định vốn đầu tư công vào tháng 5/2021 (trong Khung CTMTQG sơ bộ, dự kiến 94 nghìn tỷ đồng của giai đoạn 2021-2025, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 56 nghìn tỷ đồng).

“CTMTQG này sẽ không lấy các nội dung và kinh phí từ CTMTQG giảm nghèo bền vững và CTMTQG xây dựng nông thôn mới mà chỉ chuyển Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 2-Chương trình 135 của CTMTQG giảm nghèo bền vững sang CTMTQG mới nên không có sự chồng chéo, trùng lắp giữa nội dung và nguồn vốn của các CTMTQG”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến, CTMTQG sẽ được rà soát kỹ, điều chỉnh theo hướng tiếp thu ý kiến của UBTVQH và HĐDT. Trong đó xác định ưu tiên: Tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ nhà ở; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu của đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực dân tộc; đầu tư hỗ trợ nhóm dân tộc rất ít người còn nhiều khó khăn; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa DTTS; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; bình đẳng giới, đầu tư phát triển phụ nữ và trẻ em; truyền thông, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, CTMTQG sẽ do 1 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT làm Phó Ban Chỉ đạo Thường trực, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, bổ sung nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong phần tổ chức thực hiện Đề án.

“Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra sơ bộ, dự thảo Đề án sẽ thể hiện được nguyên tắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Đó là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; bảo đảm phù hợp với vùng, miền, địa phương; phân cấp, trao quyền cho địa phương quyết định với sự giám sát của người dân; phát huy nội lực cộng đồng, đa dạng hóa nguồn lực;…”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định, quan điểm xây dựng Đề án là nhấn mạnh chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi là chính sách đầu tư cho phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng và xác định ngân sách nhà nước là nguồn lực đầu tư chủ yếu, có tính chất quyết định. Trên cơ sở đó, UBDT hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết và Đề án tổng thể để báo cáo Chính phủ xem xét, cho ý kiến và quyết định trình Quốc hội.

Tin nổi bật trang chủ
Vinamilk đồng hành cùng miền Trung chống dịch Covid - 19

Vinamilk đồng hành cùng miền Trung chống dịch Covid - 19

Nhịp cầu nhân ái - PV - 5 phút trước
Cùng với Bộ Y tế đang tập trung toàn lực hỗ trợ “chia lửa” với Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dập dịch Covid-19, với trách nhiệm của công ty dinh dưỡng hàng đầu của cả nước, luôn đồng hành cùng chính phủ và cộng đồng trong “cuộc chiến” với đại dịch, Vinamilk đã nhanh chóng hỗ trợ gần 170.000 các sản phẩm dinh dưỡng cần thiết đến các khu vực cách ly của 3 địa phương: TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Về bản Háng Đề Đài

Về bản Háng Đề Đài

Đời sống - Xã hội - Thanh Huyền - 5 phút trước
Đến bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), để tận mắt chứng kiến một vùng đất còn quá nhiều khó khăn với địa hình chia cắt, đường sá đi lại khó khăn, không điện, điều kiện sống thiếu thốn trăm bề khiến 135 hộ đồng bào dân tộc Mông nơi đây quẩn quanh trong nghèo đói…
Vận hành hồ đập mùa mưa lũ đang gặp nhiều khó khăn

Vận hành hồ đập mùa mưa lũ đang gặp nhiều khó khăn

Môi trường sống - Khánh Thi - 17 phút trước
Năm nay, dưới tác động của La Nina (hiện tượng nhiệt độ nước biển tại khu vực Thái Bình Dương lạnh đi một cách bất thường, gây bão tố trên Đại Tây Dương, ảnh hưởng mạnh nhất vào cuối năm cho tới tháng 2 năm sau), nước ta sẽ đón những trận mưa lũ đặc biệt lớn có thể sẽ xảy ra, nhất là ở miền Bắc. Song, việc vận hành hồ đập trong điều kiện mưa lũ lại đang gặp nhiều khó khăn.
Hà Nội: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID -19

Hà Nội: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID -19

Tin tức - PV - 26 phút trước
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu kích hoạt đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch theo từng cấp độ, diễn biến tình hình và nguyên tắc “4 tại chỗ” như trong giai đoạn trước; chuẩn bị nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và trong tình huống dịch bùng phát lại ở cấp độ cao...
Thực trạng đội ngũ y tế thôn, bản: Thừa trách nhiệm - Thiếu chính sách ( Bài 2 )

Thực trạng đội ngũ y tế thôn, bản: Thừa trách nhiệm - Thiếu chính sách ( Bài 2 )

Sức khỏe - Sỹ Hào - 27 phút trước
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 113/2015/QH13 về “Phát triển đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế thôn, bản (YTTB) nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới”, Bộ Y tế đã triển khai nhiều dự án liên quan đến phát triển đội ngũ nhân viên YTTB. Tuy nhiên, hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ này vẫn chưa thống nhất.
Điện lực Lào Cai: Chủ động các phương án cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điện lực Lào Cai: Chủ động các phương án cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đời sống - Xã hội - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Để bảo đảm nguồn điện ổn định, phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 diễn ra từ 8 – 10/8, Công ty Điện lực Lào Cai đã xây dựng các phương án dự phòng chủ động ứng phó và giải quyết mọi tình huống.
Phát động Chiến dịch “Niềm tin chiến thắng” phòng, chống dịch COVID-19

Phát động Chiến dịch “Niềm tin chiến thắng” phòng, chống dịch COVID-19

Đời sống - Xã hội - PV - 1 giờ trước
Từ ngày 6/8 đến ngày 30/9, Bộ Y tế phối hợp cùng 8 đơn vị khác thực hiện chiến dịch truyền thông lan tỏa thông điệp “Niềm tin chiến thắng”, kêu gọi cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
Hiệu quả từ việc hỗ trợ hộ nghèo theo nhu cầu

Hiệu quả từ việc hỗ trợ hộ nghèo theo nhu cầu

Công tác Dân tộc - Thúy Hồng - 1 giờ trước
Chủ động tiến hành rà soát danh sách các hộ nghèo, lựa chọn, bình xét dân chủ để phân bổ, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị máy móc hỗ trợ sản xuất theo nhu cầu của người dân… là cách làm mang lại hiệu quả tích cực khi triển khai thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135 trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Thông qua nguồn hỗ trợ, bà con những vùng khó khăn trên địa bàn có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống.
Văn Quan (Lạng Sơn): Ổn định hoạt động tổ chức bộ máy cơ sở sau sáp nhập

Văn Quan (Lạng Sơn): Ổn định hoạt động tổ chức bộ máy cơ sở sau sáp nhập

Sự kiện - Bình luận - Thúy Hồng - 1 giờ trước
Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14, toàn huyện Văn Quan còn 16 xã và 1 thị trấn, giảm 7 xã so với năm 2019. Mặc dù, các đơn vị hành chính cấp xã đã nhanh chóng đi vào hoạt động, tuy nhiên, sau sáp nhập cán bộ, công chức, viên chức dôi dư số lượng nhiều, đặc biệt việc cán bộ tiếp cận địa bàn mới, khối lượng công việc tăng, ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công việc.
Kết nối giao thương các sản phẩm OCOP

Kết nối giao thương các sản phẩm OCOP

Kinh tế - Quỳnh Anh - 1 giờ trước
Với dân số trên 10 triệu người, Hà Nội là thị trường tiêu thụ nông sản tiềm năng của khu vực phía Bắc. Cuối tháng 7 vừa qua, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), UBND TP. Hà Nội phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại đây, 550 sản phẩm OCOP và trên 200 sản phẩm tiềm năng, sản phẩm đặc sản vùng, miền của 27 tỉnh, thành trong cả nước đã được trưng bày, quảng bá.