Có thể thấy, thuận lợi và thách thức đan xen lẫn nhau nhưng thuận lợi và cơ hội cho đất nước, cho Hà Nội vẫn là chủ đạo để phát triển. Vì vậy, phát biểu tại Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu; biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021 vào ngày 8/10 mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: Với niềm tự hào dân tộc, tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, với hào khí trí tuệ Thăng Long, khát vọng vươn lên, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, Thành phố sẽ quán triệt sâu sắc và tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Kỷ niệm 67 năm giải phóng Thủ đô là dịp mỗi người Hà Nội nói riêng, Nhân dân cả nước nói chung cùng nhìn lại những giá trị của lịch sử, những công sức đóng góp của thế hệ cha anh đi trước và thêm tự hào về đất nước, về Thủ đô anh hùng như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Nếu nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và yêu cầu cao như bây giờ".

Với truyền thống lịch sử hào hùng đó, chúng ta tin tưởng, Thủ đô sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả đã đạt được, “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của cả nước.../.