Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

PV - 17:15, 03/10/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội phải chú trọng gắn các phong trào thi đua với bồi dưỡng, xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch, phát triển toàn diện; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, "Thành phố Vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo"...

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Sáng 3/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, trong không khí chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành (TP) nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại".

Tham dự Đại hội về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Về đại biểu TP Hà Nội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội; cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 600 đại biểu là công dân Thủ đô ưu tú, đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội chúc mừng các đồng chí được bầu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội chúc mừng các đồng chí được bầu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Thi đua hướng nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó

Báo cáo kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, 5 năm qua (2015-2020), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội luôn quan tâm ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng; xác định chủ đề, lựa chọn khâu đột phá cho từng năm; tập trung sửa đổi, bổ sung 11 quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức phong trào hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu yếu, việc khó với chủ đề, tên gọi, khẩu hiệu hành động và tiêu chí thi đua cụ thể. Nhiều phong trào thi đua với nội dung ngày càng thực chất hơn đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.

Nổi bật, phong trào thi đua yêu nước lĩnh vực kinh tế được Thành phổ triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, chuyển dịch cơ cấu, năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện, góp phần tích cực trong tăng trưởng cả nước (đóng góp gần 16% GDP, 18,5% thu ngân sách và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước), xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước.

Bình quân giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố ước tăng 7,39%, cao hơn giai đoạn 2011-2015 (6,93%); năm 2020, quy mô GRDP ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, khoảng 45 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, bằng 1,8 lần bình quân cả nước. Năm 2018, 2019, Thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI... Thủ đô xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Phong trào thi đua lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường gắn với thực hiện “Trật tự văn minh đô thị” góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho Thủ đô. Phong trào thi đua lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh. Cùng với đó, phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ các quy định về An toàn thực phẩm của người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các cấp, ngành trên địa bàn toàn Thành phố.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, biện pháp linh hoạt, chủ động, sáng tạo đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, hiệu quả. Tính đến hết năm 2019, Thành phố có 355/382 xã (đạt 92,9%) được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó, có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Dự kiến, đến hết năm 2020, có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 06 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến, đến hết năm 2020, có thêm 07 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Hà Nội tiếp tục được Trung ương đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trên cả nước.

Đáng chú ý, phong trào thi đua trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, kịp thời ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, góp phần quan trọng cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh, sớm ổn định đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao các danh hiệu cho các tập thể.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao các danh hiệu cho các tập thể.

Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt”, sau 28 năm triển khai thực hiện, đến nay phong trào đã trở thành phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội của Thủ đô. 5 năm qua đã có hơn 5.000 cá nhân người tốt - việc tốt tiêu biểu được thành phố biểu dương, khen thưởng và hơn 30.000 cá nhân người tốt - việc tốt được các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và đơn vị thuộc thành phố biểu dương khen thưởng.

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, nhân dân và cán bộ TP Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Hàng vạn tập thể, cá nhân thuộc thành phố được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội khen thưởng. Trong đó, 3.721 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 42.556 tập thể, cá nhân được UBND TP Hà Nội khen thưởng.

Giai đoạn 2020-2025, TP Hà Nội xác định công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới tiếp tục đổi mới, tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu. Theo đó, Thành phố tập trung nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến. Đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu yếu, việc khó của mỗi địa phương, đơn vị. Nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020 cho các cá nhân.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020 cho các cá nhân.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người, tài sản của Nhà nước và nhân dân…

Gắn các phong trào thi đua với bồi dưỡng, xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch, phát triển toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Ngyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao thành tích về phong trào thi đua, công tác khen thưởng của TP Hà Nội; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các địa phương, đơn vị về tham dự Đại hội thi đua yêu nước và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Thủ tướng nêu rõ: “Nhìn lại giai đoạn 2015-2020, Thủ đô Hà Nội của chúng ta đã làm tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Những nỗ lực và kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của TP Hà Nội đã góp phần quan trọng vào ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và cả nước”.

Thủ tướng nhấn mạnh, thực tiễn cho thấy chỉ khi nào công tác thi đua, khen thưởng được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy đầy đủ vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, được mọi tổ chức xã hội tham gia tích cực, thường xuyên, liên tục, tự giác thì mới tạo ra được động lực thực sự và đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra. Theo đó, phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, Thủ đô Hà Nội phải tiếp tục giữ vững ngọn cờ đầu của phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Từng ngành, từng địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực; không ngừng vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, tạo nên các phong trào thi đua thực sự là đợt sinh hoạt chính trị là trách nhiệm, tình cảm của các sở, ban, ngành, địa phương và của mỗi công dân.

Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới của TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Hà Nội phải chú trọng gắn các phong trào thi đua với bồi dưỡng, xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch, phát triển toàn diện; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, "Thành phố Vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo" trong mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội.

Công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Phong trào thi đua phải tạo động lực góp phần giải quyết tốt các nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương, trong đó tập trung vào những lĩnh vực, những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, có thể huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện. Đặc biệt, thành phố cần có những cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng văn hóa người Hà Nội văn minh, thanh lịch; tạo dấu ấn văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Hà Nội trong mỗi chúng ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để khen đúng, khen trúng, khen kịp thời; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ; tránh khen thưởng tràn lan làm suy giảm giá trị khen thưởng; kiên quyết chống bệnh thành tích; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, sau đại hội, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu như Bác Hồ đã dạy, giữ vững là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và toàn thể Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Chu Ngọc Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo Đại hội của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã phát biểu phát động, kêu gọi và đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thủ đô hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội tham quan triển lãm về các phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội tham quan triển lãm về các phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

Dịp này, TP Hà Nội đã vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của TP giai đoạn 2015-2020 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đoàn đại biểu TP Hà Nội đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 24 người.

Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã tham quan triển lãm về các phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2015-2020./.

10 Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020

- GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam;

- Thạc sĩ, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Bộ Y tế;

- Nhà thơ Vũ Ngọc Chúc (tức Vũ Quần Phương), nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Hà Nội;

- Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm;

- GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô;

- Trung tướng Lê Đỗ Nguyên (tức Phạm Hồng Cư), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2;

- Bà Lưu Thị Phẩm, công dân thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh;

- Ông Đoàn Văn Tiến, Quản đốc bộ phận bảo an, Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam;

- Ông Vũ Duy Trương (tức Vũ Oanh), nguyên Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu;

- Ông Nguyễn Đức Trường, giáo viên, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Tin cùng chuyên mục
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Quan tâm phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Quan tâm phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đây là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, tạo sức bật cho nhiệm kỳ mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH). Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025, Chính phủ xác định, phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Tin nổi bật trang chủ
Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9

Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9

Tin tức - PV - 18:17, 27/10/2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1490/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 9.
Sẽ có 22 tập thể và 17 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam

Sẽ có 22 tập thể và 17 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam

Tin tức - Văn Phong - 17:52, 27/10/2020
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, công tác xây dựng và phát triển các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam có bước chuyển biến tích cực, đưa phong trào thi đua yêu nước của người làm báo Việt Nam lên tầm cao mới.
Thanh Hóa đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thanh Hóa đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Tin tức - Quỳnh Trâm - 14:45, 27/10/2020
Chiều 26/10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Sầm Sơn (Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và khởi công Dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn. Đây là một trong những sự kiện trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quảng Trị: Khẩn trương di dời hàng chục nghìn người dân để tránh ngập lụt, bão số 9

Quảng Trị: Khẩn trương di dời hàng chục nghìn người dân để tránh ngập lụt, bão số 9

Tin tức - PV - 14:37, 27/10/2020
Ngày 27/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị đã ban hành kế hoạch khẩn trương di dời dân tránh bão số 9.
Khát vọng của chàng trai bỏ phố về quê làm vườn

Khát vọng của chàng trai bỏ phố về quê làm vườn

Nghề nghiệp - Việc làm - Hoàng Quý - 10:56, 27/10/2020
Anh Nguyễn Văn Giang, thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) sinh năm 1993, tốt nghiệp Trường Trung cấp Y Hà Giang. Từng có những cơ hội thuận lợi như đi học nâng cao ở Đài Loan, làm việc ở thành phố… nhưng anh Giang lại quyết định về quê làm bạn với ruộng vườn.
HƯỚNG DẪN phòng chống bão, lũ khẩn cấp

HƯỚNG DẪN phòng chống bão, lũ khẩn cấp

Tin tức - PV - 10:49, 27/10/2020
Nội dung hướng dẫn người dân phòng tránh thiên tai, bão, lũ lụt khẩn cấp và sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai, do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cung cấp.
Từ bỏ quá khứ để trở thành “thủ lĩnh”

Từ bỏ quá khứ để trở thành “thủ lĩnh”

Gương sáng giữa cộng đồng - T.Nhân-X.Hướng - 10:42, 27/10/2020
Bị Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Bác Ái (Ninh Thuận) tuyên phạt 4 năm tù giam, là cái giá mà Katơr Kinh, dân tộc Raglay ở thôn Hành Rạc 1, xã Phước Bình phải trả cho tội “Hủy hoại rừng” vào năm 2011. Tưởng chừng cú vấp ngã này sẽ đánh gục chàng trai Raglay. Thế nhưng, với quyết tâm thay đổi bản thân, anh đã được trả tự do trước thời hạn 2 năm. Trở về, Katơr Kinh năng nổ làm nhiều việc tốt và có nhiều đóng góp cho địa phương nên được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn.
Các anh về yên vui làng bản

Các anh về yên vui làng bản

Pháp luật - Phương Lê - 10:38, 27/10/2020
Thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Bộ Công an (Đề án). Đến nay, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) là một trong những địa phương đã hoàn thành xong Đề án. Sau gần 1 năm thực hiện Đề án, công tác an ninh trật tự (ANTT) đã chuyển biến rất rõ nét, làng bản được yên vui, người dân đồng tình ủng hộ.
Yên Bái: Tín hiệu tích cực từ Đề án sắp xếp trường lớp

Yên Bái: Tín hiệu tích cực từ Đề án sắp xếp trường lớp

Giáo dục - Hoàng Quý - 10:30, 27/10/2020
Thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giảm điểm lẻ, tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả quản lý, giảm chi ngân sách, qua đó đã nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Lai Châu: Triển khai gói kích cầu lần 2 để hỗ trợ du lịch

Lai Châu: Triển khai gói kích cầu lần 2 để hỗ trợ du lịch

Sắc màu 54 - Nghĩa Hiệp - 10:23, 27/10/2020
Du lịch cả nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng đều bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Để đưa du lịch hoạt động quay trở lại, tỉnh Lai Châu đã ban hành gói kích cầu du lịch lần 2, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp làm du lịch.