Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đề án Tổng thể phát triển kinh tế –xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học

PV - 17:39, 04/09/2019

Đa số các ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học của Ủy ban Dân tộc trong quá trình xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế –xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) (gọi tắt là Đề án) tại cuộc họp mở rộng thẩm tra sơ bộ Đề án do Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức ngày 04/9/2019 tại Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp Toàn cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Thường trực, thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; đại diện một số bộ, ngành liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học…

Trình bày tóm tắt Tờ trình Phê duyệt Đề án, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định: Chủ trương xây dựng Đề án là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn được hầu hết các bộ, ngành địa phương và đồng bào DTTS đồng tình ủng hộ.

“Đề án được phê duyệt và tổ chức thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN phát triển bền vững; tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững; giải quyết căn bản một số bức xúc của người dân sinh sống ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo thẩm tra sơ bộ Đề án, Phó Chủ tich Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành cho biết: Hội đồng Dân tộc đánh giá cao sự khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt là Ủy ban Dân tộc trong quá trình chuẩn bị, xây dựng Đề án. Hội đồng Dân tộc cơ bản tán thành với sự cần thiết xây dựng Đề án như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ và cho rằng vùng DTTS&MN có vị trí, tầm quan trọng chiến lược về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tuy nhiên, hiện nay vùng DTTS&MN là vùng có điều kiện khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế-xã hội phát triển chậm nhất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ nghèo cao nhất. Mặt khác, hiện nay chính sách dân tộc do nhiều đầu mối xây dựng quản lý nên nguồn lực bị phân tán, dàn trải, chưa phân định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành. Do vậy cần phải đổi mới chính sách đầu tư cho vùng này bằng việc xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, xác định mục tiêu cụ thể, giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển toàn diện vùng này, thu hẹp dần khoảng cách với các vùng phát triển.

Bên cạnh khẳng định sự cần thiết của Đề án đối với sự phát triển vùng đồng bào DTTS&MN, dự thảo báo cáo thẩm tra sơ bộ Đề án của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng đã chỉ ra những điểm cần bổ sung, điều chỉnh ở từng nội dung cụ thể như: đánh giá kỹ hơn vị trí chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng của vùng đồng bào DTTS&MN; làm rõ sự phân bố dân cư; đánh giá nguyên nhân nghèo; đánh giá vai trò trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan; nêu nhu cầu ngân sách, tỷ lệ đạt được thời gian qua; làm rõ những điểm mới trong xây dựng chính sách; Đề án cần gắn với mục tiêu phát triển bền vững, lộ trình Thiên niên kỷ; phân tích so sánh, các chỉ số để đánh giá mức độ đầu tư; xác định rõ địa bàn ưu tiên; thống nhất với quy hoạch vùng; Chính phủ cần sớm có lộ trình phân định miền núi, vùng cao, phân định vùng DTTS theo trình độ phát triển; đánh giá rõ hơn việc tích hợp cơ chế chính sách về trật tự ưu tiên, sắp xếp lại cho phù hợp; giải pháp tạo việc làm, sinh kế, hỗ trợ khởi nghiệp; lồng ghép giới…

Các ý kiến góp ý tại cuộc họp cho thấy, đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết, tầm quan trọng của Đề án và đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học của Ủy ban Dân tộc trong quá trình xây dựng Đề án.

“Tôi rất tâm đắc cách làm của Ủy ban Dân tộc. Công tác chuẩn bị xây dựng Đề án rất bài bản, khoa học. Cách lực chọn vấn đề, đưa ra giải pháp phù hợp, làm rõ quan điểm mới trong xây dựng chính sách dân tộc. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng đã khảo sát cụ thể để thẩm tra Đề án”. Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà chia sẻ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã phát biểu, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề cụ thể như đề xuất của các đại biểu.

“Tôi đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Ủy ban Dân tộc sẽ nghiêm túc tiếp thu với tinh thần cầu thị cao nhất, cố gắng cao nhất để Đề án đạt chất lượng tốt nhất. Chúng ta đã đi được chặng đường rất dài để xây dựng và hoàn thiện Đề án và chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của tất cả các thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành và tất cả các đại biểu người DTTS để Đề án được Quốc hội thông qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS&MN”. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết.

 Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến khẳng định, thời gian qua, chính sách dân tộc đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào DTTS. Tuy nhiên, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, dân tộc, giữa DTTS và dân tộc đa số chưa được rút ngắn.

Nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng Đề án, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, tâm huyết, trách nhiệm, bài bản, cầu thị của Ủy ban Dân tộc.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân tộc tiếp thu, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, làm rõ hơn nội dung Đề án. Đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục bổ sung vào báo cáo thẩm tra, đưa ra Hội nghị toàn thể của Hội đồng Dân tộc để hoàn thiện báo cáo sơ bộ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo tính khả thi, thuyết phục cao nhất.

THANH HUYỀN

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về COVID-19

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về COVID-19

Sáng 7/8, chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, không được chủ quan, lơ là, “địa phương nào, ngành nào không có trách nhiệm, không thực hiện tốt chủ trương phòng chống dịch hiện nay sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm khắc”.
Mô hình làm du lịch sinh thái của già làng Mà A Giá

Mô hình làm du lịch sinh thái của già làng Mà A Giá

Gương sáng giữa cộng đồng - Thành Nhân - 1 giờ trước
Người T’rin (một nhánh của dân tộc Cơ Ho) tại xã Giang Ly, huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vốn yêu rừng và sống gắn bó với rừng, nhưng lâu nay chưa ai nghĩ đến việc tận dụng rừng để làm du lịch sinh thái. Mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ của đồng bào mình, hơn 10 năm nay, già làng Mà A Giá âm thầm giữ rừng, giữ nước để làm nên một khu du lịch sinh thái cuốn hút giữa đại ngàn mang tên Mà Giá.
Vinamilk đồng hành cùng miền Trung chống dịch Covid - 19

Vinamilk đồng hành cùng miền Trung chống dịch Covid - 19

Nhịp cầu nhân ái - PV - 1 giờ trước
Cùng với Bộ Y tế đang tập trung toàn lực hỗ trợ “chia lửa” với Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dập dịch Covid-19, với trách nhiệm của công ty dinh dưỡng hàng đầu của cả nước, luôn đồng hành cùng chính phủ và cộng đồng trong “cuộc chiến” với đại dịch, Vinamilk đã nhanh chóng hỗ trợ gần 170.000 các sản phẩm dinh dưỡng cần thiết đến các khu vực cách ly của 3 địa phương: TP. Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Về bản Háng Đề Đài

Về bản Háng Đề Đài

Đời sống - Xã hội - Thanh Huyền - 1 giờ trước
Đến bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), để tận mắt chứng kiến một vùng đất còn quá nhiều khó khăn với địa hình chia cắt, đường sá đi lại khó khăn, không điện, điều kiện sống thiếu thốn trăm bề khiến 135 hộ đồng bào dân tộc Mông nơi đây quẩn quanh trong nghèo đói…
Vận hành hồ đập mùa mưa lũ đang gặp nhiều khó khăn

Vận hành hồ đập mùa mưa lũ đang gặp nhiều khó khăn

Môi trường sống - Khánh Thi - 1 giờ trước
Năm nay, dưới tác động của La Nina (hiện tượng nhiệt độ nước biển tại khu vực Thái Bình Dương lạnh đi một cách bất thường, gây bão tố trên Đại Tây Dương, ảnh hưởng mạnh nhất vào cuối năm cho tới tháng 2 năm sau), nước ta sẽ đón những trận mưa lũ đặc biệt lớn có thể sẽ xảy ra, nhất là ở miền Bắc. Song, việc vận hành hồ đập trong điều kiện mưa lũ lại đang gặp nhiều khó khăn.
Hà Nội: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID -19

Hà Nội: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với dịch COVID -19

Tin tức - PV - 1 giờ trước
Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu kích hoạt đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch theo từng cấp độ, diễn biến tình hình và nguyên tắc “4 tại chỗ” như trong giai đoạn trước; chuẩn bị nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và trong tình huống dịch bùng phát lại ở cấp độ cao...
Thực trạng đội ngũ y tế thôn, bản: Thừa trách nhiệm - Thiếu chính sách ( Bài 2 )

Thực trạng đội ngũ y tế thôn, bản: Thừa trách nhiệm - Thiếu chính sách ( Bài 2 )

Sức khỏe - Sỹ Hào - 1 giờ trước
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 113/2015/QH13 về “Phát triển đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế thôn, bản (YTTB) nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới”, Bộ Y tế đã triển khai nhiều dự án liên quan đến phát triển đội ngũ nhân viên YTTB. Tuy nhiên, hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ này vẫn chưa thống nhất.
Điện lực Lào Cai: Chủ động các phương án cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điện lực Lào Cai: Chủ động các phương án cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đời sống - Xã hội - Trọng Bảo - 2 giờ trước
Để bảo đảm nguồn điện ổn định, phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2020 diễn ra từ 8 – 10/8, Công ty Điện lực Lào Cai đã xây dựng các phương án dự phòng chủ động ứng phó và giải quyết mọi tình huống.
Phát động Chiến dịch “Niềm tin chiến thắng” phòng, chống dịch COVID-19

Phát động Chiến dịch “Niềm tin chiến thắng” phòng, chống dịch COVID-19

Đời sống - Xã hội - PV - 2 giờ trước
Từ ngày 6/8 đến ngày 30/9, Bộ Y tế phối hợp cùng 8 đơn vị khác thực hiện chiến dịch truyền thông lan tỏa thông điệp “Niềm tin chiến thắng”, kêu gọi cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
Hiệu quả từ việc hỗ trợ hộ nghèo theo nhu cầu

Hiệu quả từ việc hỗ trợ hộ nghèo theo nhu cầu

Công tác Dân tộc - Thúy Hồng - 2 giờ trước
Chủ động tiến hành rà soát danh sách các hộ nghèo, lựa chọn, bình xét dân chủ để phân bổ, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị máy móc hỗ trợ sản xuất theo nhu cầu của người dân… là cách làm mang lại hiệu quả tích cực khi triển khai thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135 trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Thông qua nguồn hỗ trợ, bà con những vùng khó khăn trên địa bàn có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống.
Văn Quan (Lạng Sơn): Ổn định hoạt động tổ chức bộ máy cơ sở sau sáp nhập

Văn Quan (Lạng Sơn): Ổn định hoạt động tổ chức bộ máy cơ sở sau sáp nhập

Sự kiện - Bình luận - Thúy Hồng - 2 giờ trước
Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14, toàn huyện Văn Quan còn 16 xã và 1 thị trấn, giảm 7 xã so với năm 2019. Mặc dù, các đơn vị hành chính cấp xã đã nhanh chóng đi vào hoạt động, tuy nhiên, sau sáp nhập cán bộ, công chức, viên chức dôi dư số lượng nhiều, đặc biệt việc cán bộ tiếp cận địa bàn mới, khối lượng công việc tăng, ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công việc.