Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

Thúy Hồng - 20:05, 08/11/2022

Chiều 8/11 Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình. Hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã nêu quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Theo ông Lê Hải Bình, Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

“Nghị quyết 20-NQ/TW khẳng định: “KTTT là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả phát triển bền vững", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Qua các giai đoạn lịch sử, mô hình kinh tế hợp tác xã (HTX) đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, các HTX, tổ hợp tác (THT) từng bước chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ đó, năm 2020, KTTT, HTX đã đóng góp vào GDP trực tiếp gần 4,8%, gián tiếp trên 30%. Cuối năm 2021 đã có 27.400 HTX, tăng 41% so với năm 2013, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1 triệu lao động, tham gia mạnh mẽ vào chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp và công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Lê Hải Bình, để KTTT, HTX ngày càng phát huy vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, công tác tuyên truyền thời gian tới cần tập trung vào 6 nội dung cơ bản. Đó là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh HTX Việt Nam về phát triển KTTT, HTX; các nội dung Nghị quyết 20-NQ/TW; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thúc đẩy KTTT; hiệu quả các mô hình HTX kiểu mới, HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng, miền….

Nhấn mạnh về vai trò của báo chí trong quá trình phát triển của KTTT, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Xuyên suốt quá trình phát triển này, báo chí đã trở thành công cụ, phương tiện sắc bén đưa nghị quyết, cơ chế, chính sách về KTTT từ Đảng, Chính phủ đến với các tầng lớp Nhân dân, giúp người dân hiểu, ủng hộ và đoàn kết thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay phát biểu tại Hội nghị

“Báo chí đã trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa HTX, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân - HTX - doanh nghiệp tìm đến với nhau, qua đó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra”, ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tại Hội nghị, từ năm 2012, khi Luật HTX 2012 được ban hành, quy mô và tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam đã thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia; tổ chức cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cho thành viên về hàng hóa, dịch vụ, việc làm. Số lượng Liên hiệp HTX tiếp tục tăng, quy mô và hiệu quả hoạt động có tiến bộ. Giai đoạn 2013 - 2021, khoảng 48 Liên hiệp HTX được thành lập mới. Đến 31/12/2021, cả nước ước có 108 Liên hiệp HTX (có 92 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 16 Liên hiệp HTX), tăng 62 Liên hiệp HTX (tăng 2,35 lần) so với năm 2013. Tính đến 31/12/2021, các HTX thu hút hơn 6,59 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân ở địa bàn nông thôn.

Đại diện các HTX phát biểu tại Hội nghị
Đại diện các HTX phát biểu tại Hội nghị

Theo đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, khi Luật HTX 2012 được ban hành, các HTX đã tổ chức lại hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng thành viên được nâng cao, thu hút số lượng lớn các hộ cá thể, cá nhân, chủ yếu ở địa bàn nông nông tham gia thành viên. Nhiều doanh nghiệp tham gia thành viên HTX với vai trò là cầu nối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, theo chuỗi giá trị của HTX. Hiệu quả hoạt động của các HTX được nâng lên. Nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và liên kết giữa HTX, THT, doanh nghiệp tăng, phát triển bền vững hơn

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị
Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị

Tuy nhiên, quy định của Luật HTX 2012 còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Hiện nay, Luật HTX 2012 đang được đề xuất sửa đổi bổ sung đề phù hợp tình hình mới. Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển KTTT trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến trao đổi nhằm mục đích tuyên truyền hiệu quả về định hướng phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn mới, cũng như các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các HTX trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các HTX tại Hội nghị
Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các HTX tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay kiến nghị: Liên minh HTX Việt Nam cần tiếp tục tạo điều kiện cho báo chí tiếp cận thông tin về các HTX. Hàng năm Liên minh HTX cần có những hội nghị, hội thảo, những chuyến đi thực tế để giúp báo chí có nhiều thông tin hữu ích để tuyên truyền hiệu quả về định hướng phát triển HTX theo Nghị quyết 20.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết: Liên minh HTX Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Tới đây, Liên minh HTX sẽ nghiên cứu những ý kiến, chuyển đổi thành những đề án, chuyên đề… để hướng tới phát triển KTTT vững mạnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 2023 diễn ra từ 6 - 16h ngày 26/1 (mùng 5 Tết Quý Mão). Năm nay, Lễ hội được chuẩn bị và tổ chức công phu.
Thủ tướng: Vừa cải tạo, nâng cấp đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, vừa nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thủ tướng: Vừa cải tạo, nâng cấp đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, vừa nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thời sự - PV - 20:10, 26/01/2023
Chiều ngày 26/1 (mùng 5 Tết), sau khi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tại ga Tháp Chàm, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ ra quân Dự án nâng cấp tuyến đường sắt Nha Trang - Sài Gòn và chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia Dự án và các bộ, nhân viên ga Tháp Chàm.
Quảng Ninh: Hàng vạn du khách thập phương về Đền Cửa Ông đầu năm

Quảng Ninh: Hàng vạn du khách thập phương về Đền Cửa Ông đầu năm

Tin địa phương - Mỹ Dung - 19:09, 26/01/2023
Trong những ngày đầu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hàng vạn lượt du khách thập phương về Đền Cửa Ông, Tp. Cẩm Phả (Quảng Ninh) cầu an, xin lộc đầu năm.
Lễ chùa đầu năm, nét đẹp văn hóa của người Việt

Lễ chùa đầu năm, nét đẹp văn hóa của người Việt

Tìm trong di sản - PV - 16:06, 26/01/2023
Tết Nguyên đán là lễ tết quan trọng nhất của người Việt. Từ bao đời nay, Tết là dịp để mọi người hướng về nguồn cội, đoàn tụ sum vầy, nghỉ ngơi vui chơi sau một năm làm việc nhọc nhằn, vất vả.
Phú Yên: Cùng người Tày, Nùng đón Tết vui Xuân

Phú Yên: Cùng người Tày, Nùng đón Tết vui Xuân

Xã hội - PV - 15:49, 26/01/2023
Theo phong trào kinh tế mới, nhiều cộng đồng DTTS phía Bắc chọn xã Ea Ly, huyện Sông Hinh (Phú Yên) là nơi an cư lạc nghiệp. Tập quán, văn hóa có nhiều nét tương đồng, người Tày, Nùng ở đây sống xen kẽ nhau và đón tết Nguyên đán theo phong tục truyền thống của dân tộc.
Tự hào nữ sinh dân tộc thiểu số

Tự hào nữ sinh dân tộc thiểu số

Đường đến ước mơ - PV - 15:35, 26/01/2023
Năm 2022 khép lại với nhiều dấu ấn tích cực của ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước. Trong đó, em Chu Thị Huyền, dân tộc Nùng, học sinh lớp 12D, Trường THPT chuyên Quang Trung (Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) là 1 trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 được Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương vào đầu tháng 12/2022.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 12/1/2023

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 12/1/2023

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về: Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch nước tham dự chương trình Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 2023 tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào DTTS tại các địa phương… cùng một số thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo, văn hóa - xã hội nổi bật khác tại các địa phương trên cả nước. Phần đọc báo hôm nay sẽ giới thiệu bài viết: Người dân ở Đăk Pao thoát nghèo nhờ từ bỏ "ma men" của tác giả Tiêu Dao
Mang mùa Xuân đến với đồng bào DTTS

Mang mùa Xuân đến với đồng bào DTTS

Chính sách dân tộc - PV - 15:11, 26/01/2023
Xuân này, đồng bào DTTS đang sinh sống tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận rất phấn khởi, vì các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, qua đó góp phần giúp đồng bào DTTS và miền núi ổn định cuộc sống.
Thực hiện quy định mới về lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023

Thực hiện quy định mới về lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023

Văn bản chính sách mới - Như Ý - 14:15, 26/01/2023
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó, người dân trên cả nước khi đăng ký thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ sẽ đóng cùng mức lệ phí, từ 5.000 – 20.000/lượt.
Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Tin tức - PV - 14:05, 26/01/2023
Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 2023 diễn ra từ 6 - 16h ngày 26/1 (mùng 5 Tết Quý Mão). Năm nay, Lễ hội được chuẩn bị và tổ chức công phu.
Tuyển sinh 2023: Những điểm mới thí sinh cần lưu ý

Tuyển sinh 2023: Những điểm mới thí sinh cần lưu ý

Giáo dục - T.Hợp - 13:56, 26/01/2023
Kỳ tuyển sinh năm 2023 sẽ có một số thay đổi so với năm 2022. Rút ngắn thời gian xét tuyển đại học, quy định mới về cách tính và áp dụng điểm ưu tiên là hai điểm mới nổi bật trong tuyển sinh đại học năm 2023.
Các cơ quan báo chí đóng góp vào thành công của Quốc hội và sự phát triển chung của đất nước

Các cơ quan báo chí đóng góp vào thành công của Quốc hội và sự phát triển chung của đất nước

Thời sự - PV - 22:59, 25/01/2023
Chiều tối 25/1, phát biểu khi đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động hai đơn vị tiếp tục đoàn kết, tương trợ lẫn nhau bởi sự phát triển của hai cơ quan đóng góp cho thành công của Quốc hội, và thành công của Quốc hội sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.