Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

Thúy Hồng - 20:05, 08/11/2022

Chiều 8/11 Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình. Hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã nêu quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Theo ông Lê Hải Bình, Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

“Nghị quyết 20-NQ/TW khẳng định: “KTTT là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả phát triển bền vững", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Qua các giai đoạn lịch sử, mô hình kinh tế hợp tác xã (HTX) đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, các HTX, tổ hợp tác (THT) từng bước chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ đó, năm 2020, KTTT, HTX đã đóng góp vào GDP trực tiếp gần 4,8%, gián tiếp trên 30%. Cuối năm 2021 đã có 27.400 HTX, tăng 41% so với năm 2013, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1 triệu lao động, tham gia mạnh mẽ vào chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp và công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Lê Hải Bình, để KTTT, HTX ngày càng phát huy vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, công tác tuyên truyền thời gian tới cần tập trung vào 6 nội dung cơ bản. Đó là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh HTX Việt Nam về phát triển KTTT, HTX; các nội dung Nghị quyết 20-NQ/TW; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thúc đẩy KTTT; hiệu quả các mô hình HTX kiểu mới, HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng, miền….

Nhấn mạnh về vai trò của báo chí trong quá trình phát triển của KTTT, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Xuyên suốt quá trình phát triển này, báo chí đã trở thành công cụ, phương tiện sắc bén đưa nghị quyết, cơ chế, chính sách về KTTT từ Đảng, Chính phủ đến với các tầng lớp Nhân dân, giúp người dân hiểu, ủng hộ và đoàn kết thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay phát biểu tại Hội nghị

“Báo chí đã trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa HTX, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân - HTX - doanh nghiệp tìm đến với nhau, qua đó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra”, ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tại Hội nghị, từ năm 2012, khi Luật HTX 2012 được ban hành, quy mô và tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam đã thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia; tổ chức cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cho thành viên về hàng hóa, dịch vụ, việc làm. Số lượng Liên hiệp HTX tiếp tục tăng, quy mô và hiệu quả hoạt động có tiến bộ. Giai đoạn 2013 - 2021, khoảng 48 Liên hiệp HTX được thành lập mới. Đến 31/12/2021, cả nước ước có 108 Liên hiệp HTX (có 92 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 16 Liên hiệp HTX), tăng 62 Liên hiệp HTX (tăng 2,35 lần) so với năm 2013. Tính đến 31/12/2021, các HTX thu hút hơn 6,59 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân ở địa bàn nông thôn.

Đại diện các HTX phát biểu tại Hội nghị
Đại diện các HTX phát biểu tại Hội nghị

Theo đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, khi Luật HTX 2012 được ban hành, các HTX đã tổ chức lại hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng thành viên được nâng cao, thu hút số lượng lớn các hộ cá thể, cá nhân, chủ yếu ở địa bàn nông nông tham gia thành viên. Nhiều doanh nghiệp tham gia thành viên HTX với vai trò là cầu nối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, theo chuỗi giá trị của HTX. Hiệu quả hoạt động của các HTX được nâng lên. Nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và liên kết giữa HTX, THT, doanh nghiệp tăng, phát triển bền vững hơn

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị
Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị

Tuy nhiên, quy định của Luật HTX 2012 còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Hiện nay, Luật HTX 2012 đang được đề xuất sửa đổi bổ sung đề phù hợp tình hình mới. Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển KTTT trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến trao đổi nhằm mục đích tuyên truyền hiệu quả về định hướng phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn mới, cũng như các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các HTX trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các HTX tại Hội nghị
Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các HTX tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay kiến nghị: Liên minh HTX Việt Nam cần tiếp tục tạo điều kiện cho báo chí tiếp cận thông tin về các HTX. Hàng năm Liên minh HTX cần có những hội nghị, hội thảo, những chuyến đi thực tế để giúp báo chí có nhiều thông tin hữu ích để tuyên truyền hiệu quả về định hướng phát triển HTX theo Nghị quyết 20.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết: Liên minh HTX Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Tới đây, Liên minh HTX sẽ nghiên cứu những ý kiến, chuyển đổi thành những đề án, chuyên đề… để hướng tới phát triển KTTT vững mạnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Xử phạt 15 triệu đồng cơ sở tàng trữ trái phép quần áo, quân tư trang quân đội

Kon Tum: Xử phạt 15 triệu đồng cơ sở tàng trữ trái phép quần áo, quân tư trang quân đội

Ngày 3/10, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đăk Tô, về hành vi tàng trữ trái phép quần áo, quân tư trang Quân đội Nhân dân Việt Nam, với mức xử phạt là 15 triệu đồng.
Kon Tum: Xử phạt 15 triệu đồng cơ sở tàng trữ trái phép quần áo, quân tư trang quân đội

Kon Tum: Xử phạt 15 triệu đồng cơ sở tàng trữ trái phép quần áo, quân tư trang quân đội

Pháp luật - Ngọc Chí - 24 phút trước
Ngày 3/10, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đăk Tô, về hành vi tàng trữ trái phép quần áo, quân tư trang Quân đội Nhân dân Việt Nam, với mức xử phạt là 15 triệu đồng.
Bài thuốc chữa bệnh từ cây quả nổ

Bài thuốc chữa bệnh từ cây quả nổ

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 26 phút trước
Quả nổ còn có tên gọi khác là nổ, sâm đất, sâm tanh tách, tanh tách, tiêu khát thảo, tam tiêu thảo.… Cây quả nổ có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc và bồi bổ. Trong y học cổ truyền thường sử dụng dược liệu này để giảm nóng sốt và điều trị các chứng bệnh về đường tiết niệu như sỏi bàng quang, sỏi thận, viêm nhiễm niệu đạo,…Sau đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ quả nổ mời các bạn tham khảo.
Vụ tận dụng nghĩa trang làm nơi xử lý rác ở Kon Tum: Các đơn vị

Vụ tận dụng nghĩa trang làm nơi xử lý rác ở Kon Tum: Các đơn vị "né" trách nhiệm

Bạn đọc - Ngọc Chí - 1 giờ trước
Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có bài “Kon Tum: Tận dụng Nghĩa trang làm nơi xử lý rác”, phản ánh việc Nghĩa trang Nhân dân Tp. Kon Tum bị biến thành nơi tập kết rác, các đơn vị có liên quan đã tiến hành thu gom rác đưa đi nơi khác xử lý và đốt phần rác còn lại tại bãi tập kết ở Nghĩa trang. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng vẫn cho rằng đó không phải là “rác”, nhằm "né" tránh trách nhiệm.
An Giang: Gần 60 đôi bò sẽ tham dự Hội đua bò Bảy núi lần thứ 28

An Giang: Gần 60 đôi bò sẽ tham dự Hội đua bò Bảy núi lần thứ 28

Sắc màu 54 - Như Tâm - Lê Vũ - 2 giờ trước
Nhân dịp Lễ Sen Dotal của đồng bào Khmer, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội Đua bò Bảy núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 và Chương trình biểu diễn Mô tô địa hình tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Núi Tô (sân đua bò huyện Tri Tôn).
Khai giảng lớp học xóa mù chữ cho đồng bào Mông tại Sơn La

Khai giảng lớp học xóa mù chữ cho đồng bào Mông tại Sơn La

Công tác Dân tộc - Thanh Nguyên - 3 giờ trước
Ngày 2/10, tại Sơn La, Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Lèo khai giảng lớp xóa mù chữ năm học 2023.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Lạng Sơn: Liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép vào Việt Nam

Lạng Sơn: Liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép vào Việt Nam

Pháp luật - Tuấn Trình - 3 giờ trước
Thời gian qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Điển hình, chỉ riêng trong 2 ngày 28 và 29/9, đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu.
Bão Koinu có gió giật cấp 17 sắp vào biển Đông

Bão Koinu có gió giật cấp 17 sắp vào biển Đông

Môi trường sống - T.Hợp - 5 giờ trước
Trưa 3/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai có văn bản số 368/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với bão Koinu ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines).
Kon Tum: Hội thi truyền thông về “Xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Kon Tum: Hội thi truyền thông về “Xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Sáng 3/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức Hội thi truyền thông về “Xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2023.
Khánh Hòa: Hai huyện miền núi được thí điểm lắp đặt Wifi miễn phí

Khánh Hòa: Hai huyện miền núi được thí điểm lắp đặt Wifi miễn phí

Xã hội - T.Nhân - 6 giờ trước
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm Wifi miễn phí tại nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn 2 huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, để phục vụ người dân.
Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở Quốc lộ 24

Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở Quốc lộ 24

Xã hội - T.Nhân - 6 giờ trước
Quốc lộ 24 là tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của hai địa phương, cũng như các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, từ mùa mưa bão năm 2020 đến nay, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ giao thông bị chia cắt trong mùa mưa lũ sắp tới.