Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

Thúy Hồng - 20:05, 08/11/2022

Chiều 8/11 Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình. Hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã nêu quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Theo ông Lê Hải Bình, Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

“Nghị quyết 20-NQ/TW khẳng định: “KTTT là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả phát triển bền vững", ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Qua các giai đoạn lịch sử, mô hình kinh tế hợp tác xã (HTX) đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, các HTX, tổ hợp tác (THT) từng bước chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ đó, năm 2020, KTTT, HTX đã đóng góp vào GDP trực tiếp gần 4,8%, gián tiếp trên 30%. Cuối năm 2021 đã có 27.400 HTX, tăng 41% so với năm 2013, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1 triệu lao động, tham gia mạnh mẽ vào chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp và công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Lê Hải Bình, để KTTT, HTX ngày càng phát huy vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, công tác tuyên truyền thời gian tới cần tập trung vào 6 nội dung cơ bản. Đó là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh HTX Việt Nam về phát triển KTTT, HTX; các nội dung Nghị quyết 20-NQ/TW; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thúc đẩy KTTT; hiệu quả các mô hình HTX kiểu mới, HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng, miền….

Nhấn mạnh về vai trò của báo chí trong quá trình phát triển của KTTT, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Xuyên suốt quá trình phát triển này, báo chí đã trở thành công cụ, phương tiện sắc bén đưa nghị quyết, cơ chế, chính sách về KTTT từ Đảng, Chính phủ đến với các tầng lớp Nhân dân, giúp người dân hiểu, ủng hộ và đoàn kết thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay phát biểu tại Hội nghị

“Báo chí đã trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa HTX, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân - HTX - doanh nghiệp tìm đến với nhau, qua đó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra”, ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tại Hội nghị, từ năm 2012, khi Luật HTX 2012 được ban hành, quy mô và tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam đã thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia; tổ chức cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cho thành viên về hàng hóa, dịch vụ, việc làm. Số lượng Liên hiệp HTX tiếp tục tăng, quy mô và hiệu quả hoạt động có tiến bộ. Giai đoạn 2013 - 2021, khoảng 48 Liên hiệp HTX được thành lập mới. Đến 31/12/2021, cả nước ước có 108 Liên hiệp HTX (có 92 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 16 Liên hiệp HTX), tăng 62 Liên hiệp HTX (tăng 2,35 lần) so với năm 2013. Tính đến 31/12/2021, các HTX thu hút hơn 6,59 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân ở địa bàn nông thôn.

Đại diện các HTX phát biểu tại Hội nghị
Đại diện các HTX phát biểu tại Hội nghị

Theo đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, khi Luật HTX 2012 được ban hành, các HTX đã tổ chức lại hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng thành viên được nâng cao, thu hút số lượng lớn các hộ cá thể, cá nhân, chủ yếu ở địa bàn nông nông tham gia thành viên. Nhiều doanh nghiệp tham gia thành viên HTX với vai trò là cầu nối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, theo chuỗi giá trị của HTX. Hiệu quả hoạt động của các HTX được nâng lên. Nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và liên kết giữa HTX, THT, doanh nghiệp tăng, phát triển bền vững hơn

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị
Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị

Tuy nhiên, quy định của Luật HTX 2012 còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Hiện nay, Luật HTX 2012 đang được đề xuất sửa đổi bổ sung đề phù hợp tình hình mới. Liên minh HTX Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển KTTT trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến trao đổi nhằm mục đích tuyên truyền hiệu quả về định hướng phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn mới, cũng như các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các HTX trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các HTX tại Hội nghị
Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các HTX tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay kiến nghị: Liên minh HTX Việt Nam cần tiếp tục tạo điều kiện cho báo chí tiếp cận thông tin về các HTX. Hàng năm Liên minh HTX cần có những hội nghị, hội thảo, những chuyến đi thực tế để giúp báo chí có nhiều thông tin hữu ích để tuyên truyền hiệu quả về định hướng phát triển HTX theo Nghị quyết 20.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết: Liên minh HTX Việt Nam tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Tới đây, Liên minh HTX sẽ nghiên cứu những ý kiến, chuyển đổi thành những đề án, chuyên đề… để hướng tới phát triển KTTT vững mạnh.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc

Chiều 28/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, đang có chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Tin nổi bật trang chủ
Đồng bào Mông ở Sa Pa giữ nghề chạm bạc

Đồng bào Mông ở Sa Pa giữ nghề chạm bạc

Media - Trọng Bảo - 39 phút trước
Trải qua hàng trăm năm, người Mông dưới chân núi Hoàng Liên vẫn gìn giữ nghề chạm khắc bạc truyền thống của dân tộc mình. Với họ, những trang sức làm bằng bạc là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần.
Thổ cẩm Hoa Tiến từ vùng cao xứ Nghệ đến bạn bè quốc tế

Thổ cẩm Hoa Tiến từ vùng cao xứ Nghệ đến bạn bè quốc tế

Sắc màu 54 - Tấn Vịnh - 43 phút trước
Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) có một gia đình người Thái bao đời luôn trân trọng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc, của gia đình như một di sản văn hóa quý giá. Đặc biệt, các thế hệ trong gia đình này luôn ý thức truyền nghề cho hế hệ sau. Cô gái trẻ Sầm Thị Tình, là thế hệ thứ tư đã khởi nghiệp và bước đầu đã gặt hái những trái ngọt từ nghề truyền thống của gia đình
Công tác dân vận vùng đồng bào DTTS trước hết phải làm cho người dân “ưng cái bụng”

Công tác dân vận vùng đồng bào DTTS trước hết phải làm cho người dân “ưng cái bụng”

Công tác Dân tộc - Thành Nhân - 53 phút trước
Phú Yên có 3 huyện miền núi: Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng nên chính quyền và các hội, đoàn thể ở địa phương luôn xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Cán bộ nói bà con nghe, tin tưởng và “ưng cái bụng”. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị ở vùng đồng bào DTTS luôn được giữ vững, cuộc sống của bà con ngày càng ấm no, diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.
Giao lưu văn hoá đồng bào Mông trên rừng Sơn Tra

Giao lưu văn hoá đồng bào Mông trên rừng Sơn Tra

Media - Thùy Anh - 1 giờ trước
Sơn Tra - loài hoa biểu tượng cho vẻ đẹp hoang sơ, sức sống bền bỉ, tinh thần vượt khó của cộng đồng dân tộc Mông nơi rẻo cao Nậm Nghẹp, huyện Mường La, tỉnh Sơn La lại có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với hàng nghìn du khách đến trải nghiệm và khám phá giữa tiết trời dịu dàng của tháng 3.
Vẻ xuân sắc của phụ nữ vùng cao Lai Châu

Vẻ xuân sắc của phụ nữ vùng cao Lai Châu

Sắc màu 54 - Hà Minh Hưng - 1 giờ trước
Nằm ở phía Tây Bắc địa đầu Tổ quốc, Lai Châu - vùng đất có 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi một dân tộc, từ con người đến tập quán sản xuất, sinh hoạt, đặc biệt là văn hóa có bản sắc rất đặc trưng, độc đáo. Có dịp đến với vùng đất, khoảng khắc mà chúng tôi ghi lại được là hình ảnh những cô thiếu nữ, những phụ nữ DTTS tràn đầy xuân sắc trong trang phục truyền thống - một vẻ đẹp riêng của "bức tranh văn hóa" nơi bản làng vùng cao.
Giao lưu văn hoá đồng bào Mông trên rừng Sơn Tra

Giao lưu văn hoá đồng bào Mông trên rừng Sơn Tra

Sơn Tra - loài hoa biểu tượng cho vẻ đẹp hoang sơ, sức sống bền bỉ, tinh thần vượt khó của cộng đồng dân tộc Mông nơi rẻo cao Nậm Nghẹp, huyện Mường La, tỉnh Sơn La lại có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với hàng nghìn du khách đến trải nghiệm và khám phá giữa tiết trời dịu dàng của tháng 3.
Hơn 19.000 lượt khách hàng được vay vốn từ Nghị định 28 của Chính phủ

Hơn 19.000 lượt khách hàng được vay vốn từ Nghị định 28 của Chính phủ

Công tác Dân tộc - Mai Hương - 1 giờ trước
Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về “Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025” (Nghị định 28) đã giúp cho hơn 19.000 lượt khách hàng đồng bào DTTS và miền núi phát triển sinh kế, vươn lên trong cuộc sống.
Giám sát triển khai 3 Chương trình MTQG

Giám sát triển khai 3 Chương trình MTQG

Media - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Ngày 27/3, Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện 3 Chương trình MTQG.
Chung tay bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường

Media - Quỳnh Trâm - CVT tại Thanh Hóa - 1 giờ trước
Thời gian qua, tại khu vực ven biển của tỉnh Thanh Hoá đã xuất hiện tình trạng rác thải vứt bừa bãi gây bức xúc cho người dân địa phương. Để hạn chế tình trạng này gây việc ô nhiễm môi trường biển, đoàn viên thanh niên tại các huyện vùng biển Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm chung tay làm sạch cảnh quan môi trường biển nơi đây.
Việt Nam lọt top 5 điểm đến mùa hè 2023

Việt Nam lọt top 5 điểm đến mùa hè 2023

Du lịch - Gia Hưng - 1 giờ trước
Mới đây, trang Expedia đã công bố danh sách 5 quốc gia được du khách tìm kiếm nhiều nhất cho mùa hè 2023, trong đó có Việt Nam.
Thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái ở các vùng DTTS

Thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái ở các vùng DTTS

Xã hội - PV - 1 giờ trước
Hôm nay (28/3), tại Hà Nội, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tập đoàn CJ Hàn Quốc tổ chức Lễ công bố dự án “Chúng tôi Có thể” giai đoạn 2: Thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái ở các vùng DTTS Việt Nam.