Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: dòng họ hiếu học

Dòng họ hiếu học ở Pú Nhung

Dòng họ hiếu học ở Pú Nhung

Giáo dục - Vũ Lợi - 14:54, 18/08/2020
Trên quê hương giàu truyền thống cách mạng xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) từ lâu đã lan tỏa phong trào thi đua học tập của những “gia đình học tập” và “dòng họ học tập”. Lớp lớp những người con trong các gia đình, dòng họ, trong đó có dòng họ Sùng không ngừng phấn đấu học tập để thành đạt, giữ nhiều vị trí quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và có những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh.
Có một dòng họ hiếu học ở Công Đa

Có một dòng họ hiếu học ở Công Đa

Giáo dục - Nguyễn Huy Hoàng - 17:46, 17/01/2020
Sự hiếu học của con, cháu dòng họ Ma ở xã Công Đa, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) được duy trì qua các thế hệ. Nhờ chú trọng việc học, tri thức được mở mang nên người họ Ma đã làm chủ và ứng dụng khoa học trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.