Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bình Định: Tập trung giải quyết sinh kế cho đồng bào DTTS

Lê Phương - 07:01, 30/03/2023

Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã chủ động, tích cực tham mưu sớm, hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, với nhiệm vụ ưu tiên giải quyết những vấn đề sinh kế cấp thiết cho đồng bào DTTS.

Vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Bình Định đang có nhiều khởi sắc
Vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bình Định đang có nhiều khởi sắc

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định, sinh sống tập trung ở 33 xã, thị trấn thuộc 6 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Cát. Toàn tỉnh có 39 DTTS. Giai đoạn 2021 - 2025, Bình Định có 1 huyện nghèo (An Lão), 22 xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) và 7 thôn DTTS đặc biệt khó khăn ở 5 xã không thuộc vùng DTTS và miền núi. 

Theo Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, để kịp thời triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện có liên quan, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định các dự án, tiểu dự án thành phần. Qua đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.

Ông Đinh Văn Lung - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định cho biết: Trong năm 2022, các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đã được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong đó, đã thực hiện và giải ngân đạt 100% kế hoạch cấp muối i-ốt cho hộ DTTS tại các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát, Hoài Ân (kinh phí thực hiện 1,55 tỷ đồng); thực hiện hiệu quả đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025”; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào các DTTS giai đoạn 2015 - 2025”; thực hiện các chính sách đối với Người có uy tín; bồi dưỡng kiến thức dân tộc; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS...

Ông Đỗ Tùng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết: Một trong những mục tiêu quan trọng trong việc triển khai Chương trình MTQG, là đưa huyện An Lão thoát nghèo vào năm 2025. Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, địa phương đã thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo như: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; hỗ trợ bảo hiểm y tế; miễn giảm học phí, học bổng, chi phí sinh hoạt học tập cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ nhà ở…

Ngoài ra, tỉnh Bình Định đã ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH liên kết vùng, các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: Công trình giao thông, cầu, hạ tầng điện phục vụ dân sinh, sản xuất; công trình giáo dục đạt chuẩn quốc gia; công trình y tế đạt chuẩn quốc gia; công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân; công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa thể thao... 

Riêng năm 2022, An Lão được UBND tỉnh phê duyệt danh mục hỗ trợ đầu tư 20 công trình phát triển hạ tầng KT-XH, với tổng kinh phí gần 62 tỷ đồng; duy tu bảo dưỡng 2 công trình, với hơn 1,7 tỷ đồng.

Tỉnh Bình Định quan tâm triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả ở vùng DTTS&MN
Tỉnh Bình Định quan tâm triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả ở vùng DTTS và miền núi

Kịp thời tháo gỡ khó khăn

Xác định việc thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, chính là cú hích quan trọng để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần, gồm: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, thu hút đầu tư; bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và kế hoạch phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và Người có uy tín; ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Mục tiêu của tỉnh Bình Định là đến năm 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm từ 3 - 4%; phấn đấu khoảng 10 xã và 4 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; giữ vững 100% xã có đường ô tô được nhựa hóa, bê tông hóa đến trung tâm xã; trên 95% đường ở thôn được bê tông hóa, cứng hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho hộ DTTS hộ nghèo; phấn đấu xóa nhà tạm, dột nát cho 100% số hộ DTTS nghèo....

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nhìn nhận, vai trò của Ban Dân tộc trong việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh là hết sức quan trọng. "Thời gian tới, đơn vị cần kịp thời rà soát các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ... Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS, trong đó giải quyết những sinh kế sát sườn cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu", Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin nổi bật trang chủ
Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về lĩnh vực công tác dân tộc: Thẳng thắn, trách nhiệm, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn

Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về lĩnh vực công tác dân tộc: Thẳng thắn, trách nhiệm, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn

“Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, mặc dù lần đầu tiên trả lời chất vấn nhưng đã chuẩn bị tốt nội dung, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn, tập trung trả lời vào các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, giải trình khá đầy đủ các vấn đề còn bất cập, hạn chế, đồng thời, đề xuất phương hướng nhằm khắc phục những bất cập trong lĩnh vực phụ trách. Qua chất vấn và trả lời chất vấn đã làm rõ thêm trách nhiệm của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc thực hiện chính sách dân tộc”. Đó là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi kết luận nội dung chất vấn về lĩnh vực công tác dân tộc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Tin trong ngày - 7/6/2023

Tin trong ngày - 7/6/2023

Media - BDT - 20:00, 07/06/2023
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn về cung ứng điện; Các ngành hàng đều gặp khó về thị trường xuất khẩu cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng: Cần sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng: Cần sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách

Tiếng nói từ cơ sở - Minh Thu - 19:09, 07/06/2023
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn Trung ương bố trí cho các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là 1.501,025 tỷ đồng.
Yên Bái: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo

Yên Bái: Thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo

Chính sách dân tộc - Hải Khánh - 17:30, 07/06/2023
Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã dành nhiều nguồn lực và giải phải tập trung đầu tư trọng điểm vào vùng “lõi nghèo". Cùng với các chính sách của Trung ương, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người dân nơi đây phát triển sản xuất, tạo sinh kế, thu nhập bền vững, nâng cao chất lượng sống.
Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt hơn 20% kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm đạt hơn 20% kế hoạch

Kinh tế - PV - 17:18, 07/06/2023
Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 5646/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 4 tháng, ước thực hiện 5 tháng kế hoạch năm 2023.
Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Tin tức - PV - 14:54, 07/06/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.
Nóng tình trạng tranh chấp nguồn nước do hạn hán kéo dài

Nóng tình trạng tranh chấp nguồn nước do hạn hán kéo dài

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lào Cai không có mưa khiến cho mực nước tại các sông suối, ao hồ cạn kiệt. Khan hiếm nguồn nước dẫn đến việc liên tiếp xảy ra các vụ mâu thuẫn, tranh chấp nguồn nước giữa người dân với người dân, giữa người dân với công ty cấp nước…
ASEAN Para Games 12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có gần 130 huy chương

ASEAN Para Games 12: Đoàn thể thao Việt Nam đã có gần 130 huy chương

Thể thao - PV - 14:52, 07/06/2023
Tính đến 21h15 ngày 6/6, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã có 36 HCV, 35 HCB và 56 HCĐ, đứng vị trí thứ 3 bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12.
Đồng bào DTTS hài lòng, tin tưởng về nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trước Quốc hội

Đồng bào DTTS hài lòng, tin tưởng về nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trước Quốc hội

Sự kiện - Bình luận - Lê Vũ - Bảo Trần - 14:51, 07/06/2023
Ngày 6 - 7/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã trả lời chất vấn trước Quốc hội (Kỳ họp thứ 5, Khóa XV). Đông đảo cử tri cả nước, đặc biệt là đồng bào DTTS rất quan tâm đến sự kiện này. Nhiều nơi vùng sâu, vùng xa cả gia đình tập trung lại để theo dõi, cập nhật thông tin trong sự phấn khởi.
Quảng Bình: Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024

Quảng Bình: Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024

Giáo dục - Khánh Ngân - 14:25, 07/06/2023
Sáng 7/6, 12.856 em học sinh THCS ở Quảng Bình đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. Trong buổi sáng, các thí sinh đã dự thi 2 môn Ngữ Văn và Tiếng anh, buổi chiều các em bước vào thi môn Toán.
Quảng Ninh: Phát động Tháng hành động vì trẻ em và tiếp nhận Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023

Quảng Ninh: Phát động Tháng hành động vì trẻ em và tiếp nhận Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023

Xã hội - Mỹ Dung - 14:00, 07/06/2023
Sáng 7/6, tại Tp. Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hoạt động Hè, tiếp nhận Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh năm 2023.
Lào Cai đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công tại Cửa khẩu Kim Thành vào hoạt động

Lào Cai đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công tại Cửa khẩu Kim Thành vào hoạt động

Tin tức - Trọng Bảo - 11:00, 07/06/2023
Bắt đầu từ ngày 7/6, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đưa Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào vận hành tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Đây là một trong các hợp phần của dự án cửa khẩu số mà tỉnh Lào Cai đang tập trung xây dựng.