Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bình Định – Phú Yên: Tăng cường phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh

T.Nhân - 08:52, 03/04/2024

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên - Bình Định, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân vùng giáp ranh hai tỉnh là huyện Đồng Xuân (Phú Yên) và huyện Vân Canh (Bình Định) đã nỗ lực, đoàn kết, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định và Phú Yên đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024
Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định và Phú Yên đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024

Quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo

Đồng Xuân và Vân Canh là hai huyện giáp ranh của Phú Yên và Bình Định, trong đó có 6 xã giáp ranh, gồm: Xuân Lãnh - Canh Hòa, Phú Mỡ - Canh Liên, Đa Lộc - Canh Hiệp. Người dân sống ở các xã giáp ranh của hai huyện chủ yếu là đồng bào DTTS, nên công tác dân tộc, tôn giáo luôn được chính quyền địa phương quan tâm.

Thông qua Chương trình phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định, Phú Yên, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ngành của 2 huyện Vân Canh, Đồng Xuân và các xã vùng giáp ranh của 2 địa phương thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, kinh nghiệm liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo ở từng địa bàn, kịp thời đề xuất cấp ủy địa phương có những biện pháp chỉ đạo giải quyết hiệu quả.

Hai bên thường xuyên tổ chức sinh hoạt Nhân dân, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; tổ chức các hội nghị chuyên đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS các xã vùng giáp ranh; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững truyền thống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân cư; xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS, cốt cán tôn giáo...

Các cấp, ngành thường xuyên thăm hỏi bà con Nhân dân vùng giáp ranh
Các cấp, ngành thường xuyên thăm hỏi bà con Nhân dân vùng giáp ranh

Bà Đinh Thị Thu Thanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên cho biết: Những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy hai tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Xuân - Vân Canh tổ chức tốt các đợt kiểm tra về thực hiện những dự án phát triển kinh tế - xã hội, công tác kết nghĩa, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa các xã giáp ranh, đảm bảo thường xuyên, đúng quy định.

Về công tác dân tộc, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân vùng giáp ranh hai tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, tập trung thực hiện nhiệm vụ của địa phương, xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trong vùng đồng bào DTTS. Thực hiện tốt các chính sách đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; chính sách tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội được nhiều hộ đồng bào tiếp cận vay vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng giáp ranh hai tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật. Đại đa số chức sắc, tín đồ tôn giáo phấn khởi, tin tưởng, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... 

Hai huyện Đồng Xuân - Vân Canh đã phối hợp, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để những phần tử xấu lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật trong đồng bào DTTS.

Quan tâm đến đời sống của người dân vùng giáp ranh
Quan tâm đến đời sống của người dân vùng giáp ranh

Tăng cường công tác phối hợp

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định và Phú Yên đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh hai tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Hai đơn vị cùng nhau bàn bạc, tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, giải quyết triệt để bất đồng, tình trạng xâm canh, xâm cư, phá rừng làm nương rẫy của Nhân dân vùng giáp ranh, vận động đồng bào đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh, nâng cao đời sống, giữ vững an ninh trật tự, giữ bình yên vùng giáp ranh.

Ông Phạm Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đồng Xuân chia sẻ: Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Xuân - Vân Canh hằng năm tổ chức kiểm tra Chương trình phối hợp công tác dân tộc, công tác tôn giáo giữa các xã giáp ranh để nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo, công tác triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác kết nghĩa giữa các địa phương…

Hai đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân vùng giáp ranh giữ vững truyền thống đoàn kết, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS giữa các xã vùng giáp ranh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Phát huy vai trò của những Người có uy tín trong việc giữ gìn bình yên cho vùng giáp ranh
Phát huy vai trò của những Người có uy tín trong việc giữ gìn bình yên cho vùng giáp ranh

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2021 - 2023) thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh hai tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025,  Ban Dân vận Tỉnh ủy hai tỉnh cũng thống nhất tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, trọng tâm là Nghị quyết 25-NQ/TW, Quyết định 23-QĐ/TW, Chỉ thị 49-CT/TW, Chỉ thị 18-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua dân vận khéo; phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS, lực lượng cốt cán trong tôn giáo.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh, Ban Dân vận hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường vận động người dân vùng giáp ranh giữ vững tình đoàn kết, đảm bảo an ninh chính trị cơ sở; phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh trao đổi thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Ngày 20/4, tại Tp.Quy Nhơn, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức Hội thao lần thứ XI, năm 2024 chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2024). Đây cũng là hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).
Tin nổi bật trang chủ
Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Nỗi lo sạt lở của người dân vùng DTTS và miền núi Quảng Nam đã được vơi dần...

Từ nguồn vốn hỗ trợ quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư, các hộ dân khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam được bố trí chỗ ở mới theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch. Được chuyển về những khu tái định cư mới, có đầy đủ hạ tầng, điện, nước, người dân vô cùng phấn khởi. Từ đây người dân được an cư, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Công tác Dân tộc - T.Nhân-H.Trường - 15:58, 20/04/2024
Ngày 20/4, tại Tp.Quy Nhơn, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức Hội thao lần thứ XI, năm 2024 chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2024). Đây cũng là hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).
Hàng chục hecta lúa chết ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân

Hàng chục hecta lúa chết ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân

Tiếng nói từ cơ sở - Trí Phương - 08:34, 20/04/2024
Theo phản ánh của người dân, cánh đồng lúa rộng hàng chục hecta của khoảng 70 hộ dân gần khu công nghiệp Bắc Tiền Phong ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bỗng dưng bị nhiễm mặn, lúa chết hàng loạt, ảnh hưởng đến lớn đến sinh kế của người dân.
Đắk Lắk: Quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Đắk Lắk: Quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 7.536 tỷ đồng

Kinh tế - Anh Đức - 08:22, 20/04/2024
Vừa qua, ngày 17/4 Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh.
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên

Xã hội - PV - 08:16, 20/04/2024
Doanh thu thuần xuất khẩu của Vinamilk 2023 tăng 4,4% trong bức tranh chung nhiều khó khăn. Trước thềm đại hội cổ đông sẽ tổ chức ngày 25/4 tới, dự báo, mảng xuất khẩu của Vinamilk trong quý I duy trì được phong độ so với cùng kỳ năm trước trên mức nền cao.
Đăk Tô (Kon Tum): Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS

Đăk Tô (Kon Tum): Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS

Sắc màu 54 - Ngọc Chí - 08:12, 20/04/2024
Sáng 19/4, huyện Đăk Tô (Kon Tum) tổ chức Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS lần thứ II, năm 2024.
Tin trong ngày - 19/4/2024

Tin trong ngày - 19/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân có công bảo tồn di sản truyền thống. 9.960 ha cây trồng ở Đắk Nông nguy cơ mất mùa do hạn hán. Người giữ “hồn cốt” dân tộc Thái ở Quan Hóa. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Trang địa phương - Mỹ Dung - 08:11, 20/04/2024
Ngày 19/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.
Những điều bạn chưa biết về bệnh than

Những điều bạn chưa biết về bệnh than

Sức khỏe - Như Ý - 08:09, 20/04/2024
Bệnh than (nhiệt thán) là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây ra bởi vi khuẩn Bacillus anthracis. Bệnh không dễ lây truyền nhưng có thể diễn tiến nặng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị đúng cách. Vậy bệnh than là gì và bệnh than lây nhiễm như thế nào, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!
Thấy gì sau động thái đăng ký mua cổ phiếu SHB của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh

Thấy gì sau động thái đăng ký mua cổ phiếu SHB của Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh

Kinh tế - Vũ Mừng - 08:06, 20/04/2024
Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch SHB sẽ bắt đầu mua hơn 100 triệu cổ phiếu SHB từ ngày 19/4. Nếu hoàn tất mua thành công, ông Vinh sẽ sở hữu tỷ lệ cổ phần SHB cao nhất trong HĐQT ngân hàng. Đó như một lời khẳng định về cam kết đồng hành, phát triển cùng những kỳ vọng lớn của vị Phó Chủ tịch 8x với tương lai SHB.
Kiên Giang: Khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Tp. Phú Quốc

Kiên Giang: Khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tại Tp. Phú Quốc

Pháp luật - Như Tâm - 08:03, 20/04/2024
Ngày 19/4, Công an Tp. Phú Quốc (Kiên Giang) triển khai 3 Tổ công tác, đồng loạt tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can, gồm: Đặng Văn Lĩnh (SN năm 1985); Lê Minh Điệp (SN năm 1991), cùng có địa chỉ thường trú tại Ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, Tp. Phú Quốc (Kiên Giang) và Đặng Văn Hùng (SN 1981) thường trú Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, Tp. Phú Quốc (Kiên Giang) cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Phú Quốc phê chuẩn.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường: Huy động hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai Chương trình MTQG 1719 đạt hiệu quả cao nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường: Huy động hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai Chương trình MTQG 1719 đạt hiệu quả cao nhất

Công tác Dân tộc - Trọng Bảo - 07:57, 20/04/2024
Là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, những năm qua, các chương trình, chính sách dân tộc đóng vai trò quan trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Lào Cai. Để hiểu rõ hơn về cách làm và những kết quả đã đạt được trong triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.