Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bình Định – Phú Yên: Tăng cường phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh

T.Nhân - 08:52, 03/04/2024

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên - Bình Định, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân vùng giáp ranh hai tỉnh là huyện Đồng Xuân (Phú Yên) và huyện Vân Canh (Bình Định) đã nỗ lực, đoàn kết, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định và Phú Yên đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024
Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định và Phú Yên đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024

Quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo

Đồng Xuân và Vân Canh là hai huyện giáp ranh của Phú Yên và Bình Định, trong đó có 6 xã giáp ranh, gồm: Xuân Lãnh - Canh Hòa, Phú Mỡ - Canh Liên, Đa Lộc - Canh Hiệp. Người dân sống ở các xã giáp ranh của hai huyện chủ yếu là đồng bào DTTS, nên công tác dân tộc, tôn giáo luôn được chính quyền địa phương quan tâm.

Thông qua Chương trình phối hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định, Phú Yên, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các ngành của 2 huyện Vân Canh, Đồng Xuân và các xã vùng giáp ranh của 2 địa phương thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, kinh nghiệm liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo ở từng địa bàn, kịp thời đề xuất cấp ủy địa phương có những biện pháp chỉ đạo giải quyết hiệu quả.

Hai bên thường xuyên tổ chức sinh hoạt Nhân dân, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; tổ chức các hội nghị chuyên đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS các xã vùng giáp ranh; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vững truyền thống đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân cư; xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS, cốt cán tôn giáo...

Các cấp, ngành thường xuyên thăm hỏi bà con Nhân dân vùng giáp ranh
Các cấp, ngành thường xuyên thăm hỏi bà con Nhân dân vùng giáp ranh

Bà Đinh Thị Thu Thanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên cho biết: Những năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân tộc, tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy hai tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Xuân - Vân Canh tổ chức tốt các đợt kiểm tra về thực hiện những dự án phát triển kinh tế - xã hội, công tác kết nghĩa, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa các xã giáp ranh, đảm bảo thường xuyên, đúng quy định.

Về công tác dân tộc, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân vùng giáp ranh hai tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, tập trung thực hiện nhiệm vụ của địa phương, xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trong vùng đồng bào DTTS. Thực hiện tốt các chính sách đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; chính sách tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội được nhiều hộ đồng bào tiếp cận vay vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng giáp ranh hai tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật. Đại đa số chức sắc, tín đồ tôn giáo phấn khởi, tin tưởng, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... 

Hai huyện Đồng Xuân - Vân Canh đã phối hợp, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để những phần tử xấu lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật trong đồng bào DTTS.

Quan tâm đến đời sống của người dân vùng giáp ranh
Quan tâm đến đời sống của người dân vùng giáp ranh

Tăng cường công tác phối hợp

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định và Phú Yên đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh hai tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Hai đơn vị cùng nhau bàn bạc, tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, giải quyết triệt để bất đồng, tình trạng xâm canh, xâm cư, phá rừng làm nương rẫy của Nhân dân vùng giáp ranh, vận động đồng bào đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh, nâng cao đời sống, giữ vững an ninh trật tự, giữ bình yên vùng giáp ranh.

Ông Phạm Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đồng Xuân chia sẻ: Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Xuân - Vân Canh hằng năm tổ chức kiểm tra Chương trình phối hợp công tác dân tộc, công tác tôn giáo giữa các xã giáp ranh để nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo, công tác triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác kết nghĩa giữa các địa phương…

Hai đơn vị cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân vùng giáp ranh giữ vững truyền thống đoàn kết, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS giữa các xã vùng giáp ranh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Phát huy vai trò của những Người có uy tín trong việc giữ gìn bình yên cho vùng giáp ranh
Phát huy vai trò của những Người có uy tín trong việc giữ gìn bình yên cho vùng giáp ranh

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2021 - 2023) thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân tộc, tôn giáo vùng giáp ranh hai tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025,  Ban Dân vận Tỉnh ủy hai tỉnh cũng thống nhất tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, trọng tâm là Nghị quyết 25-NQ/TW, Quyết định 23-QĐ/TW, Chỉ thị 49-CT/TW, Chỉ thị 18-CT/TW gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua dân vận khéo; phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS, lực lượng cốt cán trong tôn giáo.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh, Ban Dân vận hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường vận động người dân vùng giáp ranh giữ vững tình đoàn kết, đảm bảo an ninh chính trị cơ sở; phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh trao đổi thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo…

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người DTTS tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng , thế mạnh của địa phương , qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền...
Tin nổi bật trang chủ
Tăng cường các chính sách hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS

Tăng cường các chính sách hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS

Trong phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ quan tâm đến vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, đặc biệt là tại vùng DTTS và miền núi.
Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Yên Bái: Hiệu quả từ mô hình thanh niên DTTS lập nghiệp

Khởi nghiệp - Văn Hoa - 5 giờ trước
Từ phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên người DTTS tỉnh Yên Bái đã thành công với các mô hình sản xuất, kinh doanh, khai thác được tiềm năng , thế mạnh của địa phương , qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền...
Quảng Ninh: Nhiều hộ dân ở Vân Đồn sống “kẹt

Quảng Ninh: Nhiều hộ dân ở Vân Đồn sống “kẹt" giữa dự án lớn

Xã hội - Mỹ Dung - 5 giờ trước
“Khổ lắm, ruộng thì không canh tác được, nhà thì đổ sập đến nơi mà không được sửa. Mà cả gần chục năm nay rồi chứ có ít đâu!”, đó là chia sẻ chung của không ít người dân thôn Khe Mai, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) khi rơi vào cảnh “đi không được mà ở cũng không xong” do nằm trong vùng giải phóng mặt bằng. .
Sóc Trăng: Tuyên truyền chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định qua phiên toà giả định

Sóc Trăng: Tuyên truyền chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định qua phiên toà giả định

Tin tức - Văn Long - Minh Triết - 5 giờ trước
Trong 3 ngày ( từ 28- 30 /05), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, phối UBND huyện Cù Lao Dung, huyện Trần Đề và Thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) tổ chức "Phiên tòa giả định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định" (chống khai thác IUU).
Gò Quao (Kiên Giang): Tiếp tục ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc

Gò Quao (Kiên Giang): Tiếp tục ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc

Công tác Dân tộc - Như Tâm - 5 giờ trước
Đây là một trong những nội dung trong phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, năm 2024 khi dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Gò Quao lần thứ IV, năm 2024, được tổ chức vào ngày 29/5.
PC Kon Tum tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

PC Kon Tum tăng cường các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Tin tức - Ngọc Chí - 5 giờ trước
Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện không chỉ là trách nhiệm của ngành Điện mà còn cần sự chung tay, góp sức của các cơ quan chức năng và cả cộng đồng. Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) đã tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, phối hợp với chính quyền các cấp và Nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phát quang hành lang tuyến.
Tin trong ngày - 29/5/2024

Tin trong ngày - 29/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Hà Giang: Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em vùng cao. Chàng thanh niên dân tộc Phù Lá dám nghĩ, dám làm.
“Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

“Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

Thời sự - Minh Thu - 5 giờ trước
Đó là chủ đề Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức.
Cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

Cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

Pháp luật - Trọng Bảo - 5 giờ trước
Sau hơn 1 tuần xét xử sơ thẩm, chiều 29/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra phán quyết đối với 17 bị cáo, liên quan đến việc khai thác trái phép khoáng sản ở Lào Cai.
Tinh hoa trúc chỉ

Tinh hoa trúc chỉ

Sắc màu 54 - Tiêu Dao – Bảo Anh - 5 giờ trước
Gần 14 năm theo đuổi nghiệp giấy như một “cái nợ” với nghệ thuật, họa sĩ Phan Hải Bằng, giảng viên Bộ môn Đồ họa - Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) đã tham gia “một cuộc chơi liều lĩnh” để rồi làm nên tác phẩm hội họa bằng giấy mang tên trúc chỉ đầy mộc mạc mà cuốn hút.
Tin trong ngày - 29/5/2024

Tin trong ngày - 29/5/2024

Media - BDT - 20:00, 29/05/2024
Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 29/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Hà Giang: Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em vùng cao. Chàng thanh niên dân tộc Phù Lá dám nghĩ, dám làm.
Trải nghiệm hái mận Mộc Châu

Trải nghiệm hái mận Mộc Châu

Media - BDT - 19:03, 29/05/2024
Nếu tháng 1 du xuân Mộc Châu ngập tràn mùa hoa đào, hoa mận trắng cả núi đồi, tháng 4 đến Mộc Châu để check-in những cung đường xanh mướt của đồi chè thì thời điểm này đến với Mộc Châu không thể bỏ lỡ hoạt động hái mận.Hơn 40 năm bén rễ và phủ xanh mảnh đất cao nguyên, cây mận hậu đã gắn bó và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu. Đến nay, Mộc Châu đã trở thành một trong những “vựa” mận lớn của cả nước, với diện tích hơn 3.200 ha, trong đó 2.400 ha đã cho thu hoạch.