Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

PV - 21:31, 18/08/2021

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm cao, Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 18/8.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, có linh hoạt điều chỉnh nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình Phiên họp thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các nội dung của Phiên họp đều được xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo trên nhiều mặt, nhiều ý kiến sâu sắc chất lượng, tâm huyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có sự thống nhất cao đối với các vấn đề quyết định theo thẩm quyền và các nội dung cho ý kiến, định hướng lớn để các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra tiếp tục chuẩn bị, bảo đảm nội dung có chất lượng tốt nhất trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2.

Cụ thể, về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là dự án luật có phạm vi tác động rất lớn, toàn diện. Vì vậy, việc sửa đổi lần này thì cần phải được tiến hành một cách kỹ lưỡng và toàn diện để bảo đảm cho luật sau khi được ban hành tạo ra được một bước chuyển biến tích cực và rõ rệt trong công tác thi đua và khen thưởng, nhất là khắc phục cho được bệnh hình thức và thành tích trong tổ chức thi đua, khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan trình và cơ quan thẩm tra là Ủy ban Xã hội tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, hội thảo nhằm hoàn thiện dự án đạt chất lượng cao nhất để trình Quốc hội.

Về việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020, Chủ tịch Quốc hội cho biết các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào các nội dung về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tình hình nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, công tác kiểm tra, thanh tra; thu chi bảo hiểm xã hội, đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội; rà soát trách nhiệm về quản lý nhà nước của các quỹ trong quản lý, trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các quỹ này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, xem xét trình Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để kịp thời thể chế hóa các tinh thần, quan điểm lớn tại Nghị quyết 28 của Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Về xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nguyên tắc định mức chung về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, các Ủy ban của Quốc hội và Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc cần phải làm rõ thêm để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi ký ban hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 2 nghị quyết thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022; yêu cầu Đoàn giám sát phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội xây dựng đề cương chi tiết và kế hoạch triển khai cụ thể, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước khi tổ chức thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân, bãi bỏ nghị quyết một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; giao Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản và gửi xin ý kiến Thường vụ Quốc hội lần cuối, trước khi ký ban hành.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc về việc phân định miền núi, vùng cao. Đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổng kết, đánh giá toàn diện, hiệu quả việc thực hiện để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tiêu chí và thực hiện phân định miền núi, vùng cao làm cơ sở thống nhất và đồng bộ để thực hiện các chính sách và pháp luật thể chế trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, qua báo cáo tổng kết cho thấy các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, cho rằng, mặc dù diễn ra trong bối cảnh tình hình hết sức đặc biệt nhưng kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, với nhiều đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, với tinh thần quyết tâm cao nhất, các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung của các kỳ họp, trước mắt là Kỳ họp thứ 2, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngay sau phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan để hoàn thiện báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ nhất và tiếp tục hoàn thiện dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ nay đến Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ còn phiên họp tháng 9 và tháng 10 để xem xét tất cả các nội dung sẽ trình Quốc hội; khối lượng công việc là rất lớn, đề nghị các cơ quan có liên quan bám sát kết luận để tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung, bảo đảm chất lượng, tiến độ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước chủ động, tích cực phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai hiệu quả những công việc theo kế hoạch đã đề ra.

Tin nổi bật trang chủ
Phim chiếu trên mạng: Kiểm duyệt lỏng lẻo - Hệ lụy khó lường

Phim chiếu trên mạng: Kiểm duyệt lỏng lẻo - Hệ lụy khó lường

Bản sắc và hội nhập - Hồng Phúc - 39 phút trước
Sự bùng nổ của phim chiếu mạng cả trong nước lẫn xuyên biên giới, đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý, đặc biệt là quản lý nội dung. Đáng lo ngại là khi phim chiếu rạp chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), phim truyền hình chịu sự kiểm duyệt của các đài truyền hình, thì phim chiếu trên mạng gần như không chịu một sự kiểm soát nào.
U23 Việt Nam dưới cái bóng đàn anh

U23 Việt Nam dưới cái bóng đàn anh

Thể thao - Giải trí - PV - 2 giờ trước
Đội tuyển U23 Việt Nam có những bước chạy đà khá tốt khi giành 1 trận hòa và 1 chiến thắng ở 2 trận giao hữu tại UAE. Dẫu vậy, HLV Park Hang Seo vẫn cần thêm thời gian để cải thiện lối chơi cho các học trò.
Tìm hướng phục hồi ngành du lịch

Tìm hướng phục hồi ngành du lịch

Du lịch - PV - 2 giờ trước
Gần hai năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát và lan rộng, hầu hết các địa phương ứng phó bằng biện pháp giãn cách xã hội, khiến việc lưu thông bị chia cắt, hạn chế chuỗi cung ứng, nhiều hoạt động bị ngưng trệ, kinh tế suy giảm, riêng ngành du lịch gần như “đóng băng” vì khủng hoảng. Ngay khi dịch cơ bản được kiểm soát, các địa phương miền trung đều nỗ lực tìm hướng khởi động, phục hồi du lịch, tạo sự lan tỏa đến các ngành kinh tế khác.
Khi già làng làm công tác ngoại giao

Khi già làng làm công tác ngoại giao

Người có uy tín - Việt Thắng - Y Nguyên - 3 giờ trước
Bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) có hơn 10 km đường biên giới với nước bạn Lào. Dân bản hai bên từng có va chạm, xích mích, nhất là tệ phạt vạ khi trâu bò phá hoại hoa màu… Già làng Lương Minh Hồng đã lặn lội vượt rừng, bàn bạc kết nghĩa anh em. Từ khi hai bản Mường Piệt và bản Tẩu, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) kết nghĩa, tình đoàn kết của người dân hai bản thêm thắt chặt, đường biên giới chung của hai nước cũng được bảo vệ tốt hơn.
Trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, xoài Sơn La chinh phục cả thị trường

Trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, xoài Sơn La chinh phục cả thị trường "khó tính"

Sản phẩm - Thị trường - Hà Anh - 3 giờ trước
Nhờ các chính sách khuyến nông, cây xoài Sơn La đã tìm được thế đứng mới. Không chỉ để tiêu thụ trong nước, loại quả này đã lên đường xuất khẩu, mở ra một hướng đi mới mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.
Quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi này là trách nhiệm của toàn xã hội

Quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi này là trách nhiệm của toàn xã hội

Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam diễn ra chiều ngày 13/10/2021, tại Hà Nội.
Tình hình dịch bệnh tại châu Á có những dấu hiệu cải thiện

Tình hình dịch bệnh tại châu Á có những dấu hiệu cải thiện

Tin tức - PV - 4 giờ trước
Tình hình dịch bệnh tại châu Á đã có những dấu hiệu cải thiện, nhờ đó, các nước dần dỡ bỏ và nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch, từng bước khôi phục trạng thái bình thường mới và sống chung an toàn với COVID-19.
Tấm lòng của người Bru Vân Kiều nơi vùng biên Quảng Trị

Tấm lòng của người Bru Vân Kiều nơi vùng biên Quảng Trị

Xã hội - Khánh Ngân - 4 giờ trước
“Khi Đảng cần, tôi luôn sẵn sàng” - đó là tâm sự của già Hồ Lô, và cũng là tấm lòng của người Bru Vân Kiều trên đỉnh Trường Sơn. Trong chiến tranh, người Bru Vân Kiều một lòng sắt son với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Trong thời bình, đồng bào luôn đồng hành, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước để cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Quảng Bình: Phát huy hiệu quả Dự án hỗ trợ pháp lý cho đồng bào DTTS

Quảng Bình: Phát huy hiệu quả Dự án hỗ trợ pháp lý cho đồng bào DTTS

Pháp luật - Quỳnh Chi – Hương Giang - 4 giờ trước
Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp, tuy nhiên tại một số địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Quảng Bình, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) vẫn còn diễn ra, gây ảnh hưởng đến chất lượng dân số, tạo ra rào cản phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Chi hơn 1.300 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ người dân dự án sân bay Long Thành

Chi hơn 1.300 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ người dân dự án sân bay Long Thành

Tài chính - Kinh doanh - PV - 4 giờ trước
Để phòng, chống dịch COVID-19, huyện Long Thành tiến hành chi trả tiền cho người dân trong nhiều ngày, chia ra nhiều khung thời gian.
Giá cà phê hôm nay 19/10: Giảm 100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 19/10: Giảm 100 đồng/kg

Sản phẩm - Thị trường - Cát Tường (T/h) - 4 giờ trước
Giá cà phê hôm nay 19/10 trong khoảng 39.400 - 40.300 đồng/kg. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2021 giảm 7 USD/tấn ở mức 2.103 USD/tấn, giao tháng 1/2022 giảm 6 USD/tấn ở mức 2.115 USD/tấn.