Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Không xét mật độ dân số để hình thành đô thị tại nơi có di sản văn hóa vật thể

PV - 20:28, 21/09/2022

Chiều 21/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 2 dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân loại đô thị và đơn vị hành chính. (Ảnh: Duy Linh)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân loại đô thị và đơn vị hành chính. (Ảnh: Duy Linh)

Nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 25/5/2016, đã trở thành công cụ quan trọng để quản lý, đánh giá chất lượng đô thị. Với công cụ trên, tính đến tháng 6/2022, cả nước có 2 đô thị đặc biệt, 22 đô thị loại I, 33 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 93 đô thị loại IV và 686 đô thị loại V. Bên cạnh những kết quả tích cực, Nghị quyết 1210 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Bổ sung nhóm tiêu chuẩn đối với 6 vùng kinh tế - xã hội

Trong đó, có việc một số tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị quy định trong Nghị quyết chưa xem xét đến đặc điểm vùng miền, yếu tố đặc thù, không còn phù hợp điều kiện thực tiễn; chưa quy định việc áp dụng đánh giá phân loại đối với đô thị có tính chất đặc thù, chưa cụ thể hóa các chính sách khuyến khích phát triển đô thị xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về phân loại đô thị và đơn vị hành chính. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về phân loại đô thị và đơn vị hành chính. (Ảnh: Duy Linh)

Bên cạnh đó, trình tự thực hiện, thẩm quyền đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập quận, phường trong Nghị quyết chưa quy định rõ ràng; công tác kiểm tra, giám sát sau công nhận loại đô thị, theo dõi đánh giá khả năng khắc phục các tiêu chí còn yếu, thiếu, việc quản lý chất lượng đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính đô thị chưa cụ thể…

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210 gồm 2 Điều. Đáng chú ý, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung quy định mức áp dụng khác nhau về quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và nhóm tiêu chuẩn về cơ cấu, mức độ phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, đặc biệt là các vùng trung du miền núi phía bắc, Tây Nguyên, duyên hải miền trung, Đồng bằng sông Cửu Long.

Về các quy định áp dụng phân loại đô thị theo yếu tố đặc thù, dự thảo Nghị quyết đã quy định rõ mức áp dụng đối với các trường hợp đô thị, khu vực dự kiến hình thành đô thị: có đường biên giới quốc gia; ở hải đảo; thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc chịu tác động từ biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai; có di sản văn hóa hoặc di sản thiên nhiên thế giới; được quy hoạch, đầu tư phát triển thành đô thị thông minh, sáng tạo, khoa học - công nghệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết: đa số ý kiến cơ bản tán thành quy định áp dụng tiêu chí phân loại đô thị theo vùng miền tương ứng với 6 vùng kinh tế - xã hội nhưng đề nghị bổ sung danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân theo 6 vùng nêu trên.

Ngoài ra, có nhiều ý kiến cho rằng, chưa nên đưa các đô thị loại IV, loại V chịu tác động từ biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai vào diện đô thị có yếu tố đặc thù cần được giảm tiêu chí phân loại đô thị.

Hạn chế tăng mật độ dân cư nơi có di sản văn hóa

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 đã sửa đổi 24 điều, bổ sung 4 điều mới, bãi bỏ 1 điều và 1 Phụ lục trong Nghị quyết số 1211.

Đáng chú ý, đối với đơn vị hành chính nông thôn, dự thảo Nghị quyết đã giảm tiêu chuẩn quy mô dân số đối với đơn vị hành chính nông thôn ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia có từ 30% trở lên quy mô dân số là người DTTS và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển; giảm tiêu chuẩn diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Hồng (đạt từ 70% trở lên).

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị giải trình một số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị giải trình một số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)

Đối với đơn vị hành chính đô thị, dự thảo Nghị quyết cũng giảm tiêu chuẩn quy mô dân số (đạt từ 50% trở lên), cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội (đạt từ 70% trở lên) của đơn vị hành chính đô thị ở miền núi, vùng cao hoặc có đường biên giới quốc gia; giảm tiêu chuẩn quy mô dân số và tỷ lệ số quận, thị xã, thành phố trực thuộc trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện (đạt từ 50% trở lên) đối với thành phố trực thuộc Trung ương có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận hoặc được xác định là trung tâm du lịch quốc tế trong các quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết còn giảm tiêu chuẩn quy mô dân số và tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã (nếu có) đối với đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã (đạt từ 50% trở lên) có di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận hoặc được cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt hoặc được xác định là trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế trong các quy hoạch đã phê duyệt.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải trình một số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải trình một số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)

Theo các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đối với khu vực dự kiến hình thành đô thị để bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể đã được UNESCO công nhận, có ý kiến đề nghị không xem xét tiêu chí mật độ dân số bởi tính chất đặc thù của đô thị loại này là thường có diện tích di sản cần bảo tồn rất lớn, cần hạn chế việc tập trung dân cư ở vùng nội đô.

Phát biểu ý kiến tại phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ tập trung nghiên cứu, đưa ra các cơ sở áp dụng phân loại đô thị để xây dựng các quy định phân loại đô thị theo yếu tố đặc thù trong tương lai gần.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, công tác sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết 1210, 1211 cần được thực hiện trên quan điểm không quá cầu toàn. Thay vào đó, cần triển khai trên tinh thần đưa ra những quy định phù hợp với quá trình phát triển, biến động không ngừng của đất nước, xã hội hiện nay, đồng thời không mang nặng tính chủ quan, dễ gây ảnh hưởng đến những địa phương có điều kiện tự nhiên, điều kiện thực tế đặc biệt.

Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan

Chiều tối 28/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại tướng Singsuk Singpai - Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan, cùng Đoàn Ủy ban Thường trực Thượng viện về các Tổ chức độc lập theo Hiến pháp Vương quốc Thái Lan đang có chuyến thăm, làm việc để tìm hiểu về công tác phòng, chống và kiểm soát tham nhũng tại Việt Nam.
Tin nổi bật trang chủ
Ngày Tim mạch thế giới 29/9: 8 lời khuyên cho một trái tim khỏe

Ngày Tim mạch thế giới 29/9: 8 lời khuyên cho một trái tim khỏe

Tin tức - Băng Ngân - 1 giờ trước
Ngày Tim mạch thế giới được tổ chức hằng năm vào ngày 29/9 nhằm tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tăng cường sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và tránh những rủi ro về sức khỏe tim mạch. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm, chiếm 33% ca tử vong. Để có một trái tim khỏe, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thực hiện những lời khuyên sau:
Giám đốc điều hành tài chính Vinamilk: “Khi xác định ESG là cơ hội, việc thực hành ESG sẽ trở nên tốt và bài bản hơn”

Giám đốc điều hành tài chính Vinamilk: “Khi xác định ESG là cơ hội, việc thực hành ESG sẽ trở nên tốt và bài bản hơn”

Kinh tế - PV - 1 giờ trước
Tại Hội thảo chuyên đề "Chuyển đổi tư duy và hệ thống để tối ưu hóa quản trị Doanh nghiệp bền vững" vừa qua, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia ESG đã chia sẻ và kiến nghị thúc đẩy việc thực hành ESG hiệu quả hơn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp cũng như địa phương.
Thế giới ghi nhận hơn 621 triệu ca mắc COVID-19

Thế giới ghi nhận hơn 621 triệu ca mắc COVID-19

Nhìn ra thế giới - PV - 1 giờ trước
Theo thống kê trên worldometers.info, tính đến sáng ngày 29/9, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 621.514.045 ca nhiễm và 6.543.798 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 307.349 ca nhiễm mới, trong đó, châu Âu đứng đầu với 182.052 ca.
Giá cà phê hôm nay 29/9: Thị trường trong nước và thế giới tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 29/9: Thị trường trong nước và thế giới tăng mạnh

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 2 giờ trước
Giá cà phê hôm nay 29/9 đồng loạt tăng mạnh trên thị trường trong nước và thế giới. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 46.800 - 47.400 đồng/kg.
Phim “578” đại diện Việt Nam tham dự giải Oscars

Phim “578” đại diện Việt Nam tham dự giải Oscars

Giải trí - Nguyệt Anh - 2 giờ trước
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định chọn bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” (tựa tiếng Anh: 578 Magnum) của đạo diễn Lương Đình Dũng tham dự vòng sơ tuyển Giải Oscars lần thứ 95.
Cách phòng tránh và điều trị Adenovirus cho trẻ

Cách phòng tránh và điều trị Adenovirus cho trẻ

Bệnh do Adenovirus gây ra xuất hiện quanh năm nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa Xuân - Hè hoặc Thu - Đông. Adenovirus lây truyền dễ dàng qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người, lây khi dùng chung đồ dùng cá nhân, lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm.
Cách phòng tránh và điều trị Adenovirus cho trẻ

Cách phòng tránh và điều trị Adenovirus cho trẻ

Media - Hoàng Quý - 2 giờ trước
Bệnh do Adenovirus gây ra xuất hiện quanh năm nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa Xuân - Hè hoặc Thu - Đông. Adenovirus lây truyền dễ dàng qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người, lây khi dùng chung đồ dùng cá nhân, lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm.
Quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam tại Malaysia

Quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam tại Malaysia

Nhìn ra thế giới - Nguyệt Anh - 2 giờ trước
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malayisa, ngày 28/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch và lữ hành Malaysia (MATTA) và Diễn đàn Trao đổi du lịch Việt Nam (VNTE) tổ chức Hội thảo giới thiệu về văn hóa và du lịch Việt Nam tại thủ đô Kuala Lumpur.
Những bài thuốc chữa bệnh từ cây ngô đồng

Những bài thuốc chữa bệnh từ cây ngô đồng

Vườn thuốc quanh ta - Như Ý - 3 giờ trước
Cây ngô đồng có hai loại là ngô đồng cảnh và ngô đồng thân gỗ. Trong Đông y, rễ cây ngô đồng có vị đắng, tính mát, lá có tính bình, vị ngọt nên người ta thường tận dụng phần lá, thân và nhựa cây để chế biến thành nhiều loại thuốc trị bệnh. Tuy nhiên quả và hạt cây ngô đồng tuyệt đối không được sử dụng vì trong chúng có chứa độc. Sau đây là một số bài thuốc dân gian có sử dụng cây ngô đồng mời các bạn tham khảo.
Thủ tướng Cộng hòa Cuba bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Thủ tướng Cộng hòa Cuba bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Tin tức - PV - 4 giờ trước
Tối 28/9, Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 - 2/10/2022 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Ngày 28/9: Cả nước có 10.589.817 ca COVID-19 đã khỏi bệnh

Ngày 28/9: Cả nước có 10.589.817 ca COVID-19 đã khỏi bệnh

Tin tức - BĐT - 4 giờ trước
Ngày 28/9, tính từ đầu dịch, cả nước có 11.476.908 ca nhiễm COVID_19 trong đó có 10.589.817 bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh.