Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Đổi thay mạnh mẽ sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội DTTS lần thứ III

Vân Khánh - 14:54, 13/05/2024

Đồng Hỷ là huyện miền núi phía Đông Bắc tỉnh Thái Nguyên, toàn huyện có 32 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54,4%. Sau 5 năm thực hiện quyết tâm thư đại hội DTTS lần thứ III (giai đoạn 2019 – 2024), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần...

Người dân Bản Tèn, xã Văn Lăng thu hoạch sâm Bố Chính
Người dân Bản Tèn, xã Văn Lăng thu hoạch sâm Bố Chính

Trong giai đoạn 2019-2024, huyện Đồng Hỷ đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh, huy động các nguồn lực của huyện... để tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, đặc biệt phải kể đến việc thực hiện các chính sách dân tộc và Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 đến năm 2025. Đơn cử, từ năm 2019 đến 2020, với tổng nguồn vốn đầu tư là 23.278 triệu đồng từ Dự án II Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Đồng Hỷ đã đầu tư xây mới, sửa chữa hàng chục công trình cơ sở hạ tầng như (giao thông, trường học, nhà văn hóa, công trình thuỷ lợi ...), duy tu, bảo dưỡng công trình; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế; nhân rộng mô hình giảm nghèo; tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở…

Tính từ năm 2019 đến nay tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 414,016 tỷ đồng (gồm các nguồn vốn chính sách và vốn chương trình MTQG 1719), huyện đã đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 159,23km đường bê tông nông thôn; tiếp tục triển khai thi công các công trình dự án khu dân cư, khu đô thị; triển khai xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông trọng điểm... Kết quả đến nay 100% xóm, tổ dân phố có điện lưới quốc gia; 100% đường đến trung tâm các xã, thị trấn được cứng hóa; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 97%; 142/143 xóm có nhà văn hóa (trong đó 115/142 = 80,98% nhà văn hóa đạt chuẩn); 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% trường đạt chuẩn quốc gia,…

Đơn cử như tại xã Văn Lăng, kể từ khi tuyến đường giao thông từ xóm Khe Hai đến xóm Văn Khánh, với tổng chiều dài trên 6km, rộng 5m, mức đầu tư trên 14 tỷ đồng được quan tâm đầu tư xây dựng đã đem lại niềm vui lớn cho người dân địa phương. Anh Lý Văn Chàu, xóm Liên Phương, xã Văn Lăng, phấn khởi nói: Trước đây, con đường này đi lại rất khó khăn vất vả, bây giờ được Nhà nước đầu tư làm đường mới, bà con rất vui mừng, phấn khởi... việc đi lại thuận lợi hơn trước rất nhiều cũng đã mở ra cơ hội giao thương, sản xuất tốt hơn cho người dân trong xã.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng, xác định công tác giảm nghèo bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua huyện Đồng Hỷ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục để thay đổi tư duy, nhận thức, hành động của Nhân dân qua đó phát huy tinh thần tự lực, sử dụng hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước... vươn lên thoát nghèo.

Bằng các nguồn lực chính sách dân tộc, kết cấu hạ tầng nông thôn miền núi huyện Đồng Hỷ ngày càng kiện toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, sản xuất.
Bằng các nguồn lực đầu tư từ chính sách dân tộc, kết cấu hạ tầng nông thôn miền núi huyện Đồng Hỷ ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, sản xuất.

Theo đó, huyện Đồng Hỷ đặc biệt quan tâm triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTS nhằm tạo nguồn lực để người dân vươn lên. Giai đoạn 2019-2024, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi. Hầu hết các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả. Riêng trong năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ đã giải ngân cho hộ nghèo vay trên 23 tỷ đồng với gần 380 khách hàng, nâng tổng dư nợ lên trên 96 tỷ đồng; cho hộ cận nghèo vay gần 17 tỷ đồng với trên 230 khách hàng, nâng tổng dư nợ lũy kế đạt gần 90 tỷ đồng; cho hộ thoát nghèo vay là gần 17 tỷ đồng với 233 khách hàng.

Bà Trần Thị Hải, xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo là hộ nghèo lâu năm tại địa phương. Bà Hải cho biết, bản thân bà là người khuyết tật vận động. Năm 2021, từ nguồn vốn vay 80 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Đồng Hỷ, bà đã đầu tư phát triển chăn nuôi kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu về được trên 30 triệu đồng, cuộc sống nhờ vậy cũng ổn định hơn rất nhiều…

Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng đã được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo; các vấn đề cơ bản nhất đối với hộ nghèo như: công tác đào tạo nghề, giới thiệu thiệu việc làm, hỗ trợ làm nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí học tập... đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Đơn cử, hàng năm huyện đã triển khai thực hiện rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), tổ chức khám chữa bệnh kịp thời đối với đồng bào DTTS nghèo, DTTS ở vùng khó khăn. Kết quả: Từ năm 2020 đến nay số người được cấp thẻ BHYT: 55.010 người với kinh phí Nhà nước hỗ trợ 35.348.410.800 đồng; số tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng người DTTS theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính Phủ là 1.433.506.600 đồng, số người được hưởng: 7.996 người…

Cây chè là một trong những sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao của huyện Đồng Hỷ
Cây chè là một trong những sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao của huyện Đồng Hỷ

Nhờ việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các chính sách dân tộc, bộ mặt nông thôn miền núi cũng như đời sống của đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 11/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Văn Hán, Nam Hòa, Minh Lập, Hóa Trung), 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Minh Lập, Hóa Trung), xã Văn Lăng đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Thực hiện huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới với số kinh phí trên 668,577 tỷ đồng. Nhân dân tham gia hiến trên 22ha đất các loại để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được cải thiện, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững…

Bên cạnh đó, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào cũng được quan tâm, bảo tồn, phát huy hiệu quả. Trên địa bàn huyện có nhiều các di sản văn hoá phi vật thể như: Nghi lễ cấp sắc của người Nùng, hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu, nghi lễ Hét khoăn của người Nùng, nghệ thuật khèn của người Mông, Hát si, hát lượn của dân tộc Tày, múa tắc xình dân tộc Sán Chay… được quan tâm bảo vệ giữ gìn và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá bình quân hàng năm đạt 91,5%, tỷ lệ xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa bình quân hàng năm đạt trên 95,1%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa bình quân hàng năm đạt trên 93,4%… các khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, tổ chức lễ hội; các gia đình trong các thôn xóm đoàn kết chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống sinh hoạt và phát triển kinh tế…

Ông Vũ Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ khẳng định, nhờ việc thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025, trên địa bàn huyện có 2.814 hộ nghèo người DTTS/12.644 hộ chiếm tỉ lệ 22,24%; Đến nay trên địa bàn huyện hộ nghèo đa chiều là người DTTS còn 1.816 hộ/11.560 chiếm tỉ lệ 15,71%. Trong 2 năm trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giảm 998 hộ nghèo đa chiều là người DTTS tương ứng với 8,38% vượt kế hoạch đề ra (3%/năm). Năm 2022 giảm 365 hộ nghèo đa chiều người DTTS tương ứng 2,89%; Năm 2023 giảm 634 hộ nghèo đa chiều người DTTS tương ứng 5,49%...

“Hiện tại, cơ sở hạ tầng của huyện từng bước được xây dựng theo hướng đồng bộ; đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; việc thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân được đẩy mạnh; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp cũng ngày càng cụ thể, gần dân, sát dân và nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ…” - Ông Dũng cho biết thêm.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 dưới góc nhìn của chuyên gia quốc tế

Cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 đang được triển khai thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi và 3 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn có nhiều người DTTS sinh sống, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh. Dưới góc nhìn của ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho rằng, kết quả cuộc điều tra là những dữ liệu quan trọng giúp theo dõi đánh giá tiến độ thực hiện các chính sách của Chính phủ Việt Nam đồng thời là cơ sở để ban hành các quyết định chính sách nhằm giảm bớt những thiệt thòi mà các nhóm DTTS đang phải đối mặt.
Tin nổi bật trang chủ
Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS: Tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào DTTS: Tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào các DTTS trên cả nước. Tình cảm và sự quan tâm đặc biệt ấy chính là tài sản vô giá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
Thủ khoa khối C của Hà Giang: Không đi học thêm, không cuốn vào mạng xã hội!

Thủ khoa khối C của Hà Giang: Không đi học thêm, không cuốn vào mạng xã hội!

Giáo dục - Huy Toán - 20 phút trước
“Hôm nay, con vừa nhận được kết quả tốt từ Kỳ thi tốt nghiêp THPT, vừa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, con mừng muốn khóc”. Đó là tâm sự xúc động của Hậu Thúy Hằng, cô học trò người Tày xuất sắc của lớp 12A, Trường THCS – THPT Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:33, 20/07/2024
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - BDT - 20:28, 20/07/2024
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS ở Kon Tum

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS ở Kon Tum

Thời sự - Ngọc Chí - 16:19, 20/07/2024
Khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, một không khí trầm buồn lan tỏa khắp thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Kon Tum. Đồng bào DTTS ở tỉnh Kon Tum bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, bởi đất nước mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.
Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh: Trao truyền văn hóa dân tộc Xơ Đăng

Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh: Trao truyền văn hóa dân tộc Xơ Đăng

Sắc màu 54 - Thanh Thuận - 16:11, 20/07/2024
Nói đến nghệ thuật chơi đàn Klông pút, không thể không nhắc tới Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Y Sinh, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Từ tình yêu đặc biệt với cây đàn Klông pút, lo sợ nguy cơ “biến mất” của đàn Klông pút, NNƯT Y Sinh đã đứng ra truyền dạy cho thế hệ trẻ với mong muốn những giai điệu của đại ngàn sẽ mãi lưu truyền trong đời sống người Xơ Đăng.
Tin trong ngày - 19/7/2024

Tin trong ngày - 19/7/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 19/7, có những thông tin đáng chú ý sau: Khó khăn trong thực hiện mô hình hỗ trợ sản xuất từ các chương trình MTQG. Yên Bái: 17 hộ dân thôn Đoàn Kết bị cô lập do mưa lớn. Ấn tượng Đội văn nghệ cồng chiêng của đồng bào Co. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Chủ động ứng phó mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Chủ động ứng phó mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Tin tức - T.H - 16:10, 20/07/2024
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vừa có Công văn số 700/ĐĐ-ƯPKP đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tham mưu UBND các tỉnh, thành phố việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 16:07, 20/07/2024
Ngày 19/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Báo chí quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất

Báo chí quốc tế: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị kiệt xuất

Sự kiện - Bình luận - Minh Nhật (t/h) - 16:05, 20/07/2024
Các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong đó nhấn mạnh vai trò của đồng chí trong công cuộc xây dựng Đảng, phát triển đất nước Việt Nam; cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của Nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của Nhân dân

Thời sự - PV - 15:52, 20/07/2024
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình về nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Nữ sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên

Nữ sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc là thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên

Giáo dục - Vũ Mừng - 09:38, 20/07/2024
Sống xa nhà, song được sự tận tâm dạy dỗ của các thầy cô giáo, nữ sinh người Hà Giang đã nỗ lực học tập và trở thành thủ khoa toàn tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.