Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: chuyến tàu

Cần nhiên liệu cho một chuyến tàu

Cần nhiên liệu cho một chuyến tàu

Công tác Dân tộc - TS Hoàng Xuân Lương - 06:52, 01/05/2021
Nhìn lại chặng đường 75 năm của Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, ai cũng thấy rõ Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân ngày càng quan tâm, chăm lo cho đồng bào DTTS. Sự quan tâm đó thể hiện trong các nghị quyết của Đảng, được thể chế hóa trong Hiến pháp, một số Luật chuyên ngành; trong các nghị quyết của Quốc hội và hệ thống chính sách dân tộc khá toàn diện.