Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chiến thắng Điện Biên Phủ, thắng lợi vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

PV - 08:50, 02/05/2024

Cách đây vừa tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đây là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam, minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Hàng trăm nghìn dân công, thanh niên xung phong bất chấp bom đạn hướng về Điện Biên Phủ để bảo đảm hậu cần phục vụ chiến dịch. (Ảnh tư liệu).
Hàng trăm nghìn dân công, thanh niên xung phong bất chấp bom đạn hướng về Điện Biên Phủ để bảo đảm hậu cần phục vụ chiến dịch. (Ảnh tư liệu).

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược; là một trong những trận tiêu diệt lớn nhất trong lịch sử đấu tranh vũ trang của các dân tộc bị áp bức chống lại đội quân nhà nghề được trang bị hiện đại của đế quốc phương Tây. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó Đảng ta đã đặc biệt coi trọng khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.

Trên cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, với khẩu hiệu “Tất cả cho mặt trận”, “Tất cả để chiến thắng”, các tầng lớp nhân dân cả ở vùng tự do cũng như ở nhiều vùng còn bị địch tạm chiếm đã chung sức đồng lòng tham gia vận chuyển lương thực thực phẩm, phục vụ chiến đấu. Các đoàn dân công lên đường với tinh thần hăng hái, phấn khởi như đi trẩy hội, được tổ chức chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bằng tinh thần đoàn kết ấy, “đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4 đã đóng góp hơn 260.000 dân công (tính ra thành 14.000.000 ngày công), 20.091 xe đạp thồ và hàng chục nghìn phương tiện vận chuyển thô sơ. Về đảm bảo vật chất, đồng bào đã đóng góp cho chiến dịch 25.056 tấn lương thực, 907 tấn thịt và hàng nghìn tấn thực phẩm khác. Chỉ tính riêng số vật phẩm đã chuyển được ra mặt trận là hơn 2 vạn tấn, trong đó có 14.950 tấn gạo, 266 tấn muối, 62,7 tấn đường, 577 tấn thịt và 565 tấn thức ăn khô” (1). Có thể nói, từ vùng tự do Việt Bắc, từ Liên khu 3, Liên khu 4, vùng mới giải phóng Tây Bắc cho đến các vùng du kích, các khu căn cứ ở Đồng bằng Bắc Bộ… mọi tầng lớp Nhân dân đều đoàn kết dồn sức cho Điện Biên Phủ.

Nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khó khăn lớn nhất của Chiến dịch là công tác hậu cần đã được giải quyết có hiệu quả. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đã giúp chúng ta vượt qua tất cả. Bên cạnh đó phải kể đến những hoạt động của nhân dân cả nước ủng hộ, phối hợp với Chiến dịch Điện Biên Phủ bằng việc nhất tề vùng lên, diệt ác phá tề, giành quyền làm chủ; những cuộc đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hoá trong các vùng địch tạm chiếm liên tiếp nổ ra cùng với việc tích cực tham gia cùng các lực lượng vũ trang các địa phương tiến công địch trên khắp các chiến trường, buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó, giam chân chúng ở nhiều nơi làm địch càng thêm lúng túng bị động đối phó.

Với sự đoàn kết và phối hợp đánh địch của quân dân cả nước, trải qua “năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt; máu trộn bùn non; gan không núng; chí không mòn”, ngày 07/5/1954, lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã hiên ngang tung bay trên nóc hầm Đờ Ca-xtơ-ri, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ “là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử” (2); là thắng lợi to lớn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của quân dân ngoài mặt trận, ở căn cứ địa, vùng tự do và vùng sau lưng địch, cùng sự giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh thắng quân thù; buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc” (3).

Xe đạp thồ - “Vũ khí đặc biệt” góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh tư liệu).
Xe đạp thồ - “Vũ khí đặc biệt” góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh tư liệu).

Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đã và đang đặt ra những yêu cầu mới và đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Mặc dù, xu thế chủ đạo của thế giới là hòa bình, hợp tác và phát triển nhưng vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các thách thức như khan hiếm nguồn nước, ô nhiễm và suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… gia tăng.

Bối cảnh đó đã và đang đặt ra yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vận dụng sáng tạo bài học về phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh theo các nghị quyết của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Thời gian không ngừng trôi, trải qua 70 năm nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, bài học về phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Kế thừa và vận dụng sáng tạo bài học đó là “chìa khóa” quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, vững bước tiến lên thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh”./.

Tài liệu tham khảo:

(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - Bài học và giá trị lịch sử, Điện Biên Phủ, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2009, tr. 3.

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, H, 2011, tr. 261.

(3) Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, H, 1970, tr. 50.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS ở Kon Tum

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS ở Kon Tum

Khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, một không khí trầm buồn lan tỏa khắp thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Kon Tum. Đồng bào DTTS ở tỉnh Kon Tum bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, bởi đất nước mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.
Tin nổi bật trang chủ
Pờ Nhù Nu - Người đánh thức giá trị nghệ thuật múa dân tộc

Pờ Nhù Nu - Người đánh thức giá trị nghệ thuật múa dân tộc

Sắc màu 54 - Thuỳ Giang - 1 phút trước
Là người dân tộc Hà Nhì đầu tiên trở thành nghệ sĩ, biên đạo múa chuyên nghiệp, nghệ sĩ múa Pờ Nhù Nu đã đánh thức giá trị, nghệ thuật múa dân tộc qua nhiều tác phẩm do chính cô sáng tác, dàn dựng. Coi chất liệu dân gian của các DTTS trên quê hương Lai Châu là kho báu đầy sức sống, nghệ sĩ Pờ Nhù Nu đã khai thác, tìm tòi để chuyển tải những cái hay, cái đẹp trong đời sống đưa vào các tác phẩm múa đặc sắc.
Bản Bo vươn lên từ lời động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bản Bo vươn lên từ lời động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 3 phút trước
Ngày 14/7/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Những lời nói, động viên của Tổng Bí thư đã trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh để người dân, chính quyền xã Bản Bo vươn lên thoát nghèo.
Nghệ thuật từ những mảnh vỡ

Nghệ thuật từ những mảnh vỡ

Sắc màu 54 - Tiêu Dao - Thanh Bình - 6 phút trước
Hàng trăm năm qua, qua bàn tay khéo léo của những người thợ tài hoa, từ những bậc thầy nề, nghõa (thợ thủ công xây dựng cung đình Huế) đã biến những mảnh sành, mảnh thủy tinh vỡ thành những tác phẩm kiến trúc nghệ thuật độc đáo trên lăng tẩm, đền đài có một không hai ở cố đô Huế.
Tháo gỡ vướng mắc cho mô hình trường tiên tiến ở Nghệ An

Tháo gỡ vướng mắc cho mô hình trường tiên tiến ở Nghệ An

Giáo dục - Thanh Hải - 8 phút trước
Đề án “Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2030” được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2022. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập cần sớm được tháo gỡ.
Thanh Hóa: Hàng ngàn hộ dân khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét chưa bố trí được nơi tái định cư

Thanh Hóa: Hàng ngàn hộ dân khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét chưa bố trí được nơi tái định cư

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 9 phút trước
Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn còn 2.564 hộ đang sinh sống ở địa bàn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất cao, chủ yếu tại 11 huyện miền núi chưa được bố trí nơi tái định cư mới,
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 29): Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi

Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đã được khẳng định trong Luật Giáo dục. Tuy nhiên, cấp học này vẫn còn nhiều “khoảng trống” với khoảng 40,9% trẻ từ 3 - 4 tuổi, chủ yếu ở vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đi học. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi" để thông qua vào tháng 10/2024. Đây là vấn đề mà ngành Giáo dục địa phương, các giáo viên mầm non và người dân đang rất quan tâm. Chương trình Vấn đề - Sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển tuần này sẽ bàn về chủ đề: Phổ cập mầm non cho trẻ em: Thách thức ở vùng DTTS và miền núi.
Đẩy nhanh tiến hộ hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP

Đẩy nhanh tiến hộ hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP

Công tác Dân tộc - Hoàng Quý - 11 phút trước
Chiều 22/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đã chủ trì cuộc họp của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2011/NĐ-CP. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập của của các bộ, ngành Trung ương và UBDT.
Sóc Trăng: Nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường dân tộc nội trú

Sóc Trăng: Nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường dân tộc nội trú

Giáo dục - Phương Nghi - 1 giờ trước
Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống. Những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ đầu tư cho lĩnh vực giáo dục ở vùng DTTS. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT). Nhờ vậy, công tác giáo dục ở vùng DTTS có những chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng lên.
Quảng Ninh: Chủ động ứng phó với cơn bão số 2 theo “3 trước, 4 tại chỗ”

Quảng Ninh: Chủ động ứng phó với cơn bão số 2 theo “3 trước, 4 tại chỗ”

Trang địa phương - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với bão số 2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diên đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 2 tại thành phố Móng Cái, nơi dự kiến cơn bão số 2 sẽ ảnh hưởng trực tiếp.
Thanh Hóa: Nỗ lực đưa chính sách BHXH, BHYT đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Nỗ lực đưa chính sách BHXH, BHYT đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

Công tác Dân tộc - Quỳnh Trâm - 1 giờ trước
Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng núi, các huyện vùng DTTS và miền núi tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đổi mới và đẩy mạnh công tác truyền thông các chính sách BHXH, BHYT, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia BHXH, BHYT.
Hạ viện Ấn Độ dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hạ viện Ấn Độ dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời sự - PV - 20:10, 22/07/2024
Trong buổi làm việc ngày 22/7, Quốc hội Ấn Độ (Hạ viện và Thượng viện) đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất với lãnh đạo và Nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.