Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Bế mạc Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

PV - 22:55, 15/09/2022

Chiều 15/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 15 hoàn thành chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, phiên họp đã tập trung xem xét kỹ lưỡng thực chất, trách nhiệm, phản biện, phân tích từ nhiều khía cạnh bảo đảm chất lượng tốt nhất các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 15
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 15

Sớm triển khai các nội dung, kết luận tại phiên họp tạo chuyển biến trên thực tế

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 4 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm cao, phiên họp định kỳ tháng 9 của UBTV Quốc hội  (Phiên họp thứ 15) đã kết thúc hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tại phiên họp này, UBTV Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, cho ý kiến và cơ bản thống nhất về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4.

Thứ nhất là dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016 - 2021 kèm theo Báo cáo tóm tắt và dự thảo Nghị quyết và nội dung của phim phóng sự tài liệu sẽ trình chiếu tại kỳ họp.

Thứ hai là thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cùng vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022.

Thứ ba là các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo năm 2022.

Thứ tư là báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật và các Nghị quyết của Quốc hội.

Thứ năm là Báo cáo công tác năm 2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước và Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước.

Thứ sáu, về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Chủ tịch Quốc hội cho biết, các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành từng nội dung đã có kết luận cụ thể. Trên cơ sở đó, Tổng Thư ký Quốc hội xem xét sớm ban hành thông báo kết luận để các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức thực hiện.

Trong phiên họp này, UBTV Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát theo thẩm quyền và xem xét thông qua 2 dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của UBTV Quốc hội là chuyên đề việc thực hiện các Nghị quyết của UBTV Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 cho đến 1/7/2021.

UBTV Quốc hội cũng đã xem xét công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022 và cho ý kiến bằng văn bản về 2 nội dung là báo cáo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và kết quả thực hiện Nghị quyết 03 và Nghị quyết 24 của UBTV Quốc hội về chi trả hỗ trợ đối với người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp thứ 15 hoàn thành chương trình đề ra
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp thứ 15 hoàn thành chương trình đề ra

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các nội dung tại phiên họp đều là những vấn đề được đông đảo cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, theo dõi. Các thành viên UBTV Quốc hội đã tập trung xem xét kỹ lưỡng, thực chất, trách nhiệm, phản biện, phân tích từ nhiều khía cạnh. Đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tích cực thảo luận, cung cấp thông tin, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng và thuyết minh giải trình thêm đối với từng nội dung nhằm hoàn thiện các báo cáo với mong muốn có được chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì phối hợp với Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề đã được UBTV Quốc hội thông qua tại phiên họp, gửi xin UBTV Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Sau khi được ban hành, Tổng thư ký Quốc hội sớm công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có căn cứ triển khai thực hiện, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt và nhanh chóng trong các lĩnh vực được giám sát.

Tập trung cao độ giải quyết khối lượng lớn các công việc trong thời gian tới

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, căn cứ tình hình chuẩn bị của các Đoàn giám sát, UBTV Quốc hội đã thống nhất bố trí thời gian họp để cho ý kiến về kế hoạch chi tiết và đề cương báo cáo của 4 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và UBTV Quốc hội để cho các cơ quan tổ chức hữu quan hoàn thiện các tài liệu chính thức cho Hội nghị toàn quốc về công tác giám sát năm 2022 và triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 dự kiến ngày 27/9 tại TP. Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Phiên họp thứ 15 hoàn thành chương trình đề ra
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Phiên họp thứ 15 hoàn thành chương trình đề ra

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chủ nhật ngày 18/9 tới, Quốc hội sẽ tổ chức "Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022" để phục vụ cho các quyết sách của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4. Trên cơ sở tiếp tục phát huy kết quả của Diễn đàn Kinh tế lần thứ nhất, Diễn đàn lần này được UBTV Quốc hội cân nhắc và quyết định lựa chọn chủ đề là “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô để thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững” và đổi tên thành Diễn đàn Kinh tế - Xã hội để bảo đảm tính toàn diện, cân đối giữa vấn đề kinh tế và vấn đề xã hội và sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội. Sau đó, dự kiến từ ngày 19 - 22/9, UBTV Quốc hội sẽ họp phiên chuyên đề về pháp luật…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì, các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách theo từng lĩnh vực tiếp tục tinh thần từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng, đôn đốc việc gửi tài liệu cho ỦUBTV Quốc hội nhất là các dự án như dự án Luật Phòng thủ dân sự, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh còn có nhiều ý kiến khác nhau, đòi hỏi phải gửi sớm để nghiên cứu. Đề nghị các đại biểu Quốc hội cố gắng nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị để có ý kiến phát biểu sôi nổi tại các phiên họp để bảo đảm chất lượng cao nhất.

Nhấn mạnh, khối lượng công việc trong thời gian còn lại của tháng 9 rất lớn, dư địa thời gian không nhiều, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTV Quốc hội cần phải tính toán, bố trí thời gian hợp lý tập trung ưu tiên cho các công việc chung, đồng thời bảo đảm thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của mình một cách kỹ lưỡng và đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số công việc trong thời gian tới
Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số công việc trong thời gian tới

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, dù khối lượng công việc rất lớn, khó và phức tạp nhưng với cách chuẩn bị như hiện nay, cùng với sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Quốc hội với Chính phủ, giữa các cơ quan của Quốc hội với các bộ, ngành, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và sự tham gia rất tích cực của các cơ quan, hữu quan, ủng hộ của cử tri, của Nhân dân, của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước thì việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 sẽ bảo đảm về chất lượng cao nhất, tin tưởng về một kỳ họp thành công, đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và cử tri, Nhân dân cả nước.

Tin cùng chuyên mục
Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

Chiều 3/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã họp Phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS và miền núi) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, năm 2022.
Tin nổi bật trang chủ
Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

Chiều 3/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã họp Phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG DTTS và miền núi) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, năm 2022.
Sách về xứ đạo: Trồng cam giỏi, viết sách hay (Bài 3)

Sách về xứ đạo: Trồng cam giỏi, viết sách hay (Bài 3)

Dân tộc- Tôn giáo - Phạm Việt Thắng - 21:32, 03/10/2022
Tôi biết giáo dân, doanh nhân, nông dân Trịnh Xuân Giáo trồng cam giỏi đã lâu, thậm chí được ăn cam Thiên Sơn nức tiếng của anh nhiều rồi. Nhưng rất bất ngờ khi anh ra cuốn “Cuộc chiến mưu sinh” – một cuốn sách mà theo anh là thông điệp gửi đến bạn đọc, rằng đừng đánh mất niềm tin!
Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV, năm 2027

Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IV, năm 2027

Tin tức - Văn Hoa - Tuấn Ninh - 21:22, 03/10/2022
Chiều ngày 3/10, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Bế mạc Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, Điện Biên 2022.
Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thời sự - BĐT - 20:25, 03/10/2022
Ngày 3/10, Văn phòng Chính phủ có công văn số 890/TTg –V.I truyền đạt ý kiến của Thủ tướng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Thủ tướng yêu cầu rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Sức lan tỏa từ

Sức lan tỏa từ "Giải GOLF Doanh nhân vì cộng đồng 2022”

Tin tức - PV - 20:20, 03/10/2022
“Giải GOLF Doanh nhân vì cộng đồng 2022” do Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC) phối hợp tổ chức đã chính thức diễn ra tại Sân Phoenix Golf Resort, Lương Sơn, Hòa Bình.
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thời sự - PV - 20:05, 03/10/2022
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng ngày 3/10/2022 tại Thủ đô Hà Nội.
Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 3/10/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo của Báo Dân tộc và Phát triển ngày 3/10/2022

Chương trình điểm tin, đọc báo tuần này thông tin về hoạt động của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và Ban dân tộc các địa phương triển khai Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, chính sách cho người có uy tín; Cùng một số thông tin nổi bật khác về hoạt động tôn giáo, văn hoá xã hội tại các địa phương. Phần đọc báo sẽ giới thiệu bài viết: “Hai ngôi chùa bên dòng sông Sê Pôn” của tác giả Nguyễn Thanh
Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thời sự - BĐT - 19:35, 03/10/2022
Sáng ngày 3/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị này.
Giải phóng nguồn lực đất đai cho đồng bào DTTS: Tài nguyên đất rừng bị xâm hại (Bài 2)

Giải phóng nguồn lực đất đai cho đồng bào DTTS: Tài nguyên đất rừng bị xâm hại (Bài 2)

Công tác Dân tộc - Tùng Nguyên - 19:24, 03/10/2022
Cùng với hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, thì việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên đất đai, nhất là rừng và đất rừng ở các nông, lâm trường quốc doanh (NLTQD) rất lỏng lẻo. Điều này khiến tài nguyên bị xâm hại, tình trạng tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ các NLTQD đến nay vẫn chưa “hạ nhiệt”.
Giải Nobel Y Sinh năm 2022: Vinh danh nhà khoa học Svante Paabo

Giải Nobel Y Sinh năm 2022: Vinh danh nhà khoa học Svante Paabo

Khoa học - Công nghệ - PV - 19:18, 03/10/2022
Chiều 3/10 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển công bố giải Nobel Y sinh năm 2022 thuộc về ông Svante Paabo, người Thụy Điển.
TP. Hà Nội: Xây dựng hồ sơ trình UNESCO bảo vệ khẩn cấp di sản Mo Mường

TP. Hà Nội: Xây dựng hồ sơ trình UNESCO bảo vệ khẩn cấp di sản Mo Mường

Tin tức - Nga Anh - 17:45, 03/10/2022
TP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng Bộ hồ sơ quốc gia về di sản văn hoá Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hoá phi vật thể bảo vệ khẩn cấp.
Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào: Sôi nổi các hoạt động thể thao

Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào: Sôi nổi các hoạt động thể thao

Thể thao - Văn Hoa - Tuấn Ninh - 17:22, 03/10/2022
Song song với các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, hoạt động thể thao diễn ra từ ngày 1 - 3/10, với nhiều môn thi đấu mang đậm sắc màu các dân tộc khu vực biên giới Việt Nam - Lào.