Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Quốc hội

Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi: Quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết

Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi: Quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết

Tin tức - Hoàng Thanh –Thanh Huyền - 15:37, 15/06/2020
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã đi gần hết chặng đường. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian một buổi chiều để thảo luận, cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình KT-XH (ngày 13, 15/6), nhiều đại biểu tiếp tục kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có những chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Có thể nói, đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của đại biểu Quốc hội để vùng đồng bào DTTS và miền núi có điều kiện vươn lên cùng đất nước.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thời sự - Thanh Huyền - 16:26, 26/11/2019
Những ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, nhiều dự án luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. Đặc biệt thảo luận tại Hội trường nhiều ý kiến đã tham gia dự án Luật Hòa gải, đối thoại tại Tòa án.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Tăng cường phòng chống thiên tai trong tình hình mới

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Tăng cường phòng chống thiên tai trong tình hình mới

Thời sự - Thanh Huyền - 15:15, 22/11/2019
Ngày 22/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.