Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Minh Long

Đa dạng các mô hình kinh tế giúp người dân thoát nghèo

Đa dạng các mô hình kinh tế giúp người dân thoát nghèo

Kinh tế - PV - 10:31, 04/05/2018
Lâu nay, tại các huyện miền núi, tỉnh Quảng Ngãi người dân vẫn giữ tập quán sản xuất lạc hậu, dựa hoàn toàn vào tự nhiên, với suy nghĩ “gieo giống là ở người còn chuyện được mất là nhờ trời”.
Minh Long (Quảng Ngãi): Đoàn kết tạo sức bật mới

Minh Long (Quảng Ngãi): Đoàn kết tạo sức bật mới

Trên đường phát triển - H.Đại – T.Nhân - 09:50, 23/11/2021
Minh Long là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, có gần 70% dân số là đồng bào DTTS sinh sống. Những năm qua, nhờ vào sự quan tâm của các cấp chính quyền, đời sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao.