Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Hai Căn

Đổi đời trên quê hương mới Hai Căn

Đổi đời trên quê hương mới Hai Căn

Dân tộc - Miền núi - Thanh Liêm - Lê Thuận - 20:51, 24/04/2021
Khu Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), là nơi định cư mới của 364 hộ dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ chỗ sống du canh, du cư, rày đây mai đó, khi chuyển về Hai Căn, đồng bào đã được cấp đất, cấp nhà, hỗ trợ sinh kế. Đến nay cuộc sống của bà con đã ổn định, trong đó có nhiều hộ đã vươn lên khá giả.