Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: xây dựng NTM kiểu mẫu

Đảng viên đi trước

Đảng viên đi trước

Kinh tế - Tùng Nguyên - 15:33, 11/09/2020
Thực tế cho thấy, ở những địa phương thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn có dấu ấn của cán bộ, đảng viên với hình ảnh quen thuộc “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Tìm hướng bứt phá

Tìm hướng bứt phá

Kinh tế - Tùng Nguyên - 16:33, 26/08/2020
Nói tới kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trong 10 năm qua, Nam Định là một điểm sáng của cả nước khi tỉnh đã “về đích” năm 2019. Góp vào thành tích chung của tỉnh thì mỗi địa phương đã có những cách làm sáng tạo để xây dựng NTM.
Động lực xây dựng NTM kiểu mẫu

Động lực xây dựng NTM kiểu mẫu

Kinh tế - Khánh Thi - 15:37, 10/06/2020
Thúc đẩy phát triển sản xuất vừa là động lực, vừa là mục tiêu, đồng thời cũng là yếu tố quyết định góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.
Thấy gì từ việc xây dựng NTM kiểu mẫu ở vùng DTTS?

Thấy gì từ việc xây dựng NTM kiểu mẫu ở vùng DTTS?

Thời sự - Thúy Hồng - 09:38, 24/02/2020
Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) được triển khai thực hiện tại vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Để nâng cao chất lượng trong xây dựng NTM, nhiều vùng DTTS và miền núi tiếp tục thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, để hoàn thành những tiêu chí này, nhiều địa phương đang gặp phải không ít khó khăn.