Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sự kiện - Bình luận

Văn hóa là nội lực cho sự phát triển của đất nước

Hồng Phúc - Kim Anh - 12:46, 23/11/2021

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 24/11 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng, với mục tiêu đánh giá thực trạng, kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Bản sắc văn hóa các DTTS ngày càng được bảo tồn và phát huy, tạo nên sự đa dạng văn hóa Việt Nam. (Trong ảnh: Lễ Xăng Khan của người Thái)
Bản sắc văn hóa các DTTS ngày càng được bảo tồn và phát huy, tạo nên sự đa dạng văn hóa Việt Nam. (Trong ảnh: Lễ Xăng Khan của người Thái)

Thích ứng, giữ gìn, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới

Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 1576-CV/VPTW, ngày 20/8/2021 về việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam...

TS. Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, Hội nghị diễn ra có ý nghĩa đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước ta. Đây là Hội nghị có tính chất lịch sử. Thông qua đó, nhằm khẳng định, nhìn nhận vai trò vị trí quan trọng của văn hóa. Đồng thời đánh giá qua 35 năm đổi mới đất nước, dưới góc độ văn hóa, chúng ta đã làm được những gì và còn tồn tại những vấn đề gì phải làm; những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, để từ đó có nhận thức đúng, hành động đẹp.

Theo TS. Nguyễn Viết Chức, khi văn hóa được coi là nguồn lực nội sinh, thì việc tiến hành Hội nghị có ý nghĩa cấp thiết, giúp chúng ta xác định được hệ giá trị của văn hóa Việt Nam, có cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển đề án đến giữa thế kỷ XXI.

Hội nghị văn hóa toàn quốc là nền tảng đưa nước ta mở ra một thời kỳ phát triển mới, với một ý chí  độc lập tự cường của Nhân dân ta. Từ đó phát triển đến năm 2030, nước ta trở thành một nước đang phát triển có thu nhập cao, đến năm 2045 thành nước phát triển.

“Để thích ứng với toàn cầu hóa, mở cửa hội nhập thành công, chúng ta phải tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Quá trình hội nhập tạo nên cơ hội cho việc giao lưu, quảng bá các nền văn hóa trên thế giới. Do vậy, việc bảo tồn và phát huy được tính đa dạng văn hóa vốn có của Việt Nam hiện nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế của đất nước ta”, TS. Nguyễn Viết Chức nhận định.

Sự đa dạng văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam. (Trong ảnh: Đan lát là nghề truyền thống và gắn liền với cuộc sống của người Cơ Tu - Thừa Thiên Huế)
Sự đa dạng văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam. (Trong ảnh: Đan lát là nghề truyền thống và gắn liền với cuộc sống của người Cơ Tu - Thừa Thiên Huế)

Phát huy vai trò đa dạng văn hóa của Việt Nam

Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11 đang là sự kiện thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn xã hội. Điều đó nói lên tính thời sự, tầm quan trọng của vấn đề xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đang đặt ra những vấn đề cấp thiết mà xã hội kỳ vọng.

Bàn về vai trò của lĩnh vực văn hóa, Nhà nghiên cứu Văn hóa, TS. Nguyễn Ánh Hồng - Trưởng khoa Văn hóa Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, văn hóa đóng một vai trò rất quan trọng, đặc biệt nước ta là một nước đa dân tộc, đa dạng bản sắc văn hóa. Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam ngày hôm nay là vấn đề cấp bách, cấp thiết, có ý nghĩa cả trên phương diện lý luận và thực tiễn.

Trong những nguồn lực tạo nên sức mạnh mềm Việt Nam, sự đa dạng văn hóa là một trong những yếu tố quan trọng, không chỉ tạo nên sức hấp dẫn to lớn của Việt Nam đối với thế giới bên ngoài, mà còn là nền tảng hình thành nội lực cho sự phát triển của đất nước. Sự đa dạng của các nền văn hóa, các cộng đồng văn hóa ở Việt Nam tạo ra môi trường để tăng cường tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các cộng đồng.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện cả nước có khoảng 40.000 di tích được kiểm kê. Trong đó, hiện có khoảng 10.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, thành phố; trên 3.460 di tích cấp quốc gia; 62.283 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, trong đó có nhiều di sản của DTTS (145/288 di sản nằm trong danh mục là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia).

“Mỗi dân tộc có một nền văn hóa đa dạng, khác nhau, mang bản sắc riêng. Từ ngôn ngữ, trang phục đến các hoạt động văn nghệ, dân ca, dân vũ, tín ngưỡng, tôn giáo đều đại diện cho 54 dân tộc. Tất cả giá trị văn hóa của DTTS là tinh hoa văn hóa của Việt Nam, đại diện cho tâm hồn, khát vọng ý chí, đóng vai trò quan trọng trong nuôi dưỡng làm giàu và phát triển đất nước”, TS. Nguyễn Ánh Hồng cho biết.

Bàn về những giải pháp nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS tới đây, TS. Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh, thông qua Hội nghị lần này, Chính phủ, cơ quan hành pháp cần bàn bạc, đưa ra những biện pháp cụ thể, kịp thời, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của 54 dân tộc.

“Nền văn hóa mới thực sự là văn hóa thống nhất trong đa dạng, tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, là nền văn hóa vì con người, vì nhân nhân và sự phát triển của đất nước”, TS. Nguyễn Viết Chức khẳng định.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Cuốn sách của Tổng Bí thư: Trị tận gốc tham nhũng

Cuốn sách của Tổng Bí thư: Trị tận gốc tham nhũng

Từ thực tiễn sinh động và quá trình nghiên cứu công phu, từng bước đúc rút một số vấn đề có tính lý luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều bài viết, phát biểu, kết luận (gọi chung là bài viết) quan trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tưng bừng Lễ hội Đập trống của người Ma Coong

Tưng bừng Lễ hội Đập trống của người Ma Coong

Sắc màu 54 - Khánh Ngân - 1 giờ trước
Tối 6/2 (tức ngày 16 tháng Giêng), tại bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tổ chức Lễ hội Đập trống truyền thống của người Ma Coong (nhánh địa phương thuộc dân tộc Bru Vân Kiều).
Vĩnh Phúc: Sôi nổi Lễ hội chọi trâu Hải Lựu

Vĩnh Phúc: Sôi nổi Lễ hội chọi trâu Hải Lựu

Tin địa phương - Văn Hoa - 1 giờ trước
Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) năm 2023 đang diễn ra sôi nổi sau 2 năm tạm dừng tổ chức, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Lễ hội năm nay không thu vé của người dân và du khách về xem hội.
Hà Tĩnh: 1.445 thanh niên lên đường nhập ngũ

Hà Tĩnh: 1.445 thanh niên lên đường nhập ngũ

Tin địa phương - Khánh Ngân - 2 giờ trước
Sáng nay, 7/2, 1.445 thanh niên ưu tú ở tỉnh Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ bảo về Tổ quốc. Là tỉnh có ít đồng bào DTTS, thế nhưng mùa tòng quân năm nay Hà Tĩnh có đến 5 tân binh là người DTTS.
Thanh Hóa: Cảnh cáo Trưởng phòng Giáo dục huyện Quan Hóa vì tuyển sinh sai học sinh

Thanh Hóa: Cảnh cáo Trưởng phòng Giáo dục huyện Quan Hóa vì tuyển sinh sai học sinh

Pháp luật - Quỳnh Trâm - 2 giờ trước
Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Đức Hiếu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa, vì có sai phạm trong tuyển sinh vào lớp 6 tại Trường PTDT Nội trú THCS Quan Hóa năm 2022.
Bí quyết giữ nhà cửa khô ráo khi trời nồm

Bí quyết giữ nhà cửa khô ráo khi trời nồm

Tin tức - PV - 4 giờ trước
Trong những ngày này, miền Bắc đang có mưa phùn, trời nồm ẩm. Mẹo nhỏ đơn giản dưới đây sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn luôn khô ráo, sạch sẽ.
Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Tp. Pleiku (Gia Lai) sẵn sàng cho công tác giao - nhận quân năm 2023

Những ngày này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của Tp. Pleiku (Gia Lai) đang chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn tất các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Đồng thời tổ chức gặp gỡ động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng thanh niên cao hơn năm trước.
Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Hơn 1.400 người thiệt mạng

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Hơn 1.400 người thiệt mạng

Nhìn ra thế giới - T.Minh - 23:29, 06/02/2023
Ngày 6/2, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã liên tiếp phải hứng chịu hai trận động đất mạnh, làm rung chuyển đất nước, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.700 người dân và hàng chục ngàn người khác bị thương.
Kon Tum: Tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với du lịch lần 2

Kon Tum: Tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với du lịch lần 2

Sản phẩm - Thị trường - P.Nguyên - T.Nhân - 22:54, 06/02/2023
Tiếp nối thành công từ phiên chợ lần thứ nhất, tối 6/2, Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Làm Chay ở Long An

Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Làm Chay ở Long An

Sắc màu 54 - Hồng Phúc - 22:09, 06/02/2023
Trong hai ngày 5 và 6/2 (tức ngày 15 và 16 tháng Giêng), tỉnh Long An tổ chức Lễ hội Làm Chay tại Đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, với nhiều hoạt động phong phú.
Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil ngày càng hiệu quả

Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil ngày càng hiệu quả

Thời sự - PV - 20:35, 06/02/2023
Chiều 6/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Brazil, Ngài Fernando Apparício da Silva chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng tại Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới

Giáo dục - Như Ý - 20:12, 06/02/2023
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, 4 học sinh của trường vừa đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới, được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc.