Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tự hào những mùa Xuân có Đảng

Sỹ Hào - 18:21, 18/01/2021

Xuân này là mùa Xuân thứ 91 kể từ mùa Xuân đầu tiên Nhân dân ta có Đảng. Niềm tự hào càng thêm dâng trào trước những thành tựu vượt bậc của đất nước trong một năm Canh Tý đầy khó khăn; bồi đắp thêm niềm tin của gần một trăm triệu người dân Việt Nam, trong đó có hơn 14 triệu đồng bào các DTTS trên mọi miền Tổ quốc, chào đón sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 - 18/12/1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước (Ảnh tư liệu)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 - 18/12/1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước (Ảnh tư liệu)

Nhân dân cả nước đang phấn khởi bước vào Xuân Tân Sửu 2021 với niềm tin ngày càng thêm vững chắc về sự phát triển bền vững của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những kỳ vọng về một Việt Nam thịnh vượng đã được các tầng lớp Nhân dân gửi gắm vào những quyết sách trong dự thảo các văn kiện sẽ trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra cuối tháng 1 này.

Niềm tin ấy là sắt son bởi Đại hội XIII của Đảng xác định đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới. Dự tháo báo cáo chính trị sẽ được trình tại Đại hội lần này đã đưa ra những mục tiêu phát triển đất nước rất cụ thể.

Đó là, đến năm 2025 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Đảng ta xác định đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hướng tới Đại hội lần thứ XIII, nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng ta để thấy được những bước phát triển mạnh mẽ của đất nước, của Đảng sau mỗi kỳ Đại hội. Đặc biệt là từ Đại hội VI (tháng 12/1986), là kỳ Đại hội có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; là Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước.

Diện mạo mới ở vùng DTTS và miền núi (Ảnh minh họa)
Diện mạo mới ở vùng DTTS và miền núi (Ảnh minh họa)

Tiến trình đổi mới toàn diện đất nước đã được Đảng ta đánh giá, nhìn lại tại Đại hội lần thứ XII (tháng 1/2016). Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Từ một nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, quy mô nhỏ bé, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ 14 tỷ USD và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 250 USD trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo, chuyển sang thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2020, quy mô GDP của nước ta đạt 268,4 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.750 USD.

               (Theo Dự thảo Báo cáo chính trị tháng 10-2020 trình Đại hội XIII của Đảng)

Và trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của đất nước thêm một lần nữa khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối đổi mới của Đảng ta. Trong bối cảnh thế giới có nhiều khủng hoảng, đặc biệt năm 2020, nhiều quốc gia tăng trưởng âm, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. 10 năm gần đây (2010 – 2020), Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng vào loại khá cao, ở mức 5,9%/năm.

Đó là dấu ấn về kinh tế. Còn trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Việt Nam luôn coi trọng củng cố, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển; về đối ngoại, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Những thành tựu đó càng khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự đổi mới toàn diện của đất nước còn được thể hiện ở sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền và cộng đồng các dân tộc anh em; là sự phát triển vượt bậc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chỉ tính những thành tựu về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong 10 năm gần đây cũng thấy rõ điều này.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức thường niên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc (Ảnh TL)
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức thường niên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc (Ảnh TL)

Hiện nay, có dịp đi đến tận cùng địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi tuyến đầu Tổ quốc, chúng ta được chứng kiến sự đổi thay trên mỗi bản, làng, thôn xóm, buôn sóc. Nhiều con đường mới được mở ra, những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nở rộ. Rồi các lễ hội văn hóa, du lịch cộng đồng không ngừng được quảng bá, phát triển, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế- xã hội địa phương…

Theo báo cáo điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019, đã có 98,6% số thôn vùng DTTS và miền núi được tiếp cận điện (97,2% số thôn được sử dụng điện lưới quốc gia); 90% số thôn có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa; 99,6% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; 83,5% số thôn có nhân viên y tế thôn, bản; có 99,8% hộ DTTS đã có nhà ở; 96,7% hộ DTTS sử dụng điện lưới thắp sáng; 81,5% hộ DTTS sử dụng ti vi; 92,5% hộ DTTS sử dụng điện thoại cố định, di động, máy tính bảng…

Sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt là từ thời kỳ đổi mới đến nay, vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc và công tác dân tộc ngày càng được Ðảng ta khẳng định, bổ sung toàn diện, đầy đủ hơn.

Điều này được thể hiện trong từng văn kiện của Đảng, nhằm định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, làm cơ sở cho Nhà nước thể chế hóa thành chính sách dân tộc. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX cho thấy, chỉ tính từ năm 2010 đến năm 2019, Quốc hội đã thông qua 42 luật với 96 điều đề cập liên quan đến đồng bào DTTS, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã cụ thể hóa thành các chính sách dân tộc, với hàng trăm chương trình, dự án đã và đang triển khai ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Theo tổng hợp của Ủy ban Dân tộc, vùng DTTS và miền núi hiện có 118 chương trình, chính sách đang còn hiệu lực; trong đó có 54 chính sách trực tiếp cho đồng bào DTTS, 64 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào DTTS sinh sống ở miền núi…

Kỳ vọng lớn đối với hơn 14 triệu đồng bào DTTS là, sau khi nghe Chính phủ báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi (2016 - 2018), tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018), Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 74/2018/QH14, trong đó quyết nghị giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể  phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Đề án Tổng thể). 

Niềm vui vỡ òa khi ngày 18/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án Tổng thể. Đề án Tổng thể sau đó đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết 120/2020/NQ/QH14 ngày 19/6/2020; được Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai tại Quyết định số  1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020. Đây là sự kiện mang dấu ấn lịch sử trong lĩnh vực công tác dân tộc, tiếp thêm niềm tin mới, kỳ vọng mới vào sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn mới.

Những thành tựu phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng như niềm tin về một bước phát triển mới đã được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 - nơi kết nối “ý Đảng, lòng Dân”. Cũng chính tại Đại hội này đã tập hợp, lan tỏa niềm tin của hơn 14 triệu đồng bào các DTTS Việt Nam hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với khát vọng cùng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường.

Tin cùng chuyên mục
75 năm đồng hành cùng sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

75 năm đồng hành cùng sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Cách đây 75 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58/SL thành lập Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tổ chức tiền thân của Ủy ban Dân tộc ngày nay. Từ Nha Dân tộc thiểu số đến Ủy ban Dân tộc – một chặng đường 75 năm lịch sử. Trên chặng đường không ít gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào ấy, cơ quan làm công tác dân tộc luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, từ đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của vùng DTTS và miền núi.
Tin nổi bật trang chủ
75 năm đồng hành cùng sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

75 năm đồng hành cùng sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi

Cách đây 75 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 58/SL thành lập Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tổ chức tiền thân của Ủy ban Dân tộc ngày nay. Từ Nha Dân tộc thiểu số đến Ủy ban Dân tộc – một chặng đường 75 năm lịch sử. Trên chặng đường không ít gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào ấy, cơ quan làm công tác dân tộc luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, từ đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của vùng DTTS và miền núi.
Sáng 6/5, có thêm 8 ca mắc mới COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Sáng 6/5, có thêm 8 ca mắc mới COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Tin tức - PV - 1 giờ trước
Tính đến 6 giờ ngày 6/5, Việt Nam ghi nhận có thêm 8 ca mắc mới COVID-19, đều tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021

Tin tức - Hoàng Quý - 20:28, 05/05/2021
Ngày 5/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp báo.
Kiểm tra công tác bầu cử tại Kiên Giang

Kiểm tra công tác bầu cử tại Kiên Giang

Thời sự - PV - 20:15, 05/05/2021
Ngày 5/5, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia (HĐBCQG) do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐBCQG làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Kiên Giang. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tiếp và làm việc với đoàn.
Chiều 5/5: Thêm 26 ca mắc COVID-19, có 18 ca ghi nhận trong nước

Chiều 5/5: Thêm 26 ca mắc COVID-19, có 18 ca ghi nhận trong nước

Tin tức - PV - 18:50, 05/05/2021
Bản tin chiều 5/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 26 ca mắc COVID-19, trong đó 8 nhập cảnh được cách ly ngay, còn lại 18 ca ghi nhận trong nước, riêng chùm ca bệnh của BV Bệnh Nhiệt đới TW là 14 ca. Việt Nam hiện có 3.022 bệnh nhân
Điện gió Ea Nam: Tích cực khắc phục vướng mắc tồn tại

Điện gió Ea Nam: Tích cực khắc phục vướng mắc tồn tại

Kinh tế - PVCĐ - 18:47, 05/05/2021
Dự án nhà máy điện gió Ea Nam tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế và giá trị năng lượng xanh sạch cho địa phương và khu vực. Chủ đầu tư dự án, Công ty Cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 đang rất tích cực khắc phục những tồn tại xung quanh dự án để đảm bảo tiến độ công trình, quyền lợi của Nhân dân vùng dự án và hạn chế tối đa tác động môi trường.
Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Yếu tố “hạnh phúc của nhân dân” đã được nhấn mạnh trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. 6 chữ này là khát vọng cháy bỏng cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân.
Cà Mau: Tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cà Mau: Tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tin tức - Hồng Diễm CĐ - 18:45, 05/05/2021
Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 tỉnh Cà Mau vừa cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang

Tin tức - PV - 18:32, 05/05/2021
Ngày 4 và 5-5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH), Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG), cùng đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ QH, HĐBCQG làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, Ủy ban Bầu cử huyện Đồng Văn và Ủy ban Bầu cử xã Lũng Cú để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.
Cơn sốt đất sôi sục quay đầu hạ nhiệt

Cơn sốt đất sôi sục quay đầu hạ nhiệt

Bất động sản - PV - 18:13, 05/05/2021
Sau thời gian giá đất hiện nay cơn sốt đã hạ nhiệt. Cơ quan chức năng cho rằng sốt đất là bài học về quản lý bất động sản, làm chưa thấu đáo nên một số môi giới lợi dụng làm nóng thị trường.
Đăng tải thông tin sai sự thật về Covid-19 sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng

Đăng tải thông tin sai sự thật về Covid-19 sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng

Pháp luật - Ngân Anh (T/h) - 16:56, 05/05/2021
Các đối tượng đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin về người bệnh mắc Covid-19 và thông tin sai sự thật lên mạng xã hội sẽ bị xử phạt tối đa 30 triệu đồng.
Lào Cai: Truy vết người đến các điểm du lịch tại thị xã Sa Pa liên quan đến bệnh nhân mắc SARS-COV-2

Lào Cai: Truy vết người đến các điểm du lịch tại thị xã Sa Pa liên quan đến bệnh nhân mắc SARS-COV-2

Tin tức - Trọng Bảo - 16:44, 05/05/2021
Ngày 5/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai đã có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN160 tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.