Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Sự kiện - Bình luận

Tự hào những mùa Xuân có Đảng

Sỹ Hào - 18:21, 18/01/2021

Xuân này là mùa Xuân thứ 91 kể từ mùa Xuân đầu tiên Nhân dân ta có Đảng. Niềm tự hào càng thêm dâng trào trước những thành tựu vượt bậc của đất nước trong một năm Canh Tý đầy khó khăn; bồi đắp thêm niềm tin của gần một trăm triệu người dân Việt Nam, trong đó có hơn 14 triệu đồng bào các DTTS trên mọi miền Tổ quốc, chào đón sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 - 18/12/1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước (Ảnh tư liệu)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 - 18/12/1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước (Ảnh tư liệu)

Nhân dân cả nước đang phấn khởi bước vào Xuân Tân Sửu 2021 với niềm tin ngày càng thêm vững chắc về sự phát triển bền vững của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những kỳ vọng về một Việt Nam thịnh vượng đã được các tầng lớp Nhân dân gửi gắm vào những quyết sách trong dự thảo các văn kiện sẽ trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra cuối tháng 1 này.

Niềm tin ấy là sắt son bởi Đại hội XIII của Đảng xác định đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới. Dự tháo báo cáo chính trị sẽ được trình tại Đại hội lần này đã đưa ra những mục tiêu phát triển đất nước rất cụ thể.

Đó là, đến năm 2025 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Đảng ta xác định đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hướng tới Đại hội lần thứ XIII, nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng ta để thấy được những bước phát triển mạnh mẽ của đất nước, của Đảng sau mỗi kỳ Đại hội. Đặc biệt là từ Đại hội VI (tháng 12/1986), là kỳ Đại hội có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; là Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước.

Diện mạo mới ở vùng DTTS và miền núi (Ảnh minh họa)
Diện mạo mới ở vùng DTTS và miền núi (Ảnh minh họa)

Tiến trình đổi mới toàn diện đất nước đã được Đảng ta đánh giá, nhìn lại tại Đại hội lần thứ XII (tháng 1/2016). Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Từ một nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, quy mô nhỏ bé, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ 14 tỷ USD và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 250 USD trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo, chuyển sang thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2020, quy mô GDP của nước ta đạt 268,4 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.750 USD.

               (Theo Dự thảo Báo cáo chính trị tháng 10-2020 trình Đại hội XIII của Đảng)

Và trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của đất nước thêm một lần nữa khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối đổi mới của Đảng ta. Trong bối cảnh thế giới có nhiều khủng hoảng, đặc biệt năm 2020, nhiều quốc gia tăng trưởng âm, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. 10 năm gần đây (2010 – 2020), Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng vào loại khá cao, ở mức 5,9%/năm.

Đó là dấu ấn về kinh tế. Còn trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Việt Nam luôn coi trọng củng cố, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển; về đối ngoại, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Những thành tựu đó càng khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự đổi mới toàn diện của đất nước còn được thể hiện ở sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền và cộng đồng các dân tộc anh em; là sự phát triển vượt bậc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chỉ tính những thành tựu về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong 10 năm gần đây cũng thấy rõ điều này.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức thường niên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc (Ảnh TL)
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức thường niên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc (Ảnh TL)

Hiện nay, có dịp đi đến tận cùng địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi tuyến đầu Tổ quốc, chúng ta được chứng kiến sự đổi thay trên mỗi bản, làng, thôn xóm, buôn sóc. Nhiều con đường mới được mở ra, những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nở rộ. Rồi các lễ hội văn hóa, du lịch cộng đồng không ngừng được quảng bá, phát triển, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế- xã hội địa phương…

Theo báo cáo điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019, đã có 98,6% số thôn vùng DTTS và miền núi được tiếp cận điện (97,2% số thôn được sử dụng điện lưới quốc gia); 90% số thôn có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa; 99,6% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; 83,5% số thôn có nhân viên y tế thôn, bản; có 99,8% hộ DTTS đã có nhà ở; 96,7% hộ DTTS sử dụng điện lưới thắp sáng; 81,5% hộ DTTS sử dụng ti vi; 92,5% hộ DTTS sử dụng điện thoại cố định, di động, máy tính bảng…

Sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt là từ thời kỳ đổi mới đến nay, vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc và công tác dân tộc ngày càng được Ðảng ta khẳng định, bổ sung toàn diện, đầy đủ hơn.

Điều này được thể hiện trong từng văn kiện của Đảng, nhằm định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, làm cơ sở cho Nhà nước thể chế hóa thành chính sách dân tộc. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX cho thấy, chỉ tính từ năm 2010 đến năm 2019, Quốc hội đã thông qua 42 luật với 96 điều đề cập liên quan đến đồng bào DTTS, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã cụ thể hóa thành các chính sách dân tộc, với hàng trăm chương trình, dự án đã và đang triển khai ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Theo tổng hợp của Ủy ban Dân tộc, vùng DTTS và miền núi hiện có 118 chương trình, chính sách đang còn hiệu lực; trong đó có 54 chính sách trực tiếp cho đồng bào DTTS, 64 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào DTTS sinh sống ở miền núi…

Kỳ vọng lớn đối với hơn 14 triệu đồng bào DTTS là, sau khi nghe Chính phủ báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi (2016 - 2018), tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018), Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 74/2018/QH14, trong đó quyết nghị giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể  phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Đề án Tổng thể). 

Niềm vui vỡ òa khi ngày 18/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án Tổng thể. Đề án Tổng thể sau đó đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết 120/2020/NQ/QH14 ngày 19/6/2020; được Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai tại Quyết định số  1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020. Đây là sự kiện mang dấu ấn lịch sử trong lĩnh vực công tác dân tộc, tiếp thêm niềm tin mới, kỳ vọng mới vào sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn mới.

Những thành tựu phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng như niềm tin về một bước phát triển mới đã được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 - nơi kết nối “ý Đảng, lòng Dân”. Cũng chính tại Đại hội này đã tập hợp, lan tỏa niềm tin của hơn 14 triệu đồng bào các DTTS Việt Nam hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với khát vọng cùng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường.

Tin cùng chuyên mục
Bức tường thành áo trắng Blouse

Bức tường thành áo trắng Blouse

Hơn một năm, dịch Covid-19 hoành hành từ Bắc vào Nam; hơn một năm những người trên tuyến đầu ấy chưa một phút giây ngơi nghỉ; cũng hơn một năm rồi, cuộc sống của chính họ đã bị đảo lộn… Chẳng thể đo đếm những lặng thầm hi sinh, những nhọc nhằn, vất vả. Họ không chỉ là bác sĩ, họ còn là chiến sĩ, là những người hùng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Và hơn hết, bức tường thành áo trắng Blouse còn vững vàng, chúng ta hoàn toàn có thể đặt trọn niềm tin.
Tin nổi bật trang chủ
Bộ đội Biên phòng Cao Bằng: Gắn kết quân dân, giữ bình yên biên giới

Bộ đội Biên phòng Cao Bằng: Gắn kết quân dân, giữ bình yên biên giới

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3), chúng tôi có dịp trở lại các bản làng vùng biên giới tỉnh Cao Bằng, tìm hiểu về cuộc sống của đồng bào các dân tộc và các chiến sĩ biên phòng (BP) đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới nơi đây. Lần trở lại nào cũng vậy, điểu mà chúng tôi luôn cảm nhận được là tình quân dân thắm thiết, là những việc làm ý nghĩa mà người lính biên phòng dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số có cuộc sống ngày càng tốt hơn; và hơn hết là vai trò, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh ngày đêm chắc tay súng giữ gìn cho biên cương Tổ quốc luôn yên bình.
Thêm 7 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và Kiên Giang

Thêm 7 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương và Kiên Giang

Tin tức - PV - 21:41, 03/03/2021
Bản tin 18h ngày 3/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 7 ca mắc mới, trong đó 5 ca ghi nhận tại Hải Dương đều là trường hợp F1; 2 ca tại Kiên Giang đã cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương

Kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương

Tin tức - PV - 19:20, 03/03/2021
Chiều 3/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương.
VietinBank lần thứ 3 liên tiếp vào Top 300 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới

VietinBank lần thứ 3 liên tiếp vào Top 300 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới

Kinh tế - Nhật Minh - 17:32, 03/03/2021
Theo công bố mới nhất của hãng tư vấn Brand Finance về Báo cáo xếp hạng Top 500 Thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2021 (Banking 500 - 2021), VietinBank tiếp tục nằm trong Top 300 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới, xác lập cú thăng hạng ngoạn mục nhất trong số 9 ngân hàng Việt Nam trong danh sách, xác lập vị trí 216, tăng 61 bậc so với năm 2020.
Bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Long An

Bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Long An

Tin tức - PV - 16:50, 03/03/2021
Ngày 3/3, Thiếu tá Nguyễn Văn Giào, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Khốt (Long An), cho biết, 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia đã bị phát hiện và bắt giữ.
Thủ tướng nhất trí bổ sung một số nguyên nhân để xử lý nợ tại NHCSXH

Thủ tướng nhất trí bổ sung một số nguyên nhân để xử lý nợ tại NHCSXH

Tin tức - PV - 16:49, 03/03/2021
Sáng nay (3/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và dự thảo Nghị định về quy chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Hạnh phúc của Nhân dân – Điểm nhấn của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Yếu tố “hạnh phúc của nhân dân” đã được nhấn mạnh trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. 6 chữ này là khát vọng cháy bỏng cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân.
Hà Nội rời nhóm 10 thành phố có không khí không tốt cho sức khỏe

Hà Nội rời nhóm 10 thành phố có không khí không tốt cho sức khỏe

Tin tức - PV - 16:47, 03/03/2021
Sáng 3/3, theo hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí (AQI) của AirVisual, Hà Nội đã ra khỏi nhóm 10 thành phố trong danh sách 92 thành phố của nhiều quốc gia trên thế giới được quan trắc có chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe. Trước đó, theo thang bảng này, Hà Nội (Thủ đô của Việt Nam) đứng thứ 16 và Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 60.
Ngày Biên phòng toàn dân (3/3): Thắm tình quân - dân nơi biên giới

Ngày Biên phòng toàn dân (3/3): Thắm tình quân - dân nơi biên giới

Xã hội - PV - 16:45, 03/03/2021
Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới dài hơn 73 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Trong những năm qua, được sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người lính mang “quân hàm xanh”, đời sống nhân dân khu vực biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt nghĩa tình quân - dân, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới.
Hôm nay (3/3), vaccine Covivac phòng COVID-19 của VN được tiêm thử nghiệm trên người

Hôm nay (3/3), vaccine Covivac phòng COVID-19 của VN được tiêm thử nghiệm trên người

Tin tức - PV - 16:43, 03/03/2021
Theo dự kiến, hôm nay vaccin Covivac của Việt Nam sẽ tiêm thử nghiệm trên người. Qua nghiên cứu, kháng thể của Covivac chống được biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi.
Giới thiệu sách, thi sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Giới thiệu sách, thi sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Tin tức - Nguyệt Anh - 10:14, 03/03/2021
Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách, nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng 5 tới.
Hơn 90 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới được chữa khỏi

Hơn 90 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới được chữa khỏi

Tin tức - PV - 10:03, 03/03/2021
Trang thống kê trực tuyến worldometers.info tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất tính đến sáng 3/3 cho thấy, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 115.257.659 ca, trong đó 2.558.309 ca tử vong và 90.985.942 ca đã được chữa khỏi.