Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tự hào những mùa Xuân có Đảng

Sỹ Hào - 18:21, 18/01/2021

Xuân này là mùa Xuân thứ 91 kể từ mùa Xuân đầu tiên Nhân dân ta có Đảng. Niềm tự hào càng thêm dâng trào trước những thành tựu vượt bậc của đất nước trong một năm Canh Tý đầy khó khăn; bồi đắp thêm niềm tin của gần một trăm triệu người dân Việt Nam, trong đó có hơn 14 triệu đồng bào các DTTS trên mọi miền Tổ quốc, chào đón sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 - 18/12/1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước (Ảnh tư liệu)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 - 18/12/1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước (Ảnh tư liệu)

Nhân dân cả nước đang phấn khởi bước vào Xuân Tân Sửu 2021 với niềm tin ngày càng thêm vững chắc về sự phát triển bền vững của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những kỳ vọng về một Việt Nam thịnh vượng đã được các tầng lớp Nhân dân gửi gắm vào những quyết sách trong dự thảo các văn kiện sẽ trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra cuối tháng 1 này.

Niềm tin ấy là sắt son bởi Đại hội XIII của Đảng xác định đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, tầm nhìn mới. Dự tháo báo cáo chính trị sẽ được trình tại Đại hội lần này đã đưa ra những mục tiêu phát triển đất nước rất cụ thể.

Đó là, đến năm 2025 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Đảng ta xác định đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hướng tới Đại hội lần thứ XIII, nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng ta để thấy được những bước phát triển mạnh mẽ của đất nước, của Đảng sau mỗi kỳ Đại hội. Đặc biệt là từ Đại hội VI (tháng 12/1986), là kỳ Đại hội có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; là Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước.

Diện mạo mới ở vùng DTTS và miền núi (Ảnh minh họa)
Diện mạo mới ở vùng DTTS và miền núi (Ảnh minh họa)

Tiến trình đổi mới toàn diện đất nước đã được Đảng ta đánh giá, nhìn lại tại Đại hội lần thứ XII (tháng 1/2016). Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Từ một nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, quy mô nhỏ bé, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ 14 tỷ USD và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 250 USD trong những năm đầu đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo, chuyển sang thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Năm 2020, quy mô GDP của nước ta đạt 268,4 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.750 USD.

               (Theo Dự thảo Báo cáo chính trị tháng 10-2020 trình Đại hội XIII của Đảng)

Và trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của đất nước thêm một lần nữa khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối đổi mới của Đảng ta. Trong bối cảnh thế giới có nhiều khủng hoảng, đặc biệt năm 2020, nhiều quốc gia tăng trưởng âm, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. 10 năm gần đây (2010 – 2020), Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng vào loại khá cao, ở mức 5,9%/năm.

Đó là dấu ấn về kinh tế. Còn trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Việt Nam luôn coi trọng củng cố, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển; về đối ngoại, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Những thành tựu đó càng khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự đổi mới toàn diện của đất nước còn được thể hiện ở sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền và cộng đồng các dân tộc anh em; là sự phát triển vượt bậc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chỉ tính những thành tựu về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trong 10 năm gần đây cũng thấy rõ điều này.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức thường niên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc (Ảnh TL)
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức thường niên góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc (Ảnh TL)

Hiện nay, có dịp đi đến tận cùng địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi tuyến đầu Tổ quốc, chúng ta được chứng kiến sự đổi thay trên mỗi bản, làng, thôn xóm, buôn sóc. Nhiều con đường mới được mở ra, những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nở rộ. Rồi các lễ hội văn hóa, du lịch cộng đồng không ngừng được quảng bá, phát triển, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế- xã hội địa phương…

Theo báo cáo điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019, đã có 98,6% số thôn vùng DTTS và miền núi được tiếp cận điện (97,2% số thôn được sử dụng điện lưới quốc gia); 90% số thôn có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa; 99,6% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; 83,5% số thôn có nhân viên y tế thôn, bản; có 99,8% hộ DTTS đã có nhà ở; 96,7% hộ DTTS sử dụng điện lưới thắp sáng; 81,5% hộ DTTS sử dụng ti vi; 92,5% hộ DTTS sử dụng điện thoại cố định, di động, máy tính bảng…

Sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt là từ thời kỳ đổi mới đến nay, vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc và công tác dân tộc ngày càng được Ðảng ta khẳng định, bổ sung toàn diện, đầy đủ hơn.

Điều này được thể hiện trong từng văn kiện của Đảng, nhằm định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, làm cơ sở cho Nhà nước thể chế hóa thành chính sách dân tộc. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX cho thấy, chỉ tính từ năm 2010 đến năm 2019, Quốc hội đã thông qua 42 luật với 96 điều đề cập liên quan đến đồng bào DTTS, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên tất cả các lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã cụ thể hóa thành các chính sách dân tộc, với hàng trăm chương trình, dự án đã và đang triển khai ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Theo tổng hợp của Ủy ban Dân tộc, vùng DTTS và miền núi hiện có 118 chương trình, chính sách đang còn hiệu lực; trong đó có 54 chính sách trực tiếp cho đồng bào DTTS, 64 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào DTTS sinh sống ở miền núi…

Kỳ vọng lớn đối với hơn 14 triệu đồng bào DTTS là, sau khi nghe Chính phủ báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi (2016 - 2018), tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018), Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 74/2018/QH14, trong đó quyết nghị giao Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể  phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Đề án Tổng thể). 

Niềm vui vỡ òa khi ngày 18/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án Tổng thể. Đề án Tổng thể sau đó đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết 120/2020/NQ/QH14 ngày 19/6/2020; được Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai tại Quyết định số  1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020. Đây là sự kiện mang dấu ấn lịch sử trong lĩnh vực công tác dân tộc, tiếp thêm niềm tin mới, kỳ vọng mới vào sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn mới.

Những thành tựu phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng như niềm tin về một bước phát triển mới đã được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 - nơi kết nối “ý Đảng, lòng Dân”. Cũng chính tại Đại hội này đã tập hợp, lan tỏa niềm tin của hơn 14 triệu đồng bào các DTTS Việt Nam hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với khát vọng cùng xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV người DTTS: Tập trung hướng về cơ sở

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV người DTTS: Tập trung hướng về cơ sở

Vừa qua, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong danh sách này có nhiều ứng cử viên (UCV) người DTTS đến từ các địa phương, đơn vị, lĩnh vực công việc nhau. Tuy nhiên, trong Chương trình hành động họ có chung một điểm là hướng về cơ sở, nhất là vùng đồng bào DTTS và miền núi. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển về chia sẻ của một số ứng cử viên đại biểu Quốc hội người DTTS.
Tin nổi bật trang chủ
Tối 8/5: Thêm 78 ca mắc COVID-19, riêng trong nước ghi nhận 65 ca

Tối 8/5: Thêm 78 ca mắc COVID-19, riêng trong nước ghi nhận 65 ca

Tin tức - PV - 3 giờ trước
Bản tin tối 8/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 78 ca mắc COVID-19, riêng trong nước đã ghi nhận 65 ca.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hà Nội

Thời sự - PV - 5 giờ trước
Ngày 8/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định.
Ngày Thalassemia thế giới (8/5): Bệnh tan máu bẩm sinh dễ phòng nếu chủ động

Ngày Thalassemia thế giới (8/5): Bệnh tan máu bẩm sinh dễ phòng nếu chủ động

Sức khỏe - PV - 6 giờ trước
Thalassemia (tan máu bẩm sinh) là bệnh máu di truyền bẩm sinh phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Căn bệnh này khiến người mắc phải điều trị suốt đời trong bệnh viện, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, bệnh đã và đang gây hậu quả nghiêm trọng đến chất lượng giống nòi. Căn bệnh khó chữa này có thể phòng tránh được khi người dân hiểu biết đầy đủ về bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh.
An Giang: Bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn

An Giang: Bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn

Tin tức - Minh Triết - 6 giờ trước
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn khi đối tượng vừa qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên ĐBQH khóa XV

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên ĐBQH khóa XV

Thời sự - Hồng Diễm - 6 giờ trước
Ngày 8/5, tại TP Vị Thanh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1 ĐBQH khóa XV, nhiệm kì 2021 – 2026 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang.
Sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT làm nhiều đợt nếu dịch COVID-19 phức tạp

Sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT làm nhiều đợt nếu dịch COVID-19 phức tạp

Giáo dục - PV - 6 giờ trước
Trước sự tác động của dịch COVID-19, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức làm nhiều đợt và đề thi sẽ phù hợp với bối cảnh học sinh đi học trong dịch bệnh.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2021 với chủ đề Vì một cộng đồng an toàn

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2021 với chủ đề Vì một cộng đồng an toàn

Tin tức - PV - 8 giờ trước
Tháng Nhân đạo năm 2021 kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, khỏe mạnh, an toàn trước dịch bệnh, thiên tai và các sự cố nghiêm trọng.

"Xây đường băng" cho du lịch Gia Lai "cất cánh"

Sắc màu 54 - Lê Trọng Sáng - 8 giờ trước
Nằm ở khu vực Bắc Tây Nguyên, Gia Lai là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên như Gia Rai, Ba Na… Những nét đặc trưng riêng biệt trên vùng đất đỏ ba-zan này đã làm nên sự hấp dẫn du khách mà ít nơi nào có được.
Tạm dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2021

Tạm dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2021

Tin tức - T.Hợp - 9 giờ trước
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản số 1442/BVHTTDL về việc tạm dừng thời gian tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021.
Một điều nhịn, chín điều lành

Một điều nhịn, chín điều lành

Cùng trao đổi - Hoàng Bích Hà - 10 giờ trước
Từ xưa tới nay, cuộc sống bao giờ cũng đa dạng và phức tạp. Con người sống trong xã hội với rất nhiều mối quan hệ khác nhau, tốt có, xấu có. Trong công việc, lại có vô vàn áp lực khiến cho con người dễ cáu giận, bực tức. Vậy nên ta phải biết kiềm chế và suy nghĩ tới lời của ông cha đã răn dạy để không đánh mất đi những thứ quý giá của đạo làm người.