Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi

Hội thảo Góp ý hoàn thiện tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển

Hội thảo Góp ý hoàn thiện tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển

Công tác Dân tộc - T. Huyền - M. Cường - 21:39, 20/07/2020
Ngày 20/7, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội thảo: “Tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông đồng chủ trì Hội thảo.