Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS

Bình Thuận: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS

Bình Thuận: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS

Giáo dục - Đăng Diện - 04:56, 21/11/2023
Xây dựng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ người DTTS nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS là một trong những nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Thuận đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Cùng với việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chính sách phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.