Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: giá cà phê Robusta

Giá cà phê hôm nay 20/5: Thị trường trong nước và thế giới quay đầu tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 20/5: Thị trường trong nước và thế giới quay đầu tăng mạnh

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 20/05/2022
Giá cà phê hôm nay 20/5 thị trường trong nước và thế giới quay đầu tăng mạnh. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 41.000 - 41.600 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 12/5: Tăng mạnh trên thị trường trong nước và thế giới

Giá cà phê hôm nay 12/5: Tăng mạnh trên thị trường trong nước và thế giới

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 12/05/2022
Giá cà phê hôm nay 12/5 tăng mạnh trên thị trường trong nước và thế giới. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 40.500 - 41.100 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 21/5: Thị trường trong nước và thế giới giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 21/5: Thị trường trong nước và thế giới giảm nhẹ

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 3 giờ trước
Giá cà phê hôm nay 21/5 tại thị trường trong nước và thế giới giảm nhẹ. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 40.500 - 41.100 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 13/5: Giảm nhẹ trên thị trường trong nước và thế giới

Giá cà phê hôm nay 13/5: Giảm nhẹ trên thị trường trong nước và thế giới

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 13/05/2022
Giá cà phê hôm nay 13/5 giảm nhẹ trên thị trường trong nước và thế giới. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 40.400 - 41.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 19/5: Quay đầu giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 19/5: Quay đầu giảm mạnh

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 19/05/2022
Giá cà phê hôm nay 19/5 tại thị trường trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 40.600 - 41.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 11/5: Dao động khoảng 39.400 - 40.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 11/5: Dao động khoảng 39.400 - 40.100 đồng/kg

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 11/05/2022
Giá cà phê hôm nay 11/5 tại các vùng trọng điểm trong nước dao động khoảng 39.400 - 40.100 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê tiếp đà giảm manh.j
Giá cà phê hôm nay 17/5: Thị trường trong nước và thế giới tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 17/5: Thị trường trong nước và thế giới tăng mạnh

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 17/05/2022
Giá cà phê hôm nay 17/5 thị trường trong nước và thế giới tăng mạnh. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 41.100 - 41.700 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 10/5: Tiếp đà giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 10/5: Tiếp đà giảm mạnh

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 10/05/2022
Giá cà phê hôm nay 10/5 tiếp tục giảm mạnh trên thị trường trong nước và thế giới. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 39.400 - 40.100 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 14/5: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 14/5: Tiếp tục giảm nhẹ

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 14/05/2022
Giá cà phê hôm nay 14/5 tiếp tục giảm nhẹ trên thị trường trong nước và thế giới. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 7/5: Tiếp tục giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 7/5: Tiếp tục giảm nhẹ

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 07/05/2022
Giá cà phê hôm nay 7/5 tại thị trường trong nước và thế giới tiếp tục giảm nhẹ. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 41.000 - 41.600 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 6/5: Thị trường trong nước và thế giới giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 6/5: Thị trường trong nước và thế giới giảm nhẹ

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 06/05/2022
Giá cà phê hôm nay 6/5 tại thị trường trong nước và thế giới giảm nhẹ. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 41.500 - 42.100 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 28/4: Thị trường trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá cà phê hôm nay 28/4: Thị trường trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 28/04/2022
Giá cà phê hôm nay 28/4 trên thị trường trong nước và thế giới tiếp tục giảm mạnh. Tại thị trường trong nước, giá cà phê dao động khoảng 39.500 - 40.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 5/5: Tiếp tục tăng trên thị trường thế giới và trong nước

Giá cà phê hôm nay 5/5: Tiếp tục tăng trên thị trường thế giới và trong nước

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 05/05/2022
Giá cà phê hôm nay 5/5 tiếp tục tăng trên thị trường thế giới và trong nước. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 41.600 - 42.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 27/4: Thị trường thế giới diễn biến trái chiều

Giá cà phê hôm nay 27/4: Thị trường thế giới diễn biến trái chiều

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 27/04/2022
Giá cà phê hôm nay 27/4 trên thị trường thế giới diễn biến trái chiều. Tại thị trường trong nước, giá cà phê dao dộng khoảng 39.900 - 40.500 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 4/5: Thị trường trong nước và thế giới tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 4/5: Thị trường trong nước và thế giới tăng nhẹ

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 04/05/2022
Giá cà phê hôm nay 4/5 tại thị trường trong nước và thế giới tăng nhẹ. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động 41.300 - 41.900 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay 3/5: Dao động khoảng 41.000 - 41.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 3/5: Dao động khoảng 41.000 - 41.700 đồng/kg

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 03/05/2022
Giá cà phê hôm nay 3/5 tại các vùng trọng điểm trong nước dao động khoảng 41.000 - 41.700 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều.
Giá cà phê hôm nay 29/4: Thị trường trong nước và thế giới tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 29/4: Thị trường trong nước và thế giới tăng nhẹ

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 29/04/2022
Giá cà phê hôm nay 29/4 tại thị trường trong nước và thế giới tăng nhẹ. Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê dao động khoảng 40.400 - 41.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 16/5: Dao động khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 16/5: Dao động khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 16/05/2022
Giá cà phê hôm nay 16/5 tại các vùng trọng điểm trong nước dao động khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ.
Giá cà phê hôm nay 9/5: Dao động khoảng 40.500 - 41.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 9/5: Dao động khoảng 40.500 - 41.100 đồng/kg

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 09/05/2022
Giá cà phê hôm nay 9/5 tại các vùng trọng điểm trong nước dao động khoảng 40.500 - 41.100 đồng/kg. Tại thị trường trong nước và thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ.
Giá cà phê hôm nay 2/5: Dao động khoảng 41.000 - 41.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 2/5: Dao động khoảng 41.000 - 41.700 đồng/kg

Sản phẩm - Thị trường - BĐT - 09:35, 02/05/2022
Giá cà phê hôm nay 2/5 tại các vùng trọng điểm trong nước dao động khoảng 41.000 - 41.700 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng nhẹ.