Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: cộng đồng DTTS

Người có uy tín là trụ cột phát triển của cộng đồng DTTS

Người có uy tín là trụ cột phát triển của cộng đồng DTTS

Công tác Dân tộc - Hà Văn Đạo - 22:48, 30/07/2020
Ngày 30/7, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị biểu dương Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Khánh Hòa năm 2020. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Thông cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại Hội nghị, 92 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng DTTS ở Khánh Hòa đã được biểu dương. Cũng tại Hội nghị, nhiều kinh nghiệm quý đã được chia sẻ và khẳng định Người có uy tín chính là trụ cột trong phát triển của các khu dân cư.
Giữ gìn hương rừng, sắc núi

Giữ gìn hương rừng, sắc núi

Sắc màu 54 - Tấn Vịnh - 18:07, 18/09/2023
Tại TP. Đà Nẵng - một đô thị lớn ở khu vực miền Trung có cộng đồng DTTS quần tụ ngay sát ngoại thành. Đó là cộng đồng người Cơ Tu cư trú ở 3 thôn: Phú Túc (xã Hòa Phú), Giàn Bí và Tà Lang (xã Hòa Bắc), huyện Hòa Vang. Điều đặc biệt là đồng bào Cơ Tu nơi đây vẫn giữ gìn được những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc mình trước những thách thức giao lưu, biến đổi và hội nhập của xã hội.