Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: bổ sung 274 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 274 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 274 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ

Thời sự - BTK - 21:45, 15/09/2020
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 48, sáng 15/9, với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia; dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.