Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Kiên quyết đấu tranh với các thế lực xấu, phá hoại

Kiên quyết đấu tranh với các thế lực xấu, phá hoại

Sự kiện - Bình luận - Nguyễn Thanh - 16:07, 13/04/2021
Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Công tác chuẩn bị cho bầu cử đang được tiến hành khẩn trương theo đúng các bước, quy trình và quy định của luật bầu cử. Song song với công tác tuyên truyền trên nhiều hình thức thì việc đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội… là rất quan trọng để góp phần làm cho cuộc bầu cử thành công.