Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Xã Cư Mốt

Huyện Ea H’leo (Đăk Lăk): Người dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Huyện Ea H’leo (Đăk Lăk): Người dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Chính sách dân tộc - Lê Hường - Thanh Nguyệt - 10:48, 14/09/2020
Từ một huyện có xuất phát điểm thấp khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và chọn mục tiêu phát triển phù hợp, sau 10 năm, huyện Ea H’leo (Đăk Lăk) đã có 6 xã đạt chuẩn NTM. Thực hiện Chương trình NTM không chỉ thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể.