Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Khe Sung

Tấm gương sáng ở bản Khe Sung

Tấm gương sáng ở bản Khe Sung

Người có uy tín - Khánh Ngân - 19:10, 26/12/2021
Anh Hồ Ngọc Thọ cho người đối diện khi tiếp xúc một cảm giác gần gũi, thân quen ngay từ cách nói chuyện. Nụ cười hiền và lời nói “chắc chắn” như chính con người của anh - một Người có uy tín của đồng bào Bru Vân Kiều ở Khe Sung.