Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Giải pháp giảm nghèo bền vững

Nghịch lý ở những dự án ổn định di cư tự phát: Giải pháp để không còn nghịch lý (Bài cuối)

Nghịch lý ở những dự án ổn định di cư tự phát: Giải pháp để không còn nghịch lý (Bài cuối)

Chính sách dân tộc - Lê Hường - 21:55, 15/09/2020
Mặc dù, Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư nhiều dự án ổn định di cư tự phát, song trên thực tế rất nhiều dự án không phát huy được hiệu quả. Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên đang tiếp tục rà soát, chọn vị trí và được đầu tư vốn để thực hiện những dự án ổn định dân di cư tự phát. Vấn đề đặt ra là, cần phải tìm ra giải pháp khả thi để các dự án phát huy hiệu quả, thiết thực và người dân thực sự ổn định.