Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: A So

Khi người lính chung tay cùng Nhân dân xây dựng biên cương

Khi người lính chung tay cùng Nhân dân xây dựng biên cương

Xã hội - Đại tá Lưu Đức Chinh - 18:54, 17/09/2023
Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 (Quân khu 4) có nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế quốc phòng A So, huyện A Lưới ở phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế. Gần 25 năm đứng chân thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 4 xã đặc biệt khó khăn nhất của huyện A Lưới gồm: A Roàng, Lâm Đớt, Hương Phong, Đông Sơn, Đảng uỷ, Chỉ huy Đoàn 92 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn.