Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: đề tài DTTS và miền núi

Văn học đề tài dân tộc thiểu số và miền núi: Vượt qua thách thức để khẳng định chỗ đứng

Văn học đề tài dân tộc thiểu số và miền núi: Vượt qua thách thức để khẳng định chỗ đứng

Sắc màu 54 - Hồng Minh - 13:57, 26/11/2019
Là một bộ phận văn học đặc thù, văn học các dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đã tự xác định lấy không gian, cuộc sống, văn hóa, lịch sử… làm đề tài chủ đạo cho các tác phẩm của mình. Vì thế sự phát triển của xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự thay đổi của bộ phận văn học đặc thù này. Ảnh hưởng đó vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác.