Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: phân biệt chủng tộc

Việt Nam nỗ lực thực hiện công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

Việt Nam nỗ lực thực hiện công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

Thời sự - Thanh Huyền - 10:44, 26/11/2019
Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, đặc biệt là việc đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số (DTTS). Đây là khẳng định của nhiều đại biểu tại Hội thảo tham vấn (lần 6) xây dựng báo cáo quốc gia Việt Nam thực hiện công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 25-26/11,tại TP. Hạ Long.