Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: củng cố kiến thức cho học sinh

Bảo đảm an toàn, củng cố kiến thức cho học sinh

Bảo đảm an toàn, củng cố kiến thức cho học sinh

Giáo dục - Hiếu Anh - 14:29, 12/05/2020
Học sinh trên cả nước đã quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19 kéo dài. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, các trường học ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn nâng cao ý thức, chủ động áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, chú trọng ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh.