Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Kỳ họp thứ 8

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thời sự - Thanh Huyền - 16:26, 26/11/2019
Những ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, nhiều dự án luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. Đặc biệt thảo luận tại Hội trường nhiều ý kiến đã tham gia dự án Luật Hòa gải, đối thoại tại Tòa án.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Tăng cường phòng chống thiên tai trong tình hình mới

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Tăng cường phòng chống thiên tai trong tình hình mới

Thời sự - Thanh Huyền - 15:15, 22/11/2019
Ngày 22/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật

Thời sự - Thanh Huyền - 16:30, 21/11/2019
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 21/11/2019, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Cần sớm ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Cần sớm ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Thời sự - Thanh Huyền - 17:17, 19/11/2019
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 19/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua nghị quyết phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua nghị quyết phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Thời sự - Thanh Huyền - 18:55, 18/11/2019
Ngày 18/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 (Sau đây gọi tắt là Đề án) với số phiếu rất cao (432/434 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành). Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa đối với đồng bào DTTS&MN.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Nhìn thẳng vào thực trạng phòng, chống cháy nổ

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Nhìn thẳng vào thực trạng phòng, chống cháy nổ

Tin tức - Thanh Huyền - 23:15, 13/11/2019
Ngày 13/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội và thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018.