Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: KHXH

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tin tức - T.M - 20:50, 17/08/2020
Chiều 17/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, Đoàn giám sát của HĐDT đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2011 - 2020.