Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Chiến lược phát triển chăn nuôi

Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2040: Thời cơ và vận hội

Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2040: Thời cơ và vận hội

Kinh tế - Hoàng Quý - 09:59, 16/09/2020
Dự thảo Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đặt mục tiêu sản xuất, chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực. Về tầm nhìn đến năm 2040, chăn nuôi Việt Nam là ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại và được công nghiệp ở hầu hết các khâu từ sản xuất, chế biến đến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.