Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Để Bảo vật quốc gia thực sự phát huy giá trị

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 11/2023): Để Bảo vật quốc gia thực sự phát huy giá trị

Vấn đề - Sự kiện (Tuần 11/2023): Để Bảo vật quốc gia thực sự phát huy giá trị

Media - BDT - 06:37, 18/03/2023
Để nâng tầm các hiện vật, nhóm hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử, khảo cổ đặc biệt quan trọng, kể từ năm 2012, hằng năm nước ta đều tổ chức các đợt công nhận Bảo vật quốc gia. Đến nay, cả nước đã có 265 Bảo vật quốc gia. Tuy nhiên, theo đánh giá, bảo vật quốc gia vẫn chưa thực sự được quảng bá xứng tầm danh hiệu. Vậy cần làm gì để các bảo vật quốc gia tiếp tục được phát huy xứng tầm, cũng như thu hút nhiều hơn sự chung tay sưu tầm và gìn giữ những hiện vật quý này. Chuyên mục Vấn đề - Sự kiện tuần này sẽ phân tích sâu hơn nội dung này.