Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định: Phát huy vai trò trong việc thực hiện chính sách dân tộc

PV - 10:40, 10/09/2019

Những năm qua, tỉnh Bình Định được đánh giá là một trong những địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc. Nhờ đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trong tỉnh có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng nâng cao.

Khởi sắc vùng DTTS, miền núi

Địa bàn vùng DTTS tỉnh Bình Định có ý nghĩa quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và môi trường sinh thái; đây là vùng căn cứ địa cách mạng của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Toàn tỉnh có 33 xã, thị trấn có đồng bào các DTTS sinh sống tập trung theo cộng đồng làng, thôn thuộc 6 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát. Có 3 huyện thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; có 26 xã khu vực III và 5 xã, thị trấn khu vực II có thôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135.

Đồng bào Ba Na huyện Vĩnh Thạnh vui mừng khi nhận được cồng chiêng do UBND tỉnh Bình Định cấp. Đồng bào Ba Na huyện Vĩnh Thạnh vui mừng khi nhận được cồng chiêng do UBND tỉnh Bình Định cấp.

Ông Trần Quốc Lại, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định chia sẻ: Việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc đã góp phần rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở vùng cao từng bước hoàn chỉnh, nhất là hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở văn hóa, trạm y tế... Thu nhập bình quân đạt 21,9 triệu đồng/người/năm (chỉ tiêu 21 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm bình quân 5,57%/năm; từ năm 2014 đến năm 2019 đã tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 lượt người; bồi dưỡng, tập huấn cho người DTTS trong độ tuổi lao động đạt 80% (chỉ tiêu 50%), trong đó có 20% đào tạo nghề (chỉ tiêu 20%); có 167 người lao động đồng bào DTTS tham gia xuất khẩu lao động. Đến nay, các huyện miền núi đã có quy hoạch phát triển giao thông vận tải; các tuyến đường đến các huyện miền núi cơ bản đã được đầu tư hoàn thiện, các xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã thông suốt.

Hiện nay, tỷ lệ dân sử dụng điện ở vùng đồng bào DTTS đạt trên 90%. Tất cả các huyện miền núi đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho đồng bào được duy trì thường xuyên; 100% trạm y tế có bác sĩ trực 24/24; 100% người đồng bào DTTS được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí...

Đòn bẩy từ chính sách

Góp phần làm nên kết quả trên có vai trò quan trọng của Ban Dân tộc tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban Dân tộc tỉnh đã trực tiếp chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành, xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách liên quan đến vùng DTTS và miền núi trong giai đoạn 2014–2019 đạt hiệu quả cao.

Trong giai đoạn 2014–2019, đơn vị đã chủ trì, thực hiện Dự án 2 Chương trình 135; theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả dự án, sơ kết, tổng kết theo quy định; Chủ trì, rà soát báo cáo UBND tỉnh, trình Ủy ban Dân tộc, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017–2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4604/QĐ-UBND ngày 12/12/2017; ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định...

Giai đoạn 2013-2017 có 40 danh mục đề án, dự án, chính sách được UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc liên quan tới tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ pháp lý; giáo dục, đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; y tế, chăm sóc sức khỏe; văn hóa; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tuyên truyền, thông tin truyền thông; khoa học công nghệ... Đặc biệt, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định thực hiện chính sách cấp cồng chiêng cho các làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Chính sách này thể hiện sự quan tâm của tỉnh Bình Định dành cho đồng bào DTTS, tạo động lực để đồng bào gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc.

Theo ông Trần Quốc Lại, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Định: Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ cồng chiêng cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện chương trình này, Ban Dân tộc tỉnh đã khảo sát thực tế từng địa phương vùng đồng bào DTTS nhằm nắm tình hình cụ thể về số lượng cồng chiêng. Kết quả, Ban Dân tộc đã trao 133 bộ cồng chiêng cho 119 thôn, làng và 13 bộ cho các trường phổ thông dân tộc nội trú–bán trú trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiếp nhận cồng chiêng, bà con đã thường xuyên sử dụng, truyền dạy cho con cháu và có cách bảo quản tốt để cồng chiêng phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng.

Một chương trình cũng mang nhiều ý nghĩa nữa mà Ban Dân tộc đóng vai trò chủ đạo, là triển khai kết nghĩa giữa các cơ quan đơn vị với các làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của các ngành chức năng, trong 5 năm qua, các đơn vị kết nghĩa đã phối hợp với các địa phương tổ chức hơn 1.000 lượt tuyên truyền, vận động với nhiều lượt cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham dự. Đáng chú ý, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã vận động đồng bào DTTS giải quyết các vụ việc phức tạp, không tham gia sinh hoạt đạo trái phép, không phá rừng làm nương rẫy, vận động học sinh bỏ học trở lại trường…

Có thể nói, sự phát triển của vùng đồng bào DTTS tỉnh Bình Định hôm nay là sự chung tay của nhiều cấp ngành. Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh đã thể hiện vai trò của mình trong việc tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ban hành những chính sách phù hợp, tạo sức bật cho miền núi. “Tuy nhiên, do đặc thù địa hình, tập quán sản xuất nên quá trình phát triển bền vững của vùng dân tộc, miền núi của tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Thời gian tới, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS theo hướng bền vững”, ông Trần Quốc Lại cho biết thêm.

THÀNH NHÂN

Tin cùng chuyên mục
Tiếp cận mới trong phát triển giáo dục dân tộc

Tiếp cận mới trong phát triển giáo dục dân tộc

Các trường chuyên biệt (dân tộc nội trú, dự bị đại học) là những mô hình giáo dục giữ vai trò quan trọng để tạo nguồn nhân lực cho vùng DTTS và miền núi. Với sự chuyển mình rõ nét của giáo dục dân tộc, các trường chuyên biệt này cũng phải đổi mới để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay.
Tin nổi bật trang chủ
Ủy ban Dân tộc: Gặp mặt các thầy cô giáo tham dự Chương trình "Chia sẻ cùng thầy, cô"

Ủy ban Dân tộc: Gặp mặt các thầy cô giáo tham dự Chương trình "Chia sẻ cùng thầy, cô"

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức gặp mặt 63 thầy giáo, cô giáo đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tham dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Dự buổi gặp mặt có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Tường Lâm, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc maketing Tập đoàn Thiên Long.
Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai: Tập trung nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS

Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai: Tập trung nguồn lực phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS

Tin tức - PV - 12:43, 16/11/2019
Sáng 15/11, Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2019 đã được tổ chức.
Ủy ban Dân tộc: Triển khai nguồn vốn do Chính phủ Ai Len tài trợ cho Chương trình 135

Ủy ban Dân tộc: Triển khai nguồn vốn do Chính phủ Ai Len tài trợ cho Chương trình 135

Thời sự - Thúy Hồng - 22:16, 15/11/2019
Chiều ngày 15/11, tại trụ sở cơ quan, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức cuộc họp với Đại sứ quán Ai Len về kết quả thực hiện nguồn vốn viện trợ Chương trình 135 của Chính phủ Ai Len năm tài khóa 2017 và kế hoạch viện trợ năm tài khóa 2018. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến và Ngài Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam John McCullagh đồng chủ trì cuộc họp.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần VietNam Rubber Group -Joint Stock Company

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần VietNam Rubber Group -Joint Stock Company

Kinh tế - PV - 17:50, 15/11/2019
Địa chỉ giao dịch : 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại : 028392252302889325235 ; Fax : 0283932900 Email Urg @ rubbergroupvn.imexdept @ rubbergroup.vn Website : rubbergroup.vn
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, thu hút đầu tư

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, thu hút đầu tư

Thời sự - Thanh Huyền - 15:43, 15/11/2019
Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, ngày 15/11, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
“Gỡ khó” để triển khai OCOP

“Gỡ khó” để triển khai OCOP

Sản phẩm - Thị trường - Tùng Nguyên - 15:24, 15/11/2019
Chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP) được triển khai một thời gian nhưng ở một số địa phương miền núi vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong xác định sản phẩm chủ đạo.
TASECO: Chung sức tạo thành công, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội

TASECO: Chung sức tạo thành công, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội

Kinh tế - Thúy Hồng - 15:06, 15/11/2019
Với gần 15 năm không ngừng đổi mới và phát triển, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO) đã và đang tiếp tục khẳng định mình với chiến lược phát triển bền vững. Với sứ mệnh không ngừng sáng tạo, đổi mới, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ phong phú, chất lượng cao làm hài lòng khách hàng; chia sẻ lợi ích, đồng hành cùng khách hàng, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho tập thể người lao động, làm tốt trách nhiệm với cổ đông, Nhà nước và xã hội.
Lạng Sơn: Khai thác giá trị văn hóa để phát triển du lịch

Lạng Sơn: Khai thác giá trị văn hóa để phát triển du lịch

Sắc màu 54 - Thúy Hồng - 22:29, 14/11/2019
Những năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng đầu tư phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng tại các địa phương có tiềm năng như Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia... Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình thuần nông sang làm du lịch cộng đồng nhằm nâng cao đời sống, góp phần phát triển du lịch địa phương.
Xây dựng NTM ở Quảng Ninh: Khai thông vướng mắc, tạo kết quả vượt trội

Xây dựng NTM ở Quảng Ninh: Khai thông vướng mắc, tạo kết quả vượt trội

Kinh tế - Xuân Phú - 22:15, 14/11/2019
Hiện nay, Quảng Ninh đã thực hiện quy hoạch 17 vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung để phát triển các sản phẩm chủ lực và hình thành chuỗi sản phẩm OCOP để sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo hướng tập trung tại các địa phương, khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…
“Dải thổ cẩm” ở núi rừng Trường Sơn

“Dải thổ cẩm” ở núi rừng Trường Sơn

Phóng sự - Ký sự - Tấn Vịnh - 22:04, 14/11/2019
Thổ cẩm, trang phục là diện mạo của di sản văn hóa tộc người. Dệt vải thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống lâu đời và phổ biến của các dân tộc miền núi. Nghề dệt thổ cẩm gắn bó với cuộc sống của đồng bào, là một phần quan trọng của tri thức dân gian, là di sản văn hóa, tài nguyên nhân văn quý giá của các dân tộc thiểu số.
Đăk Lăk: Quả đắng vì chặt, trồng theo phong trào

Đăk Lăk: Quả đắng vì chặt, trồng theo phong trào

Bạn đọc - Thiên Đức - 21:38, 14/11/2019
Thời gian vừa qua, nhiều người dân ở Đăk Lăk đua nhau chặt cà phê để trồng các loại cây ăn quả. Tuy nhiên, do chưa khảo sát kỹ, nên nhiều người bị thiệt hại nặng nề.