Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Hoàn chỉnh dự thảo Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi

Khánh Thư - 22:05, 24/09/2019

Trong các ngày từ 23-27/9, tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị cho chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV. Một trong những nội dung trọng tâm của Phiên họp toàn thể lần thứ 9 là HĐDT và các đại biểu cho ý kiến thẩm tra Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi (gọi tắt là Đề án).

Hoàn chỉnh dự thảo Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến chủ trì Phiên họp.

Bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Đề án tổng thể

Trong sáng 24/9, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và phiên họp thẩm tra sơ bộ của HĐDT của Quốc hội về Đề án. Đề án đã được UBTVQH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 37, ngày 18/9/2019. Trước đó, ngày 4/9/2019, Thường trực HĐDT cũng đã tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ Đề án.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến cho biết, trong hai cuộc họp trên, cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, thiết thực, xác đáng và thuyết phục. Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu tối đa các ý kiến đề cập trong báo cáo thẩm tra sơ bộ của HĐDT và ý kiến của UBTVQH, UBDT đã khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu để bổ sung dự thảo Đề án.

Cụ thể, về tên gọi và căn cứ xây dựng Đề án, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết, Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 13/8/2013 của Chính phủ đề nghị điều chỉnh tên gọi của Đề án là “Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Tiếp thu ý kiến của UBTVQH, tên gọi của Đề án dự kiến bổ sung cụm từ “vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn” để đúng với Khoản 8, Nghị quyết số 74/2018/QH14; nhưng phạm vi thực hiện Đề án sẽ không bao gồm các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Theo các quyết định hiện hành, địa bàn ĐBKK (xã khu vực 3) thuộc vùng DTTS và miền núi có 1.935 xã; địa bàn ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có 292 xã.

“Về căn cứ xây dựng Đề án, cơ quan soạn thảo đã bổ sung căn cứ vào các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, ban hành tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến cho biết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến báo cáo tại Phiên họp.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến báo cáo tại Phiên họp.

Không có sự chồng chéo, trùng lắp

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến, sau khi Đề án được Quốc hội thông qua và phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng CTMTQG, thành lập Hội đồng thẩm định quốc gia để thẩm định mục tiêu, chỉ tiêu, tổng mức đầu tư (phân chia giai đoạn, nguồn vốn…). Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định CTMTQG vào tháng 10/2020 và quyết định vốn đầu tư công vào tháng 5/2021 (trong Khung CTMTQG sơ bộ, dự kiến 94 nghìn tỷ đồng của giai đoạn 2021-2025, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 56 nghìn tỷ đồng).

“CTMTQG này sẽ không lấy các nội dung và kinh phí từ CTMTQG giảm nghèo bền vững và CTMTQG xây dựng nông thôn mới mà chỉ chuyển Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 2-Chương trình 135 của CTMTQG giảm nghèo bền vững sang CTMTQG mới nên không có sự chồng chéo, trùng lắp giữa nội dung và nguồn vốn của các CTMTQG”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến, CTMTQG sẽ được rà soát kỹ, điều chỉnh theo hướng tiếp thu ý kiến của UBTVQH và HĐDT. Trong đó xác định ưu tiên: Tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ nhà ở; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu của đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực dân tộc; đầu tư hỗ trợ nhóm dân tộc rất ít người còn nhiều khó khăn; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa DTTS; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; bình đẳng giới, đầu tư phát triển phụ nữ và trẻ em; truyền thông, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, CTMTQG sẽ do 1 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT làm Phó Ban Chỉ đạo Thường trực, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, bổ sung nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong phần tổ chức thực hiện Đề án.

“Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra sơ bộ, dự thảo Đề án sẽ thể hiện được nguyên tắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Đó là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; bảo đảm phù hợp với vùng, miền, địa phương; phân cấp, trao quyền cho địa phương quyết định với sự giám sát của người dân; phát huy nội lực cộng đồng, đa dạng hóa nguồn lực;…”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định, quan điểm xây dựng Đề án là nhấn mạnh chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi là chính sách đầu tư cho phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng và xác định ngân sách nhà nước là nguồn lực đầu tư chủ yếu, có tính chất quyết định. Trên cơ sở đó, UBDT hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết và Đề án tổng thể để báo cáo Chính phủ xem xét, cho ý kiến và quyết định trình Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm việc với Đại sứ Ai Len

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm việc với Đại sứ Ai Len

Ngày 4/6/2020, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi là việc với ông John McCullagh - Đại sứ Ai Len tại Việt Nam. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 cùng các cố vấn cấp cao về phát triển bền vững, tài chính, Đại sứ Ai Len tại Việt Nam.
Tin nổi bật trang chủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm việc với Đại sứ Ai Len

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm việc với Đại sứ Ai Len

Ngày 4/6/2020, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi là việc với ông John McCullagh - Đại sứ Ai Len tại Việt Nam. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 cùng các cố vấn cấp cao về phát triển bền vững, tài chính, Đại sứ Ai Len tại Việt Nam.
Đại hội Đảng bộ huyện Hòa An (Cao Bằng) thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ huyện Hòa An (Cao Bằng) thành công tốt đẹp

Tin tức - Kim Thoa - Minh Thu - 15:17, 04/06/2020
Từ ngày 2 - 4/6/2020, Đảng bộ huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”. Đây là Đảng bộ được tỉnh Cao Bằng chọn tổ chức Đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy.
Dai dẳng tảo hôn ở xã nghèo Quảng Hòa

Dai dẳng tảo hôn ở xã nghèo Quảng Hòa

Dân tộc - Miền núi - Lê Hường - 10:05, 04/06/2020
Lấy chồng khi tuổi vị thành niên, ngoài 30 tuổi, nhiều phụ nữ đã sinh 5 - 6 người con, thậm chí lên chức ông bà. Không ít em học sinh bỏ học giữa chừng để lấy chồng, cưới vợ… Đó là câu chuyện buồn dai dẳng về tình trạng tảo hôn diễn ra suốt bao nhiêu năm qua ở xã Quảng Hòa, huyện Đăk G’long (Đăk Nông).
Quận Ba Đình tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm Thủ đô

Quận Ba Đình tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm Thủ đô

Thời sự - Hoài Dương - 19:46, 03/06/2020
Sáng ngày 3/6, Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là Đảng bộ được Thành ủy Hà Nội lựa chọn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm. Dự và chỉ đạo Đại hội có ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Đại hội vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Nậm Nhùn (Lai Châu): Ấm lòng từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Nậm Nhùn (Lai Châu): Ấm lòng từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Đời sống - Xã hội - Hoài Dương - 16:12, 03/06/2020
Đến huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) vào thời điểm người dân nhận được khoản hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chúng tôi cảm nhận rõ sự vui mừng, phấn khởi của đồng bào DTTS nơi đây trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.
Xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải có sản phẩm OCOP

Xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải có sản phẩm OCOP

Sản phẩm - Thị trường - Khánh Thư - 16:01, 03/06/2020
Giai đoạn 2021 - 2025, một trong những tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao là phải có sản phẩm được xếp hạng trong Chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP).
Khánh Hòa: Đồng khô, người khát...

Khánh Hòa: Đồng khô, người khát...

Phóng sự - Ký sự - Thành Nhân - 14:07, 03/06/2020
Sông, hồ khô kiệt nguồn nước, đa phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp phải bỏ vụ, hàng chục ngàn hộ dân thiếu đói, khan hiếm nước sinh hoạt… là bức tranh hiện thực đang diễn ra ở nhiều địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa, trước hạn hán gay gắt những ngày tháng qua.
Quảng Ninh: Giảm phí thăm quan để khởi động lại du lịch

Quảng Ninh: Giảm phí thăm quan để khởi động lại du lịch

Sắc màu 54 - PV - 12:14, 03/06/2020
Quảng Ninh là địa phương có tiềm năng du lịch lớn, với nguồn tài nguyên du lịch biển, rừng, tâm linh, cùng nhiều khu vui chơi giải trí được đầu tư… Bằng các hình thức liên kết, giảm giá dịch vụ nhưng không giảm chất lượng, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tái khởi động và đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Nhìn lại 2 năm cải cách chính sách BHXH: Ấn tượng và đột phá

Nhìn lại 2 năm cải cách chính sách BHXH: Ấn tượng và đột phá

Kinh tế - Hồng Phúc - 11:01, 03/06/2020
Tính đến hết ngày 31/12/2019, số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 15,774 triệu người, chiếm 32,3% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 15,2 triệu người, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 574.000 người.
Quản lý lao động giúp việc gia đình Cơ chế nào bảo đảm thực thi?

Quản lý lao động giúp việc gia đình Cơ chế nào bảo đảm thực thi?

Đời sống - Xã hội - Sỹ Hào - 10:47, 03/06/2020
Lao động giúp việc gia đình (GVGĐ) đã được công nhận là nghề chuyên nghiệp và có chính sách bảo hộ, nên người lao động (NLĐ) có quyền lợi và nghĩa vụ tương tự như các nghề khác. Nhưng đây mới chỉ là lý thuyết, còn trên thực tế, chính sách bảo hộ lao động GVGĐ rất khó thực thi.
Hòa An (Cao Bằng): Đón thời cơ, tạo đột phá

Hòa An (Cao Bằng): Đón thời cơ, tạo đột phá

Sự kiện - Bình luận - Minh Thu - 10:26, 03/06/2020
Những ngày này, không khí náo nức chào đón Đại hội Đảng bộ huyện Hòa An (Cao Bằng) lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang diễn ra sôi nổi trên khắp các bản làng. 4 xã đã về đích nông thôn mới (NTM), kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện có bước phát triển, bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy… là động lực để huyện Hòa An bước vào nhiệm kỳ Đại hội mới với niềm tin mới.