Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Mường nhé

Diện tích rừng “vô chủ” rất cần “có chủ”

Diện tích rừng “vô chủ” rất cần “có chủ”

Môi trường sống - PV - 19:30, 30/01/2018
Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có diện tích quy hoạch là 45.581ha. Tuy nhiên, trong Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của tỉnh Điện Biên lại là 47.228ha (tăng 1.647ha) so với diện tích quy hoạch của Chính phủ. Dẫn đến công tác bảo vệ rừng tại Mường Nhé gặp rất nhiều khó khăn, bất cập, vì diện tích tăng lên đến nay, vẫn chưa được bàn giao và chưa có chủ rừng.
Các xã vùng sâu ở Mường Nhé đã có điện

Các xã vùng sâu ở Mường Nhé đã có điện

Kinh tế - PV - 17:21, 12/01/2018
Hết năm 2017, 100% các xã của huyện Mường Nhé (Điện Biên) có điện, 120 thôn trong tổng số 130 thôn bản được dùng điện lưới quốc gia. Trong đó, có 7.025 hộ trong tổng số 8.006 hộ có điện, đạt tỷ lệ 88%.
Chương trình 135 và đổi thay ở các bản nghèo

Chương trình 135 và đổi thay ở các bản nghèo

Chính sách dân tộc - PV - 14:17, 10/01/2018
Là huyện mới chia tách còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, những năm qua, huyện Mường Nhé đã thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, góp phần từng bước phát triển đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.