Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: xin ra khỏi hộ nghèo

Thấy gì từ những lá đơn xin rút khỏi hộ nghèo

Thấy gì từ những lá đơn xin rút khỏi hộ nghèo

Bạn đọc - Minh Thứ - 10:20, 02/12/2019
Thời gian gần đây, hàng trăm gia đình từ các vùng miền núi, vùng nông thôn khó khăn đã có những hành động đẹp, đó là viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo để nhường phần hỗ trợ cho những gia đình còn khó khăn hơn. Hành động này đang được cộng đồng làng xóm, xã hội ghi nhận…