Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: thịt lợn

Từ sự thiếu hụt thịt lợn, nói về hàng dự trữ quốc gia

Từ sự thiếu hụt thịt lợn, nói về hàng dự trữ quốc gia

Thời sự - Sỹ Hào - 09:41, 02/01/2020
Hàng dự trữ quốc gia là nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, hiện danh mục hàng dự trữ vẫn chưa dự phòng được những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cần phải được dự trữ trong tình huồng cấp bách.