Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: lao động DTTS

Nâng cao trình độ cho lao động DTTS: Đào tạo để chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp (Bài cuối)

Nâng cao trình độ cho lao động DTTS: Đào tạo để chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp (Bài cuối)

Chính sách dân tộc - Sỹ Hào - 23:17, 26/03/2020
Nước ta đang ở thời kỳ “dân số vàng” khi có khoảng 56,1/96 triệu người đang trong độ tuổi lao động. Nhưng tình trạng già hóa dân số cũng đang “gõ cửa”. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, việc làm trong thời kỳ mới, yêu cầu đặt ra là phải có lộ trình đào tạo lao động mang tầm chiến lược.
Nâng cao trình độ cho lao động DTTS: Cần thay đổi cách xác định “lao động qua đào tạo” (Bài 3)

Nâng cao trình độ cho lao động DTTS: Cần thay đổi cách xác định “lao động qua đào tạo” (Bài 3)

Chính sách dân tộc - Sỹ Hào - 10:23, 25/03/2020
Đến thời điểm này, chỉ tiêu “lao động qua đào tạo” đã vượt kế hoạch đề ra; tuy nhiên, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) đạt rất thấp, nhất là lao động DTTS. Điều này đòi hỏi phải thay đổi cách tiếp cận trong việc thực hiện chỉ tiêu “lao động qua đào tạo”.
Nâng cao trình độ cho lao động người DTTS: Mức sống tỷ lệ thuận với chuyên môn kỹ thuật (Bài 1)

Nâng cao trình độ cho lao động người DTTS: Mức sống tỷ lệ thuận với chuyên môn kỹ thuật (Bài 1)

Đời sống - Xã hội - Sỹ Hào - 09:52, 18/03/2020
Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) được xem là “chìa khóa” để giảm nghèo bền vững vùng DTTS và miền núi. Trong thời đại cách mạng 4.0, khi cơ cấu, thị trường, việc làm… đang thay đổi mạnh mẽ thì việc nâng cao trình độ CMKT cho lao động DTTS càng trở nên cấp bách.