Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo khí thế mới, xung lực mới

PV - 15:14, 30/01/2019

Năm 2018 khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, được toàn Đảng, toàn dân quan tâm và đánh giá cao. Năm 2019 tiếp tục là năm bản lề, tạo sức bật trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2021; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhân dịp bước sang năm mới 2019, đón Xuân Kỷ Hợi, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã dành cho Báo Dân tộc và Phát triển cuộc phỏng vấn xung quanh vấn đề này.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng quà cho Người có uy tín tỉnh Thanh Hóa (ngày 27/11/2018). Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tặng quà cho Người có uy tín tỉnh Thanh Hóa (ngày 27/11/2018).

Năm 2018 là năm tạo bước đệm rất quan trọng góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của nửa đầu nhiệm kỳ khoá XII của Đảng, đồng thời tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả 5 năm 2016-2020. Trong năm qua, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đã triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như thế nào, thưa Bí thư Đảng ủy?

Xác định việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Năm 2018, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm các nghị quyết của BCH Trung ương Đảng lần thứ 7, lần thứ 8 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập nghị quyết, chỉ thị; kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết gắn với tình hình thực tiễn của Đảng bộ nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ kế hoạch của Đảng ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết; trong quá trình chỉ đạo, Đảng ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tổ chức đảng thực hiện chưa nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Ngay sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, 8 khóa XII kết thúc. Đảng ủy đã chủ động tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị và quán triệt sâu sắc tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, từ đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên kịp thời nắm vững được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết để nghiêm túc thực hiện.

Để thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn. Năm 2018, Đảng ủy cơ quan đã giao Công đoàn Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên. Cuộc thi còn giúp khơi dậy tính hướng thiện của mỗi cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Xin Bí thư Đảng ủy cho biết việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) của Ủy ban Dân tộc được triển khai như thế nào thưa Bí thư Đảng ủy?

Ngay sau khi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan đã khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Từ đó đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, đảng viên để Ban Cán sự Đảng căn cứ xem xét, sắp xếp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí lại các chức danh lãnh đạo, quản lý cho phù hợp, bảo đảm đúng theo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Cán sự đảng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các vụ, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ của Đảng ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc đã ban hành.

Năm 2019 là năm thứ tư-năm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 5 năm; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng. Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc muốn nhắn gửi điều gì đến cán bộ, đảng viên trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc?

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII khép lại năm 2018, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng. Trung ương một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định, cán bộ và công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Thay mặt Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh; xây dựng bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cần nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Xin cảm ơn Bí thư Đảng ủy!

VĂN PHONG (T/H)

Tin cùng chuyên mục
Rất cần thiết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Rất cần thiết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (ngày 21/10/2019), Quốc hội đã nghe tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm tra Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn (sau đây gọi tắt là Đề án).
Tin nổi bật trang chủ
Vì hạnh phúc của học trò nơi vùng cao

Vì hạnh phúc của học trò nơi vùng cao

Giáo dục - Nguyễn Thế Lượng - 15:36, 21/10/2019
Hạnh phúc của thầy, cô giáo vùng cao chính là niềm vui của học trò. Bằng tình yêu thương, tâm huyết, thông qua những việc làm cụ thể, các thầy cô đã giúp các em học sinh bán trú bớt đi những khó khăn, thiếu thốn để có thêm động lực vươn lên trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho vùng DTTS và miền núi.
Nuôi heo đất giúp bạn đến trường

Nuôi heo đất giúp bạn đến trường

Giáo dục - Hoàng Quý - 14:42, 21/10/2019
Phong trào giúp bạn nghèo đến trường từ lâu đã trở thành hoạt động thường niên của thầy và trò các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần quan trọng giáo dục ý thức tiết kiệm, tinh thần sẻ chia của học sinh.
Lai Châu: Triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

Lai Châu: Triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

Pháp luật - Trọng Bảo - 11:52, 21/10/2019
Thời gian qua, dù đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư, tuy nhiên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Lai Châu luôn ở mức thấp so với cả nước, xếp từ 60 đến 62/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Để khắc phục thực trạng này, Lai Châu đã và đang triển khai nhiều giải pháp đột phá trong công tác cải cách hành chính (CCHC), hướng tới một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp…
Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu y tế - dân số

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu y tế - dân số

Sức khỏe - Hoàng Quý - 11:36, 21/10/2019
Thời gian qua, nhờ triển khai và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020 cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức về sức khỏe của người dân trong quá trình phát triển.
Sơn La: Tăng cường quản lý sử dụng thuốc BVTV

Sơn La: Tăng cường quản lý sử dụng thuốc BVTV

Đời sống - Xã hội - Thúy Hồng - 11:26, 21/10/2019
Triển khai các mô hình thí điểm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, tổ chức thu gom bao gói thuốc BVTV đúng nơi quy định, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả… là cách mà tỉnh Sơn La đang triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường.
Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018

Tối 25/11, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiểu biểu năm 2018 với chủ đề “ Đường đến ước mơ” được tổ chức tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội) và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam.
Bình Định: Chậm cấp sổ đỏ đất rừng cho các hộ DTTS nghèo

Bình Định: Chậm cấp sổ đỏ đất rừng cho các hộ DTTS nghèo

Bạn đọc - Thành Nhân - 11:01, 21/10/2019
Thời gian vừa qua, tỉnh Bình Định đã tích cực trong việc giao đất giao rừng cho hộ đồng bào DTTS nghèo. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí đo đạc, nên việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân được giao đất còn rất chậm. Vấn đề này kéo theo nhiều hệ lụy trong thực tế.
Ý tưởng nâng giá trị nông sản của học sinh DTTS

Ý tưởng nâng giá trị nông sản của học sinh DTTS

Khoa học - Công nghệ - Nghĩa Hiệp - 10:57, 21/10/2019
Với mong muốn nâng tầm giá trị nông sản địa phương, nhóm học sinh DTTS của Trường THPT Lộc Bình (Lạng Sơn) đã nghiên cứu, chế tạo ra nhiều sản phẩm từ khoai. Ý tưởng của nhóm đã đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia.
Già làng Kôn Pruôi giữ hồn dân tộc nơi đại ngàn

Già làng Kôn Pruôi giữ hồn dân tộc nơi đại ngàn

Đời sống - Xã hội - Minh Thứ - 10:26, 21/10/2019
Ở bản Cu Tài 1, xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị), già làng Kôn Pruôi (82 tuổi) được bà con yêu mến kính trọng. Hiện nay, ông được xem như người giữ hồn người Pa Kô (thuộc dân tộc Tà-ôi) nơi đây.
Thịt nướng ống tre

Thịt nướng ống tre

Sắc màu 54 - BTK - 10:22, 21/10/2019
Đây là cách nấu truyền thống từ xưa và phổ biến của nhiều DTTS sống dọc dãy Trường Sơn - Tây Nguyên như Cơ-tu, Jrai, Ê-đê, M’nông, Mạ, Bru-Vân Kiều… Người M’nông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông thường nướng thịt trong ống tre.
Ninh Thuận: “Rẽ sóng” cho du lịch cộng đồng phát triển

Ninh Thuận: “Rẽ sóng” cho du lịch cộng đồng phát triển

Sắc màu 54 - Thành Nhân - 09:55, 21/10/2019
Ninh Thuận nằm ở cực Nam Trung bộ, với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, như: Bờ biển dài quanh năm nắng gió, nhiều đồi cát hoang sơ và sắc màu đa văn hóa của các dân tộc... Đó đều là những điều kiện tốt để Ninh Thuận đầu tư, khai thác phát triển du lịch hiệu quả.