Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27
Thoát nghèo nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Thoát nghèo nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Yên Bái là tỉnh miền núi có đông đồng bào DTTS sinh sống. Trước kia, phương thức canh tác tự cung, tự cấp đã ăn sâu bám rễ đối với đồng bào nơi đây. Từ khi các cấp chính quyền nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm phù hợp với tình hình mới, đời sống của người dân đã đổi thay tích cực.
Xử lý rủi ro trong tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS

Xử lý rủi ro trong tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS

Chính sách dân tộc - SĨ HÀO - 09:54, 11/10/2019
Việc xử lý nợ xấu trong tín dụng chính sách xã hội (CSXH) hiện vẫn đang áp dụng theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, văn bản pháp lý này vẫn chưa bao trùm hết những trường hợp rủi ro trong tín dụng CSXH.
NHCSXH 17 năm - Hành trình kiến tạo giá trị mới

NHCSXH 17 năm - Hành trình kiến tạo giá trị mới

Chính sách dân tộc - VIỆT HẢI - 15:39, 10/10/2019
“Chính sách tín dụng cho hộ nghèo là một trong những “điểm sáng” trong các chính sách giảm nghèo”, nhận định của Quốc hội và Chính phủ cũng như xã hội càng thêm minh chứng cho hành trình kết quả hoạt động 17 năm đầy ý nghĩa và tự hào của bao lớp thế hệ cán bộ NHCSXH.
Xử lý rủi ro trong tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS

Xử lý rủi ro trong tín dụng chính sách cho đồng bào DTTS

Chính sách dân tộc - SỸ HÀO - 09:42, 09/10/2019
Khách hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) phần lớn là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Do đó, để vốn vay phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm hoạt động liên tục của dòng vốn nhân văn này, cần có cơ chế xử lý rủi ro đặc biệt.
Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai: Khó đi vào cuộc sống

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai: Khó đi vào cuộc sống

Chính sách dân tộc - TRỌNG BẢO - 09:50, 07/10/2019
Ngày 12/12/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lào Cai khóa XV-kỳ họp thứ 8 đã ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND “Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai” nhằm tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau gần 1 năm ban hành toàn bộ hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh chưa giải ngân cho vay được đối tượng nào theo Nghị quyết này.
Xung quanh chuyện giảm nghèo ở Bắc Kạn

Xung quanh chuyện giảm nghèo ở Bắc Kạn

Chính sách dân tộc - PV - 23:07, 03/10/2019
Là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 21,88%, những năm qua, công tác giảm nghèo luôn là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kạn. Các chương trình, dự án-một nguồn lực lớn đã được đầu tư để nâng cao đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, thực tế triển khai các chương trình cũng còn một số tồn tại chưa phù hợp với thực tế.
Cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển HTX: Tạo đột phá phát triển KTTT ở miền núi

Cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển HTX: Tạo đột phá phát triển KTTT ở miền núi

Chính sách dân tộc - SỸ HÀO - 22:25, 03/10/2019
Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng DTTS và miền núi sẽ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 tới đây đề ra nhiều giải pháp, trong đó sẽ xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX). Đây là định hướng cần thiết để thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể (KTTT), tạo đột phá phát triển vùng DTTS và miền núi.
Chuyển từ hỗ trợ sang đầu tư phát triển: Giải pháp để giảm nghèo bền vững

Chuyển từ hỗ trợ sang đầu tư phát triển: Giải pháp để giảm nghèo bền vững

Chính sách dân tộc - SỸ HÀO - 10:22, 02/10/2019
Thời gian qua, để giảm nghèo vùng DTTS và miền núi, một hệ thống chính sách đã được ban hành, nguồn lực bố trí thực hiện cũng không hề nhỏ. Nhưng do hầu hết các chính sách mới chỉ tiếp cận ở góc độ hỗ trợ nên kết quả giảm nghèo còn thiếu bền vững. Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội được Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc xây dựng, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 sắp tới thay đổi cách tiếp cận chính sách, từ hỗ trợ sang đầu tư phát triển, đem lại nhiều kỳ vọng mới trong công tác giảm nghèo bền vững vùng DTTS và miền núi.
Si Ma Cai giảm nghèo bền vững

Si Ma Cai giảm nghèo bền vững

Chính sách dân tộc - TRỌNG BẢO - 10:19, 01/10/2019
Là huyện nghèo, vùng cao biên giới, xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng, nhận thức người dân còn hạn chế; dân cư sống rải rác, tập quán canh tác lạc hậu… những khó khăn nội tại đó, khiến cho Si Ma Cai lâu nay là lõi nghèo của tỉnh Lào Cai. Công tác xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu...
Vùng DTTS tỉnh Lào Cai trước cơ hội phát triển mới

Vùng DTTS tỉnh Lào Cai trước cơ hội phát triển mới

Chính sách dân tộc - SỸ HÀO - 10:00, 01/10/2019
Sau 5 năm (2014-2019), cùng với sự phát triển chung của tỉnh, vùng đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Đây là nền tảng quan trọng để cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc Lào Cai phấn đấu thực hiện những mục tiêu đặt ra tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III-năm 2019.
Giảm nghèo vùng miền Tây Nghệ An: Còn nhiều trăn trở

Giảm nghèo vùng miền Tây Nghệ An: Còn nhiều trăn trở

Chính sách dân tộc - MINH THỨ - 17:51, 27/09/2019
Những năm qua, thực hiện Chương trình giảm nghèo ở khu vực miền Tây Nghệ An, nhiều địa phương đã huy động tối đa mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo, từ đó đã tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống người dân và làm thay đổi diện mạo các bản làng. Tuy nhiên, Chương trình giảm nghèo vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu bền vững, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao…
Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng DTTS và miền núi: Sẽ khắc phục hạn chế trong mục tiêu giảm nghèo

Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng DTTS và miền núi: Sẽ khắc phục hạn chế trong mục tiêu giảm nghèo

Chính sách dân tộc - SỸ HÀO - 10:05, 27/09/2019
Phát triển nhanh và bền vững vùng DTTS và miền núi là mục tiêu của nhiều chương trình, chính sách. Nhưng có ý kiến cho rằng, đây là hai mục tiêu đối lập nhau, đã nhanh thì khó bền vững. Vậy, vùng DTTS và miền núi cần “cú hích” nào để bảo đảm đạt hai mục tiêu này?
Giải quyết nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc: Kỳ vọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia thứ ba

Giải quyết nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc: Kỳ vọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia thứ ba

Chính sách dân tộc - Sỹ Hào - 10:15, 25/09/2019
Vùng DTTS và miền núi nhiều năm qua đã thụ hưởng rất nhiều chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ để phát triển kinh tế-xã hội. Nhưng nhiều chương trình, chính sách không được bố trí đủ vốn để thực hiện do không ghi rõ tổng vốn, nguồn vốn. “Nút thắt” này kỳ vọng được tháo gỡ khi Đề án tổng thể phát triển vùng DTTS và miền núi được phê duyệt thành Chương trình mục tiêu quốc gia thứ ba, cùng với Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng Nông thôn mới...
Hải Dương: Ưu tiên dành nguồn lực cho tín dụng chính sách

Hải Dương: Ưu tiên dành nguồn lực cho tín dụng chính sách

Chính sách dân tộc - Việt Hải - Mai Hương - 12:00, 20/09/2019
“… Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy Hải Dương đã xác định, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng. Chỉ thị số 40-CT/TW ra đời đã tạo ra bước chuyển biến tích cực trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển chia sẻ.
Bài toán an cư cho đồng bào DTTS

Bài toán an cư cho đồng bào DTTS

Chính sách dân tộc - Sỹ Hào - 10:50, 20/09/2019
Với mục tiêu tạo thu nhập cho các hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất (ĐSX), nhiều địa phương đã tích cực thực hiện hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề (CĐNN). Nhưng thực tế, giải quyết vấn đề ĐSX vẫn là yếu tố quyết định đến hiệu quả của việc CĐNN.
Bài toán an cư cho đồng bào DTTS

Bài toán an cư cho đồng bào DTTS

Chính sách dân tộc - PV - 10:35, 18/09/2019
Mặc dù còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng, hoặc đã giao sử dụng không hiệu quả, nhưng một số địa phương vẫn không thể thực hiện được việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất (ĐSX) cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với lý do quỹ đất không còn.
Hiệu quả chính sách dân tộc ở vùng cao Bắc Hà

Hiệu quả chính sách dân tộc ở vùng cao Bắc Hà

Chính sách dân tộc - PV - 09:49, 16/09/2019
Thời gian qua, với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, nhiều chủ trương chính sách dành cho hộ nghèo, đặc biệt là các hộ đồng bào DTTS đã được triển khai có hiệu quả trên địa bàn huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). Qua đó, từng bước góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc nơi đây.
Bài toán an cư cho đồng bào DTTS

Bài toán an cư cho đồng bào DTTS

Chính sách dân tộc - PV - 15:53, 15/09/2019
Do tác động của thiên tai, số hộ DTTS thiếu đất ở, đất sản xuất đang có chiều hướng gia tăng. Tình trạng này càng trầm trọng hơn, khi việc sử dụng đất được cấp theo diện chính sách ở nhiều địa phương rất lãng phí.
Bài toán an cư cho đồng bào DTTS

Bài toán an cư cho đồng bào DTTS

Chính sách dân tộc - PV - 10:24, 11/09/2019
Nhiều năm qua, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đã được triển khai để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) an cư, lập nghiệp. Mặc dù các cấp, các ngành đã rất nỗ lực triển khai, ngân sách cũng đã bố trí nguồn lực không hề nhỏ nhưng tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất đang có chiều hướng gia tăng. Vì sao vậy?
Ban Dân tộc tỉnh Bình Định: Phát huy vai trò trong việc thực hiện chính sách dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định: Phát huy vai trò trong việc thực hiện chính sách dân tộc

Chính sách dân tộc - PV - 10:40, 10/09/2019
Những năm qua, tỉnh Bình Định được đánh giá là một trong những địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc. Nhờ đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trong tỉnh có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng nâng cao.
Bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân tộc ở Bình Định

Bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân tộc ở Bình Định

Chính sách dân tộc - PV - 10:07, 10/09/2019
Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bình Định lần thứ III năm 2019 được tổ chức vào ngày 11-12/9, là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện sự đoàn kết của các dân tộc, không chỉ riêng đồng bào DTTS mà cả cộng đồng các dân tộc sống trên địa bàn tỉnh. Đại hội cũng là dịp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thể hiện ý chí tự lực tự cường, vượt lên khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của các đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh... Nhân dịp này, Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định–Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội về những thành tựu của vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh trong thời gian qua.