Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Hồng Minh - 19:24, 17/03/2020

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển trình bày dự thảo Báo các Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017- 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020- 2022
Ông Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển trình bày dự thảo Báo các Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017- 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020- 2022

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lê Công Bình, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của Báo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới
Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới

Cụ thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy, Chi bộ đặt lên hàng đầu. Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên. Tất cả cán bộ, đảng viên đều có lập trường, quan điểm vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong đảng viên được đặc biệt coi trọng; Các vấn đề tồn tại, vướng mắc về mặt tư tưởng đã kịp thời giải quyết, tạo ra sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng và trong tập thể Báo Dân tộc và Phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Chi ủy, Chi bộ đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của cơ quan; là nơi đưa ra những chủ trương, định hướng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Báo; là trung tâm đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Sinh hoạt Chi bộ đã có nhiều đổi mới. Nội dung các buổi sinh hoạt Chi bộ đều gắn với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của cơ quan. Kết quả này không chỉ nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng mà còn thúc đẩy các hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả cao. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ được giao. Không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Tinh thần phê bình và tự phê bình được đề cao. Tạo ra được không khí cởi mở, trách nhiệm và đồng thuận trong Chi bộ, cơ quan. Đoàn kết nội bộ được tăng cường, thắt chặt. Đây là một trong những ưu điểm nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2017-2020. Những vấn đề tồn tại dẫn đến nguy cơ mất đoàn kết nội bộ hầu như đã được giải quyết triệt để. Từ tập thể Chi ủy, tập thể lãnh đạo Báo đến đảng viên, viên chức, người lao động đều đoàn kết thống nhất ý chí và hành động hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; thúc đẩy sự phát triển của Báo Dân tộc và Phát triển.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Báo Dân tộc và Phát triển đã đạt được những kết quả rất quan trọng, có ý nghĩa nền tảng, tạo ra tiền đề và động lực cho sự phát triển trong thời gian tới. Bộ máy tổ chức của Báo đã được kiện toàn một bước, đang vận hành và hội nhập vào xu hướng phát triển chung của báo chí nước nhà. Hiện tại, bộ máy tổ chức đang thực hiện hiệu quả một khối lượng công việc tăng hơn hai lần so với trước đây.

Theo đó, lần đầu tiên kể từ ngày thành lập, Báo Dân tộc và Phát triển đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả vai trò, chức năng là Cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc; Diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam và tăng kỳ xuất bản lên 4 kỳ/tuần. Chất lượng nội dung, hình thức tờ báo ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Đồng thời, Báo đã đưa vào vận hành Trang tin điện tử, tạo tiền đề cho việc xây dựng Báo điện tử hoàn toàn bằng nguồn lực của Báo Dân tộc và Phát triển.

Cùng với đó, năm 2018, lần đầu tiên, Báo Dân tộc và Phát triển được giao nhiệm vụ tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Qua hai năm Báo Dân tộc và Phát triển đảm nhận công tác tổ chức, Lễ Tuyên dương được đánh giá là có nhiều đổi mới và thành công rất tốt đẹp…

Các đại biểu đóng góp ý kiến tham luận tại Đại hội
Các đại biểu đóng góp ý kiến tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu cũng góp ý vào các văn kiện quan trọng như: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển đã tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu hằng năm; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy quan tâm; Công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đã đạt được những kết quả nhất định…

Tại Đại hội, đồng chí NguyễnThu Minh đã nêu ra một số nội dung gợi mở để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận như: Cấp ủy chi bộ cần phải thực sự quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo; tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, nhất là trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chi bộ cần phải thực sự coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội đã tiến hành bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Đồng chí Lê Công Bình tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy Ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới


Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng của cơ quan Ủy ban Dân tộc chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên dự Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng của cơ quan Ủy ban Dân tộc chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên dự Đại hội
Văn nghệ chào mừng Đại hội
Văn nghệ chào mừng Đại hội
Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 8
Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về các kịch bản ứng phó dịch Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về các kịch bản ứng phó dịch Covid-19

Chiều 31/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về những nội dung gồm: Các kịch bản ứng phó dịch Covid-19, chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch và một số vấn đề khác.
Tin nổi bật trang chủ
Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai ở Quảng Ngãi: Ai “Chống lưng” cho doanh nghiệp trúng thầu?

Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai ở Quảng Ngãi: Ai “Chống lưng” cho doanh nghiệp trúng thầu?

Pháp luật - Thanh An - 22:45, 31/03/2020
Doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu gian lận như: Sửa hợp đồng để được xét thầu, tẩy xóa hóa đơn chứng từ, không khớp về ngày tháng, số liệu… Mặc dù Chủ đầu tư (CĐT) đã yêu cầu làm rõ, nhưng nhà thầu không chứng minh được. Thế nhưng, ông Giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Ngãi vẫn cố tình bỏ qua và chọn DN trúng thầu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về các kịch bản ứng phó dịch Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về các kịch bản ứng phó dịch Covid-19

Thời sự - BTK - 21:24, 31/03/2020
Chiều 31/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về những nội dung gồm: Các kịch bản ứng phó dịch Covid-19, chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch và một số vấn đề khác.
Việt Nam đã chữa khỏi 57 ca COVID-19

Việt Nam đã chữa khỏi 57 ca COVID-19

Tin tức - PV - 19:09, 31/03/2020
Chiều 31/3, Bộ Y tế cho biết, trong ngày đã có 02 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện, Việt Nam đã chữa khỏi cho 57 bệnh nhân mắc COVID-19, các trường hợp còn lại đang được điều trị có sức khỏe ổn định.
Cô Đàm Thị Thắm đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Cô Đàm Thị Thắm đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Giáo dục - Vũ Văn Tuấn - 17:47, 31/03/2020
Là giáo viên dạy Địa lý tại Trường THPT Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) từ năm 2012, cô giáo Đàm Thị Thắm luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Sống văn minh trong mùa dịch

Sống văn minh trong mùa dịch

Cùng trao đổi - Hồng Phúc - 16:10, 31/03/2020
Tính đến hết ngày 30/3, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với trên 720 nghìn người nhiễm, hơn 33 nghìn người tử vong. Nền kinh tế cả thế giới đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh này chứ không chỉ riêng quốc gia, cá nhân nào.
Dạy học ở vùng cao trong mùa dịch

Dạy học ở vùng cao trong mùa dịch

Giáo dục - Trọng Bảo - 15:25, 31/03/2020
Hiện nhiều địa phương đã và đang tổ chức học trực tuyến. Nhưng với huyện vùng cao Bát Xát (Lào Cai), rất nhiều cơ sở giáo dục điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế của học sinh còn nhiều hạn chế nên khó có thể tổ chức phương pháp dạy học này. Để khắc phục, ngành Giáo dục huyện Bát Xát đã chủ động tìm giải pháp cho các em học sinh vẫn bắt nhịp với kế hoạch học tập trong mùa dịch.
Cây lưỡi rắn chữa bệnh

Cây lưỡi rắn chữa bệnh

Vườn thuốc quanh ta - BTK - 15:20, 31/03/2020
Cây lưỡi rắn còn có tên gọi khác như: Cỏ lưỡi rắn, xà thiệt có cuống, đơn đòng, vương thái tô, cóc mẩn, nọc sởi. Cây lưỡi rắn thường được sử dụng trong y học cổ truyền.
Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp: Nâng cao giá trị sản phẩm

Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp: Nâng cao giá trị sản phẩm

Khoa học - Công nghệ - Minh Thu - 10:27, 31/03/2020
Thời gian qua, với các dự án nghiên cứu, phát triển cây trồng có thế mạnh, Cao Bằng đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.
Chống dịch nơi biên giới

Chống dịch nơi biên giới

Sức khỏe - Thoa Hồng - 10:15, 31/03/2020
“Ăn lán, ngủ rừng” trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn đủ thứ nhưng những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Tràng Định (Lạng Sơn) vẫn ngày đêm bám trụ các chốt chặn ở đường mòn lối mở; nỗ lực không ngừng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Khai báo y tế gian dối: Chưa ai bị khởi tố thì còn chưa biết sợ!

Khai báo y tế gian dối: Chưa ai bị khởi tố thì còn chưa biết sợ!

Thời sự - PV - 10:06, 31/03/2020
Nhiều chuyên gia y tế, pháp luật ủng hộ xử lý nghiêm việc không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối, trốn cách ly nhằm tránh để lại hậu quả xấu.