Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII

TP. Cần Thơ: Tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ mới

TP. Cần Thơ: Tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ mới

Công tác Dân tộc - N.Tâm - 09:33, 20/03/2020
Năm 2020, Thành ủy TP. Cần Thơ xác định chủ đề “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Hiện các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ chính trị được giao.