Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Tin tức mới nhất về: Luật Phòng chống thiên tai

Phòng chống thiên tai vùng DTTS, Miền núi: Những vấn đề đặt ra

Phòng chống thiên tai vùng DTTS, Miền núi: Những vấn đề đặt ra

Sự kiện - Bình luận - Thanh Huyền - 09:55, 15/01/2020
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai (PCTT) và Luật Đê điều đã được thảo luận tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua trong thời gian tới. Dự thảo Luật lần này đã kế thừa, phát huy, sửa đổi những điểm bất cập, không còn phù hợp. Tuy nhiên, để hoàn thiện dự thảo Luật phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống thiên tai, Luật phải quy định rõ một số điều, đặc biệt phải sát với đặc thù, cuộc sống của người dân ở vùng DTTS và miền núi.